Κάθετος χάρακας

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
MarLa-2 MarLa-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Κάθετος χάρακας

Γεια σας,

εδώ και λίγο καιρό και μετά από φορμάτ που έκανα εγκατέστησα το
libreoffice5 στο οποίο όμως δε φαινόταν ο κάθετος χάρακας. Απεγκατέστησα
αυτήν την έκδοση και ξαναπέρασα το 4.4 που είχα και πριν το φορμάτ και
στο οποίο δεν είχα αυτό το πρόβλημα αλλά δεν κατάφερα να δω τον κάθετο
χάρακα και πάλι κι αυτό με δυσκολεύει πολύ στα κείμενα. Μήπως υπάρχει
κάποια ρύθμιση ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα; Με τον οριζόντιο όλα είναι
εντάξει.

Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε και τη
βοήθεια που προσφέρετε,

Μαρία--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Simos Xenitellis Simos Xenitellis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Κάθετος χάρακας

2015-10-02 22:57 GMT+03:00 marilazar <[hidden email]>:

> Γεια σας,
>
> εδώ και λίγο καιρό και μετά από φορμάτ που έκανα εγκατέστησα το
> libreoffice5 στο οποίο όμως δε φαινόταν ο κάθετος χάρακας. Απεγκατέστησα
> αυτήν την έκδοση και ξαναπέρασα το 4.4 που είχα και πριν το φορμάτ και στο
> οποίο δεν είχα αυτό το πρόβλημα αλλά δεν κατάφερα να δω τον κάθετο χάρακα
> και πάλι κι αυτό με δυσκολεύει πολύ στα κείμενα. Μήπως υπάρχει κάποια
> ρύθμιση ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα; Με τον οριζόντιο όλα είναι εντάξει.
>
> Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε και τη
> βοήθεια που προσφέρετε,
>
>
Με αναζήτηση βρήκα το
https://ask.libreoffice.org/en/question/31690/where-is-the-vertical-ruler-in-writer-4221/
που πιστεύω ότι απαντά στο ερώτημά σου.
Ειδικά για το LibreOffice 5, αναφέρει στο τέλος της σελίδας
"settings: -> tools -> options -> LibreOffice Writer -> View Look right -
under View -> Ruller -> Vertical ruller "

Σίμος

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted