Άνω Τελεία

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΠΩΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΠΩΤΟΝΑΣΙΟΣ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Άνω Τελεία

Χρησιμοποιώ τον WRITER για επεξεργασία Ελληνικού κειμένου και θα ήθελα να
γνωρίζω αν μπορώ να δημιουργήσω πλήκτρο συντόμευσης για εισαγωγή άνω
τελείας.

Σας ευχαριστώ.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Κώστας Οικονόμου Κώστας Οικονόμου
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Άνω Τελεία

Αγαπητέ φίλε Σωτήρη,

Δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις πλήκτρο συντόμευσης για την άνω τελεία,
γιατί αυτό ήδη υπάρχει. Έχοντας το πληκτρολόγιο γυρισμένο στα Ελληνικά,
πατάς πρώτα το δεξί πλήκτρο Alt και στη συνέχεια το πλήκτρο Q και θα μπει η
άνω τελεία. Θυμίζω ότι αν πατηθεί μόνο του το πλήκτρο Q δίνει το ελληνικό
ερωτηματικό ;. Αν πατηθεί το shift  και το πλήκτρο Q τότε δίνει την άνω
κάτω τελεία :. Τέλος αν πατηθεί το δεξί πλήκτρο Alt και στη συνέχεια το
πλήκτρο Q δίνει την άνω τελεία ·.

Το έχω δοκιμάσει σε LibreOffice Writer 4.2.8.2, το οποίο «τρέχει» σε
περιβάλλον Ubuntu 14.04 LTS 64bit. Έτσι σε περιβάλλον Ubuntu δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα γιατί η άνω τελεία περιλαμβάνεται στο πληκτρολόγιο του
Ubuntu. Να με συγχωρέσεις, αλλά σε περιβάλλον Windows δεν πιστεύω να
δουλεύει (δεν το έχω δοκιμάσει). Αν χρησιμοποιείς Ubuntu όμως, τότε δεν
έχεις κανένα πρόβλημα.

Ελπίζω να βοήθησα.

Φιλικά

Κώστας Οικονόμου

Στις 19 Μαρτίου 2016 - 11:43 π.μ., ο χρήστης ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΠΩΤΟΝΑΣΙΟΣ <
[hidden email]> έγραψε:

> Χρησιμοποιώ τον WRITER για επεξεργασία Ελληνικού κειμένου και θα ήθελα να
> γνωρίζω αν μπορώ να δημιουργήσω πλήκτρο συντόμευσης για εισαγωγή άνω
> τελείας.
>
> Σας ευχαριστώ.
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Simos Xenitellis Simos Xenitellis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Άνω Τελεία

In reply to this post by ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΠΩΤΟΝΑΣΙΟΣ
2016-03-19 11:43 GMT+02:00 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΠΩΤΟΝΑΣΙΟΣ <[hidden email]>:
> Χρησιμοποιώ τον WRITER για επεξεργασία Ελληνικού κειμένου και θα ήθελα να
> γνωρίζω αν μπορώ να δημιουργήσω πλήκτρο συντόμευσης για εισαγωγή άνω
> τελείας.

Η δυνατότητα γραφής της άνω τελείας είναι κάτι που προσφέρει το
λειτουργικό σύστημα· με την ελληνική διάταξη πληκτρολογίου.
Αν χρησιμοποιείς Ubuntu, πατάς AltGr + Shift + >   ή    AltGr + q.

Σίμος

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted