نکاتی مفید برای ترجمه

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Hossein Noorikhah Hossein Noorikhah
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

نکاتی مفید برای ترجمه

سلام،
«*نکاتی مفید برای ترجمه*» در وبلاگ لیبره آفیس فارسی منتشر شد. لطفاً مطالعه
بفرمائید؛ منتظر نکات تکمیلی و نظرات شما هستم.


*نکاتی مفید برای ترجمه*

هنگام ترجمه لازم است به نکات زیر توجه کنید:

   1. از فاصله مجازی استفاده کنید. به جای نوشتن «می شود» بنویسید «می‌شود».
   برای درج فاصله مجازی در ویندوز، از کلید ctrl+shift+2 بهره بگیرید.
   2. در جمله از فعل مناسب استفاده کنید. سعی کنید فعل مورد استفاده با فعل
   اصلی تطابق داشته باشد.
   3. از زبان عامیانه استفاده نکنید. در ترجمه باید از ادبیات نوشتاری استفاده
   شود.
   4. تطابق کامل در نقطه‌گذاری را در نظر داشته باشید. به طور خاص، نقطه پایان
   جمله مهم است و باید با متن اصلی تطابق داشته باشد. اگر در متن اصلی، پیام به
   نقطه ختم می‌شود، ترجمۀ شما نیز باید چنین باشد.
   5. در ترجمه عبارت‌هائی را انتخاب کنید که در فارسی هم مرسومند. در
کتاب «*فرهنگ
   تشریحی اصطلاحات کاربران کامپیوتر*» از انتشارات «*کانون نشر علوم*»، ترجمۀ
   معمول بسیاری از اصطلاحات رایانه‌ای را خواهید یافت. برخی واژه‌نامه‌های مناسب
   نیز توسط مؤسسات و شرکت‌ها منتشر شده که پس از اجماع دربارۀ آن، در وبلاگ ارائه
   خواهد شد.
   6. دقت کنید در نوشته غلط املائی وجود نداشته باشد.
   7. از خوانائی ترجمه مطمئن شوید. از عبارات نامفهوم پرهیز کنید.
   8. از نوشتن ترجمۀ آزاد پرهیز کنید. سعی کنید مفهوم و نیز کلمات مورد
   استفاده برای ترجمه با متن اصلی بیشترین تطابق را داشته باشند.
   9. *کلمات کلیدی* را به هیچ وجه ترجمه نکنید و عیناً آن را در ترجمۀ خود
   منعکس نمائید. به طور مثال %PRODUCTNAME‬ در هنگام اجرا به نام نرم‌افزار تبدیل
   خواهد شد، بنابراین باید در ترجمۀ خود بدون تغییر آن را در جای مناسب استفاده
   کنید.
   10. برخی کلمات خاص، کلمات کلیدی نیستند. به طور مثال، <untited1> قابل
   ترجمه به <بدون نام 1> است و در هنگام اجرا برای نام سند بدون نام استفاده
   خواهد شد.
   11. کاراکتر مد برای ایجاد میانبرها در منوهاست. به طور مثال وقتی alt+f را
   می‌زنید منوی File باز می‌شود. این کار با نوشتن فایل به صورت زیر در کد قابل
   دسترسی است:
   *‪~File‬*
   که ترجمۀ آن می‌شود:
   *~پرونده*
   باید یک جای مناسب که تداخلی در یک منو درست نکند (به رشته‌های دور و بر
   نگاه کنید) پیدا کرده و قبلش مد بگذارید. حالت‌های دیگری هم هست که باید بخشی
   از متن اصلی را حفظ کنید، چون رشته‌ای است که به طور خودکار تولید می‌شود (مثل
   ‪%d‬ها در printf زبان C). بنابراین همیشه به کاراکترهای خاص دقت کنید.
   12. در بخش تنظیمات جساب کاربری، می‌توانید زبان‌هائی مانند فرانسه، آلمانی
   یا عربی را اضافه کنید و ببینید آن‌ها رشته را چگونه ترجمه کرده‌اند. ترجمه‌های
   زبان‌های دیگر می‌تواند در انتخاب ترجمۀ مناسب به شما کمک کند.

http://libreoffice.ir/blog/1390/06/notes_on_translation/

حسین
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Bijan Ebrahimy Bijan Ebrahimy
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: نکاتی مفید برای ترجمه

سلام
خیلی محبت کردید! من به شخصه سعی می‌کنم همیشه تمامی موارد زیر رو رعایت
کنم!
من مدتی روی ترجمه بخش dbaccess متمرکز شده بودم و تاجایی که بررسی کردم
متوجه شدم که رشته‌ٔ دیگری نمونده که بخواد ترجمه بشه مگر اینکه بعد از
بررسی شما ترجمه‌های خاصی نیاز به بازبینی داشته باشه
امیدوارم بتونید یه سری هم به این بخش بزنید:
https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/dbaccess/source/ui/

با تشکر
بیژن

             On Tue, 2011-08-30 at 14:27 +0430, Hossein Noorikhah wrote:

 <سلام،
 <«*نکاتی مفید برای ترجمه*» در وبلاگ لیبره آفیس فارسی منتشر شد. لطفاً مطالعه
 <بفرمائید؛ منتظر نکات تکمیلی و نظرات شما هستم.
>
>
 <*نکاتی مفید برای ترجمه*
>
 <هنگام ترجمه لازم است به نکات زیر توجه کنید:
>
 <   1. از فاصله مجازی استفاده کنید. به جای نوشتن «می شود» بنویسید «می‌شود».
 <   برای درج فاصله مجازی در ویندوز، از کلید ctrl+shift+2 بهره بگیرید.
 <   2. در جمله از فعل مناسب استفاده کنید. سعی کنید فعل مورد استفاده با فعل
 <   اصلی تطابق داشته باشد.
 <   3. از زبان عامیانه استفاده نکنید. در ترجمه باید از ادبیات نوشتاری استفاده
 <   شود.
 <   4. تطابق کامل در نقطه‌گذاری را در نظر داشته باشید. به طور خاص، نقطه پایان
 <   جمله مهم است و باید با متن اصلی تطابق داشته باشد. اگر در متن اصلی، پیام به
 <   نقطه ختم می‌شود، ترجمۀ شما نیز باید چنین باشد.
 <   5. در ترجمه عبارت‌هائی را انتخاب کنید که در فارسی هم مرسومند. در
 <کتاب «*فرهنگ
 <   تشریحی اصطلاحات کاربران کامپیوتر*» از انتشارات «*کانون نشر علوم*»، ترجمۀ
 <   معمول بسیاری از اصطلاحات رایانه‌ای را خواهید یافت. برخی واژه‌نامه‌های مناسب
 <   نیز توسط مؤسسات و شرکت‌ها منتشر شده که پس از اجماع دربارۀ آن، در وبلاگ ارائه
 <   خواهد شد.
 <   6. دقت کنید در نوشته غلط املائی وجود نداشته باشد.
 <   7. از خوانائی ترجمه مطمئن شوید. از عبارات نامفهوم پرهیز کنید.
 <   8. از نوشتن ترجمۀ آزاد پرهیز کنید. سعی کنید مفهوم و نیز کلمات مورد
 <   استفاده برای ترجمه با متن اصلی بیشترین تطابق را داشته باشند.
 <   9. *کلمات کلیدی* را به هیچ وجه ترجمه نکنید و عیناً آن را در ترجمۀ خود
 <   منعکس نمائید. به طور مثال %PRODUCTNAME‬ در هنگام اجرا به نام نرم‌افزار تبدیل
 <   خواهد شد، بنابراین باید در ترجمۀ خود بدون تغییر آن را در جای مناسب استفاده
 <   کنید.
 <   10. برخی کلمات خاص، کلمات کلیدی نیستند. به طور مثال، <untited1> قابل
 <   ترجمه به <بدون نام 1> است و در هنگام اجرا برای نام سند بدون نام استفاده
 <   خواهد شد.
 <   11. کاراکتر مد برای ایجاد میانبرها در منوهاست. به طور مثال وقتی alt+f را
 <   می‌زنید منوی File باز می‌شود. این کار با نوشتن فایل به صورت زیر در کد قابل
 <   دسترسی است:
>    *‪~File‬*
 <   که ترجمۀ آن می‌شود:
 <   *~پرونده*
 <   باید یک جای مناسب که تداخلی در یک منو درست نکند (به رشته‌های دور و بر
 <   نگاه کنید) پیدا کرده و قبلش مد بگذارید. حالت‌های دیگری هم هست که باید بخشی
 <   از متن اصلی را حفظ کنید، چون رشته‌ای است که به طور خودکار تولید می‌شود (مثل
>    ‪%d‬ها در printf زبان C). بنابراین همیشه به کاراکترهای خاص دقت کنید.
 <   12. در بخش تنظیمات جساب کاربری، می‌توانید زبان‌هائی مانند فرانسه، آلمانی
 <   یا عربی را اضافه کنید و ببینید آن‌ها رشته را چگونه ترجمه کرده‌اند. ترجمه‌های
 <   زبان‌های دیگر می‌تواند در انتخاب ترجمۀ مناسب به شما کمک کند.
>
> http://libreoffice.ir/blog/1390/06/notes_on_translation/
>
 <حسین--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted