Συντομεύσεις πλήκτρων

classic Classic list List threaded Threaded
23 messages Options
Next » 12
MarLa-2 MarLa-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Συντομεύσεις πλήκτρων

Αγαπητοί φίλοι, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και υπομονή.

Δυο ερωτήσεις· πώς μπορώ να κάνω συντόμευση πλήκτρων τις τρεις
συνεχόμενες τελείες (αποσιωπητικά), για παράδειγμα στο MS Office είναι
ctrl+alt+., κι επίσης πώς μπορώ να κάνω συντόμευση πλήκτρων την άνω
τελεία, ώστε να αποφεύγω κάθε φορά τη διαδικασία της εισαγωγής συμβόλου.

Σας ευχαριστώ πολύ,

Μαρία


--
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Epaminondas Diamantopoulos Epaminondas Diamantopoulos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Μπορείς να το πετύχεις με χρήση μακροεντολής την οποία και θα συνδέσεις με κάποιο συνδυασμό πλήκτρων.Η σχετική ερώτηση υπάρχει στο αγγλικό forum του LO στη διεύθυνση: Special characters [closed] - Ask LibreOffice
 
|  
|  
|  
|   |    |

  |

  |
|  
|   |  
Special characters [closed] - Ask LibreOffice
 Is it possible for a LibreOffice (I'm using 3.6.0.0. beta2 version now) to configure specified special chara...  |   |

  |

  |

 

Με απλά λόγια πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής βήματα:
1. Εργαλεία -> Μακροεντολές -> Οργάνωση μακροεντολών -> Libreoffice basic
2. Επιλέγεις "Οι μακροεντολές μου" και μετά "Δημιουργία" και δημιουργείς ένα νέο αρχείο μακροεντολών με όνομα MyShortcuts.
3. Στο αρχείο Basic που θα ανοίξει (με το ανάλογο περιβάλλον) γράψε τις εξής μακροεντολές:
Sub insert_three_dots
    Dim oDoc as variant
    oDoc = ThisComponent
    Dim oCurrentController as variant
    oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
    Dim oTextViewCursor as variant
    oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
    Dim oText as variant
    If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
        oText=oTextViewCursor.Text
    Else
        oText=oTextViewCursor.Cell.Text
    End If
    oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H2026")),false)
End Sub


Sub insert_upper_dot
    Dim oDoc as variant
    oDoc = ThisComponent
    Dim oCurrentController as variant
    oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
    Dim oTextViewCursor as variant
    oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
    Dim oText as variant
    If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
        oText=oTextViewCursor.Text
    Else
        oText=oTextViewCursor.Cell.Text
    End If
    oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H00B7")),false)
End Sub

4. Μετά επιλέγεις Εργαλεία -> Προσαρμογή -> Πληκτρολόγιο.

5. Επιλέγεις από τη λίστα των συντομεύσεων μία που δεν έχει αντίστοιχη προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. την Alt + Ο) και μετά επιλέγεις από κάτω Κατηγορία: Μακροεντολές LibreOffice -> user -> Standard -> MyShortcuts, Λειτουργία: insert_three_dots και επιλέγεις "Τροποποίηση"

6. Επιλέγεις από τη λίστα των συντομεύσεων μία ακόμα συντόμευση που δεν έχει αντίστοιχη προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. την Alt + R) και μετά επιλέγεις από κάτω Κατηγορία: Μακροεντολές LibreOffice -> user -> Standard -> MyShortcuts, Λειτουργία: insert_upper_dot και επιλέγεις "Τροποποίηση".
7. Επιλέγεις "Εντάξει" και χρησιμοποιείς τις νέες συντομεύσεις σε κάθε αρχείο κειμένου ή λογιστικό φύλλο.
Σημείωση: Οι παραπάνω μακροεντολές είναι σχεδιασμένες να ενεργούν στον κειμενογράφο Writer. Αν χρειάζεσαι στο Calc παρόμοια λειτουργικότητα θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να ελέγχουν το είδος της εφαρμογής που είναι ανοικτή.
Καλή συνέχεια.

 

    Στις 11:52 μ.μ. Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa <[hidden email]> έγραψε:
 

 Αγαπητοί φίλοι, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και υπομονή.

Δυο ερωτήσεις· πώς μπορώ να κάνω συντόμευση πλήκτρων τις τρεις
συνεχόμενες τελείες (αποσιωπητικά), για παράδειγμα στο MS Office είναι
ctrl+alt+., κι επίσης πώς μπορώ να κάνω συντόμευση πλήκτρων την άνω
τελεία, ώστε να αποφεύγω κάθε φορά τη διαδικασία της εισαγωγής συμβόλου.

Σας ευχαριστώ πολύ,

Μαρία


--
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


   
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Epaminondas Diamantopoulos Epaminondas Diamantopoulos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Καλημέρα Μαρία,
Για το τυπικό μέρος: πρέπει κάθε φορά που απαντάς σε μία συζήτηση του forum να επιλέγεις "Απάντηση σε όλους" ώστε να δημοσιεύεται η απάντηση και στο forum εκτός από τον αποδέκτη (δηλαδή να το στέλνεις οπωσδήποτε και στο [hidden email]).

Για το ουσιαστικό μέρος: Ποιο από τα βήματα δεν μπόρεσες να ολοκληρώσεις;
Νώντας.
 

    Στις 12:55 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa <[hidden email]> έγραψε:
 

  Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ ακολούθησα τη διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω στην πράξη. Είχα μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την 5.2.4 ελληνική, επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις μακροεντολές αλλά και πάλι δε δούλεψαν.
  Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
 
 On 8/1/2017 12:39 πμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
 
     Μπορείς να το πετύχεις με χρήση μακροεντολής την οποία και θα συνδέσεις με κάποιο συνδυασμό πλήκτρων. Η σχετική ερώτηση υπάρχει στο αγγλικό forum του LO στη διεύθυνση: Special characters [closed] - Ask LibreOffice
   
|  
|  
|  
|  
  |  
  |

  |

  |
|  
|  
  |  
Special characters [closed] - Ask LibreOffice
 Is it possible for a LibreOffice (I'm using 3.6.0.0. beta2 version now) to configure specified special chara...  |  
  |

  |

  |

 
 
  Με απλά λόγια πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής βήματα:
   1. Εργαλεία -> Μακροεντολές -> Οργάνωση μακροεντολών -> Libreoffice basic
  2. Επιλέγεις "Οι μακροεντολές μου" και μετά "Δημιουργία" και δημιουργείς ένα νέο αρχείο μακροεντολών με όνομα MyShortcuts.
  3. Στο αρχείο Basic που θα ανοίξει (με το ανάλογο περιβάλλον) γράψε τις εξής μακροεντολές:
  Sub insert_three_dots
     Dim oDoc as variant
     oDoc = ThisComponent
     Dim oCurrentController as variant
     oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
     Dim oTextViewCursor as variant
     oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
     Dim oText as variant
     If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
         oText=oTextViewCursor.Text
     Else
         oText=oTextViewCursor.Cell.Text
     End If
     oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H2026")),false)
 End Sub
   
 
  Sub insert_upper_dot
     Dim oDoc as variant
     oDoc = ThisComponent
     Dim oCurrentController as variant
     oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
     Dim oTextViewCursor as variant
     oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
     Dim oText as variant
     If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
         oText=oTextViewCursor.Text
     Else
         oText=oTextViewCursor.Cell.Text
     End If
     oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H00B7")),false)
 End Sub
 
   4. Μετά επιλέγεις Εργαλεία -> Προσαρμογή -> Πληκτρολόγιο.
 
   5. Επιλέγεις από τη λίστα των συντομεύσεων μία που δεν έχει αντίστοιχη προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. την Alt + Ο) και μετά επιλέγεις από κάτω Κατηγορία: Μακροεντολές LibreOffice -> user -> Standard -> MyShortcuts, Λειτουργία: insert_three_dots και επιλέγεις "Τροποποίηση"
   
   6. Επιλέγεις από τη λίστα των συντομεύσεων μία ακόμα συντόμευση που δεν έχει αντίστοιχη προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. την Alt + R) και μετά επιλέγεις από κάτω Κατηγορία: Μακροεντολές LibreOffice -> user -> Standard -> MyShortcuts, Λειτουργία: insert_upper_dot και επιλέγεις "Τροποποίηση".  
    7. Επιλέγεις "Εντάξει" και χρησιμοποιείς τις νέες συντομεύσεις σε κάθε αρχείο κειμένου ή λογιστικό φύλλο.
  Σημείωση: Οι παραπάνω μακροεντολές είναι σχεδιασμένες να ενεργούν στον κειμενογράφο Writer. Αν χρειάζεσαι στο Calc παρόμοια λειτουργικότητα θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να ελέγχουν το είδος της εφαρμογής που είναι ανοικτή.
  Καλή συνέχεια.
   
   
 
         Στις 11:52 μ.μ. Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa <[hidden email]> έγραψε:
 
 
 Αγαπητοί φίλοι, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και υπομονή.
 
 Δυο ερωτήσεις· πώς μπορώ να κάνω συντόμευση πλήκτρων τις τρεις
 συνεχόμενες τελείες (αποσιωπητικά), για παράδειγμα στο MS Office είναι
 ctrl+alt+., κι επίσης πώς μπορώ να κάνω συντόμευση πλήκτρων την άνω
 τελεία, ώστε να αποφεύγω κάθε φορά τη διαδικασία της εισαγωγής συμβόλου.
 
 Σας ευχαριστώ πολύ,
 
 Μαρία
 
 
 --
 Maria K. Lazaridou
 Composer-Gutarist
 Music Teacher at Public Education
 Member of the Greek Composers' Union
 
 
 --
 Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
 Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
 List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
 All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
 
 
     
 
 --
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union

   
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
MarLa MarLa
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών, απλώς να πω ότι εντέλει
τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι μετά το "προσαρμογή" έπρεπε
να επιλέξω το LibreOffice κι όχι το Basic που ήταν εξ' αρχής.

ευχαριστώ πολύ και πάλι,

καλή χρονιά σε όλους

Μαρία


On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ ακολούθησα τη διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω στην πράξη. Είχα μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την 5.2.4 ελληνική, επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις μακροεντολές αλλά και πάλι δε δούλεψαν.
>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία

--
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
MarLa MarLa
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...

πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα γράμματα χωρίς space να
παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το space 1^οςOn 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:

> Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών, απλώς να πω ότι
> εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι μετά το
> "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι το Basic που ήταν
> εξ' αρχής.
>
> ευχαριστώ πολύ και πάλι,
>
> καλή χρονιά σε όλους
>
> Μαρία
>
>
> On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την
>> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ ακολούθησα τη
>> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω στην πράξη. Είχα
>> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την 5.2.4 ελληνική,
>> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις μακροεντολές αλλά και
>> πάλι δε δούλεψαν.
>>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
>

--
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Epaminondas Diamantopoulos Epaminondas Diamantopoulos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

1. Σχετικά με την επιλογή του LibreOffice στο διάλογο προσαρμογής αντί του Basic: Μάλλον εκτέλεσες το διάλογο Εργαλεία -> Προσαρμογή από το περιβάλλον της Basic. Αν είχες εκτελέσει το διάλογο από το Writer τότε οι δύο επιλογές θα ήταν LibreOffice και Writer οπότε και θα άφηνες το προεπιλεγμένο Writer και όλα θα ήταν ΟΚ. Απλά πρέπει να γνωρίζεις πως τώρα που έχεις επιλέξει LibreOffice αντί του Writer ο συνδυασμός πλήκτρων έχει καταχωρηθεί για όλες τις εφαρμογές (Calc, Impress κλπ) μόνο που δεν θα μπορεί να εκτελεστεί αλλού εκτός απο'το Writer γιατί η μακροεντολή έχει γραφτεί για το Writer.

2. Για την αυτόματη αναγνώριση εκθετών: Πρώτα επιβεβαίωσε πως επιλέγοντας Εργαλεία -> Αυτόματη διόρθωση -> Επιλογές αυτόματης διόρθωσης -> Επιλογές είναι τσεκαρισμένη η δεύτερη σειρά. Αν είναι τσεκαρισμένη και παρόλα αυτά δεν δουλεύει τότε μάλλον είσαι στην περίπτωση ενός γνωστού bug που έχει αναφερθεί (δες π.χ. 38242 – format ordinal number suffix not auto-correcting) και που συμβαίνει σε κάποιες διανομές linux και κάποιες εκδόσεις LO.

 
|  
|   |  
38242 – format ordinal number suffix not auto-correcting
   |  |

  |

 
Τι μπορείς να κάνεις: Να χρησιμοποιείς το Ctrl + Shift + P.
 
Καλή συνέχεια.


    Στις 4:23 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa <[hidden email]> έγραψε:
 

 Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...

πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα γράμματα χωρίς space να
παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το space 1^οςOn 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:

> Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών, απλώς να πω ότι
> εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι μετά το
> "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι το Basic που ήταν
> εξ' αρχής.
>
> ευχαριστώ πολύ και πάλι,
>
> καλή χρονιά σε όλους
>
> Μαρία
>
>
> On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την
>> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ ακολούθησα τη
>> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω στην πράξη. Είχα
>> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την 5.2.4 ελληνική,
>> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις μακροεντολές αλλά και
>> πάλι δε δούλεψαν.
>>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
>

--
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


   
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
MarLa MarLa
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Ευχαριστώ πολύ, μάλλον είμαι στη δεύτερη περίπτωση, διότι όπως είδα
είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή.


On 8/1/2017 8:20 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:

> 1. Σχετικά με την επιλογή του LibreOffice στο διάλογο προσαρμογής αντί
> του Basic: Μάλλον εκτέλεσες το διάλογο Εργαλεία -> Προσαρμογή από το
> περιβάλλον της Basic. Αν είχες εκτελέσει το διάλογο από το Writer τότε
> οι δύο επιλογές θα ήταν LibreOffice και Writer οπότε και θα άφηνες το
> προεπιλεγμένο Writer και όλα θα ήταν ΟΚ. Απλά πρέπει να γνωρίζεις πως
> τώρα που έχεις επιλέξει LibreOffice αντί του Writer ο συνδυασμός
> πλήκτρων έχει καταχωρηθεί για όλες τις εφαρμογές (Calc, Impress κλπ)
> μόνο που δεν θα μπορεί να εκτελεστεί αλλού εκτός απο'το Writer γιατί η
> μακροεντολή έχει γραφτεί για το Writer.
>
> 2. Για την αυτόματη αναγνώριση εκθετών: Πρώτα επιβεβαίωσε πως
> επιλέγοντας Εργαλεία -> Αυτόματη διόρθωση -> Επιλογές αυτόματης
> διόρθωσης -> Επιλογές είναι τσεκαρισμένη η δεύτερη σειρά. Αν είναι
> τσεκαρισμένη και παρόλα αυτά δεν δουλεύει τότε μάλλον είσαι στην
> περίπτωση ενός γνωστού bug που έχει αναφερθεί (δες π.χ. 38242 – format
> ordinal number suffix not auto-correcting
> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>)
> και που συμβαίνει σε κάποιες διανομές linux και κάποιες εκδόσεις LO.
>
>
>
>
>
>     38242 – format ordinal number suffix not auto-correcting
>
>
>
> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>
>
> Τι μπορείς να κάνεις: Να χρησιμοποιείς το Ctrl + Shift + P.
>
>
> Καλή συνέχεια.
>
>
> Στις 4:23 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa
> <[hidden email]> έγραψε:
>
>
> Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...
>
> πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα γράμματα χωρίς space να
> παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το space 1^ος
>
>
>
> On 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:
> > Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών, απλώς να πω ότι
> > εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι μετά το
> > "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι το Basic που ήταν
> > εξ' αρχής.
> >
> > ευχαριστώ πολύ και πάλι,
> >
> > καλή χρονιά σε όλους
> >
> > Μαρία
> >
> >
> > On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
> >> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την
> >> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ ακολούθησα τη
> >> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω στην πράξη. Είχα
> >> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την 5.2.4 ελληνική,
> >> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις μακροεντολές αλλά και
> >> πάλι δε δούλεψαν.
> >>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
> >
>
> --
> Maria K. Lazaridou
> Composer-Gutarist
> Music Teacher at Public Education
> Member of the Greek Composers' Union
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to
> [hidden email]
> <mailto:[hidden email]>
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
MarLa MarLa
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω πως όλα δουλεύουν τέλεια!! άνοιγα το
Writer από το εικονίδιο της εγκατάστασης και γι' αυτό είχα το πρόβλημα
με τον εκθέτη. Στο Writer δεν ήταν τσεκαρισμένο, το διόρθωσα κι όλα
δουλεύουν ρολόϊ. Ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστικότατη βοήθεια!!

ΜαρίαOn 8/1/2017 8:59 μμ, MarLa wrote:

>
> Ευχαριστώ πολύ, μάλλον είμαι στη δεύτερη περίπτωση, διότι όπως είδα
> είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή.
>
>
> On 8/1/2017 8:20 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>> 1. Σχετικά με την επιλογή του LibreOffice στο διάλογο προσαρμογής
>> αντί του Basic: Μάλλον εκτέλεσες το διάλογο Εργαλεία -> Προσαρμογή
>> από το περιβάλλον της Basic. Αν είχες εκτελέσει το διάλογο από το
>> Writer τότε οι δύο επιλογές θα ήταν LibreOffice και Writer οπότε και
>> θα άφηνες το προεπιλεγμένο Writer και όλα θα ήταν ΟΚ. Απλά πρέπει να
>> γνωρίζεις πως τώρα που έχεις επιλέξει LibreOffice αντί του Writer ο
>> συνδυασμός πλήκτρων έχει καταχωρηθεί για όλες τις εφαρμογές (Calc,
>> Impress κλπ) μόνο που δεν θα μπορεί να εκτελεστεί αλλού εκτός απο'το
>> Writer γιατί η μακροεντολή έχει γραφτεί για το Writer.
>>
>> 2. Για την αυτόματη αναγνώριση εκθετών: Πρώτα επιβεβαίωσε πως
>> επιλέγοντας Εργαλεία -> Αυτόματη διόρθωση -> Επιλογές αυτόματης
>> διόρθωσης -> Επιλογές είναι τσεκαρισμένη η δεύτερη σειρά. Αν είναι
>> τσεκαρισμένη και παρόλα αυτά δεν δουλεύει τότε μάλλον είσαι στην
>> περίπτωση ενός γνωστού bug που έχει αναφερθεί (δες π.χ. 38242 –
>> format ordinal number suffix not auto-correcting
>> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>)
>> και που συμβαίνει σε κάποιες διανομές linux και κάποιες εκδόσεις LO.
>>
>>
>>
>>
>>
>>     38242 – format ordinal number suffix not auto-correcting
>>
>>
>>
>> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>
>>
>> Τι μπορείς να κάνεις: Να χρησιμοποιείς το Ctrl + Shift + P.
>>
>>
>> Καλή συνέχεια.
>>
>>
>> Στις 4:23 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa
>> <[hidden email]> έγραψε:
>>
>>
>> Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...
>>
>> πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα γράμματα χωρίς space να
>> παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το space 1^ος
>>
>>
>>
>> On 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:
>> > Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών, απλώς να πω ότι
>> > εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι μετά το
>> > "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι το Basic που ήταν
>> > εξ' αρχής.
>> >
>> > ευχαριστώ πολύ και πάλι,
>> >
>> > καλή χρονιά σε όλους
>> >
>> > Μαρία
>> >
>> >
>> > On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>> >> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την
>> >> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ ακολούθησα τη
>> >> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω στην πράξη. Είχα
>> >> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την 5.2.4 ελληνική,
>> >> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις μακροεντολές αλλά και
>> >> πάλι δε δούλεψαν.
>> >>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
>> >
>>
>> --
>> Maria K. Lazaridou
>> Composer-Gutarist
>> Music Teacher at Public Education
>> Member of the Greek Composers' Union
>>
>>
>> --
>> Unsubscribe instructions: E-mail to
>> [hidden email]
>> <mailto:[hidden email]>
>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot
>> be deleted
>>
>>
>
> --
> Maria K. Lazaridou
> Composer-Gutarist
> Music Teacher at Public Education
> Member of the Greek Composers' Union

--
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
eperon eperon
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σχετ: [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Γιά την άνω τελεία έχει δημοσιευθεί παλαιότερα και αυτό από τον Σίμο:
[el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document Foundation Mailing List Archives
Σπύρος Μπουρδανιώτης.

 
|  
|   |  
[el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document Foundation Mailing List Archives
   |  |

  |

 


      Απο: MarLa <[hidden email]>
 Προς: Epaminondas Diamantopoulos <[hidden email]>; el.libreoffice.org <[hidden email]>
 Στάλθηκε: 11:22 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017
 Θέμα: [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων
   
με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω πως όλα δουλεύουν τέλεια!! άνοιγα το
Writer από το εικονίδιο της εγκατάστασης και γι' αυτό είχα το πρόβλημα
με τον εκθέτη. Στο Writer δεν ήταν τσεκαρισμένο, το διόρθωσα κι όλα
δουλεύουν ρολόϊ. Ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστικότατη βοήθεια!!

ΜαρίαOn 8/1/2017 8:59 μμ, MarLa wrote:

>
> Ευχαριστώ πολύ, μάλλον είμαι στη δεύτερη περίπτωση, διότι όπως είδα
> είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή.
>
>
> On 8/1/2017 8:20 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>> 1. Σχετικά με την επιλογή του LibreOffice στο διάλογο προσαρμογής
>> αντί του Basic: Μάλλον εκτέλεσες το διάλογο Εργαλεία -> Προσαρμογή
>> από το περιβάλλον της Basic. Αν είχες εκτελέσει το διάλογο από το
>> Writer τότε οι δύο επιλογές θα ήταν LibreOffice και Writer οπότε και
>> θα άφηνες το προεπιλεγμένο Writer και όλα θα ήταν ΟΚ. Απλά πρέπει να
>> γνωρίζεις πως τώρα που έχεις επιλέξει LibreOffice αντί του Writer ο
>> συνδυασμός πλήκτρων έχει καταχωρηθεί για όλες τις εφαρμογές (Calc,
>> Impress κλπ) μόνο που δεν θα μπορεί να εκτελεστεί αλλού εκτός απο'το
>> Writer γιατί η μακροεντολή έχει γραφτεί για το Writer.
>>
>> 2. Για την αυτόματη αναγνώριση εκθετών: Πρώτα επιβεβαίωσε πως
>> επιλέγοντας Εργαλεία -> Αυτόματη διόρθωση -> Επιλογές αυτόματης
>> διόρθωσης -> Επιλογές είναι τσεκαρισμένη η δεύτερη σειρά. Αν είναι
>> τσεκαρισμένη και παρόλα αυτά δεν δουλεύει τότε μάλλον είσαι στην
>> περίπτωση ενός γνωστού bug που έχει αναφερθεί (δες π.χ. 38242 –
>> format ordinal number suffix not auto-correcting
>> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>)
>> και που συμβαίνει σε κάποιες διανομές linux και κάποιες εκδόσεις LO.
>>
>>
>>    
>>
>>
>>    38242 – format ordinal number suffix not auto-correcting
>>
>>    
>>
>> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>
>>
>> Τι μπορείς να κάνεις: Να χρησιμοποιείς το Ctrl + Shift + P.
>>
>>
>> Καλή συνέχεια.
>>
>>
>> Στις 4:23 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa
>> <[hidden email]> έγραψε:
>>
>>
>> Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...
>>
>> πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα γράμματα χωρίς space να
>> παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το space 1^ος
>>
>>
>>
>> On 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:
>> > Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών, απλώς να πω ότι
>> > εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι μετά το
>> > "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι το Basic που ήταν
>> > εξ' αρχής.
>> >
>> > ευχαριστώ πολύ και πάλι,
>> >
>> > καλή χρονιά σε όλους
>> >
>> > Μαρία
>> >
>> >
>> > On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>> >> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την
>> >> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ ακολούθησα τη
>> >> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω στην πράξη. Είχα
>> >> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την 5.2.4 ελληνική,
>> >> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις μακροεντολές αλλά και
>> >> πάλι δε δούλεψαν.
>> >>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
>> >
>>
>> --
>> Maria K. Lazaridou
>> Composer-Gutarist
>> Music Teacher at Public Education
>> Member of the Greek Composers' Union
>>
>>
>> --
>> Unsubscribe instructions: E-mail to
>> [hidden email]
>> <mailto:[hidden email]>
>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot
>> be deleted
>>
>>
>
> --
> Maria K. Lazaridou
> Composer-Gutarist
> Music Teacher at Public Education
> Member of the Greek Composers' Union

--
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


   
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
MarLa MarLa
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σχετ: [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Καλησπέρα. Το δοκίμασα αλλά δε μου βγάζει την άνω τελεία με το συνδυασμό
αυτό. Ωστόσο, τα έχω ήδη καταφέρει με τις οδηγίες του Επαμεινώνδα.

Για τον εκθέτη επανέρχομαι πάλι. Μόνο στα αγγλικά γίνεται εκθέτης το
γράμμα μετά το νούμερο και όχι στα ελληνικά. Υπάρχει κάποια ρύθμιση;

Μαρία


On 10/1/2017 6:09 μμ, eperon wrote:

> Γιά την άνω τελεία έχει δημοσιευθεί παλαιότερα και αυτό από τον Σίμο:
> [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document Foundation Mailing
> List Archives <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>
>
> Σπύρος Μπουρδανιώτης.
>
>
>
>
>
>     [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document Foundation
>     Mailing List Archives
>
>
>
> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> *Απο:* MarLa <[hidden email]>
> *Προς:* Epaminondas Diamantopoulos <[hidden email]>;
> el.libreoffice.org <[hidden email]>
> *Στάλθηκε:* 11:22 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017
> *Θέμα:* [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users]
> Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων
>
> με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω πως όλα δουλεύουν τέλεια!! άνοιγα το
> Writer από το εικονίδιο της εγκατάστασης και γι' αυτό είχα το πρόβλημα
> με τον εκθέτη. Στο Writer δεν ήταν τσεκαρισμένο, το διόρθωσα κι όλα
> δουλεύουν ρολόϊ. Ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστικότατη βοήθεια!!
>
> Μαρία
>
>
>
> On 8/1/2017 8:59 μμ, MarLa wrote:
> >
> > Ευχαριστώ πολύ, μάλλον είμαι στη δεύτερη περίπτωση, διότι όπως είδα
> > είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή.
> >
> >
> > On 8/1/2017 8:20 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
> >> 1. Σχετικά με την επιλογή του LibreOffice στο διάλογο προσαρμογής
> >> αντί του Basic: Μάλλον εκτέλεσες το διάλογο Εργαλεία -> Προσαρμογή
> >> από το περιβάλλον της Basic. Αν είχες εκτελέσει το διάλογο από το
> >> Writer τότε οι δύο επιλογές θα ήταν LibreOffice και Writer οπότε και
> >> θα άφηνες το προεπιλεγμένο Writer και όλα θα ήταν ΟΚ. Απλά πρέπει να
> >> γνωρίζεις πως τώρα που έχεις επιλέξει LibreOffice αντί του Writer ο
> >> συνδυασμός πλήκτρων έχει καταχωρηθεί για όλες τις εφαρμογές (Calc,
> >> Impress κλπ) μόνο που δεν θα μπορεί να εκτελεστεί αλλού εκτός απο'το
> >> Writer γιατί η μακροεντολή έχει γραφτεί για το Writer.
> >>
> >> 2. Για την αυτόματη αναγνώριση εκθετών: Πρώτα επιβεβαίωσε πως
> >> επιλέγοντας Εργαλεία -> Αυτόματη διόρθωση -> Επιλογές αυτόματης
> >> διόρθωσης -> Επιλογές είναι τσεκαρισμένη η δεύτερη σειρά. Αν είναι
> >> τσεκαρισμένη και παρόλα αυτά δεν δουλεύει τότε μάλλον είσαι στην
> >> περίπτωση ενός γνωστού bug που έχει αναφερθεί (δες π.χ. 38242 –
> >> format ordinal number suffix not auto-correcting
> >>
> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>)
>
> >> και που συμβαίνει σε κάποιες διανομές linux και κάποιες εκδόσεις LO.
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>    38242 – format ordinal number suffix not auto-correcting
> >>
> >>
> >>
> >>
> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>
> >>
> >> Τι μπορείς να κάνεις: Να χρησιμοποιείς το Ctrl + Shift + P.
> >>
> >>
> >> Καλή συνέχεια.
> >>
> >>
> >> Στις 4:23 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa
> >> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>> έγραψε:
> >>
> >>
> >> Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...
> >>
> >> πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα γράμματα χωρίς space να
> >> παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το space 1^ος
> >>
> >>
> >>
> >> On 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:
> >> > Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών, απλώς να πω ότι
> >> > εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι μετά το
> >> > "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι το Basic που
> ήταν
> >> > εξ' αρχής.
> >> >
> >> > ευχαριστώ πολύ και πάλι,
> >> >
> >> > καλή χρονιά σε όλους
> >> >
> >> > Μαρία
> >> >
> >> >
> >> > On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
> >> >> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την
> >> >> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ ακολούθησα τη
> >> >> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω στην πράξη. Είχα
> >> >> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την 5.2.4 ελληνική,
> >> >> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις μακροεντολές
> αλλά και
> >> >> πάλι δε δούλεψαν.
> >> >>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
> >> >
> >>
> >> --
> >> Maria K. Lazaridou
> >> Composer-Gutarist
> >> Music Teacher at Public Education
> >> Member of the Greek Composers' Union
> >>
> >>
> >> --
> >> Unsubscribe instructions: E-mail to
> >> [hidden email]
> <mailto:[hidden email]>
> >> <mailto:[hidden email]
> <mailto:[hidden email]>>
> >> Posting guidelines + more:
> http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> >> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
> >> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot
> >> be deleted
>
> >>
> >>
> >
> > --
> > Maria K. Lazaridou
> > Composer-Gutarist
> > Music Teacher at Public Education
> > Member of the Greek Composers' Union
>
> --
> Maria K. Lazaridou
> Composer-Gutarist
> Music Teacher at Public Education
> Member of the Greek Composers' Union
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to
> [hidden email]
> <mailto:[hidden email]>
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Κώστας Οικονόμου Κώστας Οικονόμου
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σχετ: [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Ο εκθέτης σε μένα ενεργοποιείται αν χρησιμοποιήσω το συνδυασμό
control+shift+p. Ο συνδυασμός δουλεύει είτε το πληκτρολόγιο μου είναι στα
ελληνικά είτε στα αγγλικά. Για διευκρίνηση τρέχω το Writer στο LibreOffice
5.1.4.2 και σε λειτουργικό περιβάλλον Ubunut 16.04.

Δεν ξέρω αν βοηθάω. Θα είμαι στη διάθεση σου να ελέγξουμε επιπλέον
ρυθμίσεις που νομίζεις ότι θα βοηθήσουν.

Φιλικά

Κώστας Οικονόμου

Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 7:06 μ.μ., ο χρήστης MarLa <[hidden email]>
έγραψε:

> Καλησπέρα. Το δοκίμασα αλλά δε μου βγάζει την άνω τελεία με το συνδυασμό
> αυτό. Ωστόσο, τα έχω ήδη καταφέρει με τις οδηγίες του Επαμεινώνδα.
>
> Για τον εκθέτη επανέρχομαι πάλι. Μόνο στα αγγλικά γίνεται εκθέτης το
> γράμμα μετά το νούμερο και όχι στα ελληνικά. Υπάρχει κάποια ρύθμιση;
>
> Μαρία
>
>
> On 10/1/2017 6:09 μμ, eperon wrote:
>
>> Γιά την άνω τελεία έχει δημοσιευθεί παλαιότερα και αυτό από τον Σίμο:
>> [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document Foundation Mailing
>> List Archives <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html
>> >
>>
>> Σπύρος Μπουρδανιώτης.
>>
>>
>>
>>
>>
>>     [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document Foundation
>>     Mailing List Archives
>>
>>
>>
>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>
>>
>>
>>
>> ------------------------------------------------------------------------
>> *Απο:* MarLa <[hidden email]>
>> *Προς:* Epaminondas Diamantopoulos <[hidden email]>;
>> el.libreoffice.org <[hidden email]>
>> *Στάλθηκε:* 11:22 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017
>> *Θέμα:* [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users]
>> Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων
>>
>>
>> με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω πως όλα δουλεύουν τέλεια!! άνοιγα το
>> Writer από το εικονίδιο της εγκατάστασης και γι' αυτό είχα το πρόβλημα
>> με τον εκθέτη. Στο Writer δεν ήταν τσεκαρισμένο, το διόρθωσα κι όλα
>> δουλεύουν ρολόϊ. Ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστικότατη βοήθεια!!
>>
>> Μαρία
>>
>>
>>
>> On 8/1/2017 8:59 μμ, MarLa wrote:
>> >
>> > Ευχαριστώ πολύ, μάλλον είμαι στη δεύτερη περίπτωση, διότι όπως είδα
>> > είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή.
>> >
>> >
>> > On 8/1/2017 8:20 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>> >> 1. Σχετικά με την επιλογή του LibreOffice στο διάλογο προσαρμογής
>> >> αντί του Basic: Μάλλον εκτέλεσες το διάλογο Εργαλεία -> Προσαρμογή
>> >> από το περιβάλλον της Basic. Αν είχες εκτελέσει το διάλογο από το
>> >> Writer τότε οι δύο επιλογές θα ήταν LibreOffice και Writer οπότε και
>> >> θα άφηνες το προεπιλεγμένο Writer και όλα θα ήταν ΟΚ. Απλά πρέπει να
>> >> γνωρίζεις πως τώρα που έχεις επιλέξει LibreOffice αντί του Writer ο
>> >> συνδυασμός πλήκτρων έχει καταχωρηθεί για όλες τις εφαρμογές (Calc,
>> >> Impress κλπ) μόνο που δεν θα μπορεί να εκτελεστεί αλλού εκτός απο'το
>> >> Writer γιατί η μακροεντολή έχει γραφτεί για το Writer.
>> >>
>> >> 2. Για την αυτόματη αναγνώριση εκθετών: Πρώτα επιβεβαίωσε πως
>> >> επιλέγοντας Εργαλεία -> Αυτόματη διόρθωση -> Επιλογές αυτόματης
>> >> διόρθωσης -> Επιλογές είναι τσεκαρισμένη η δεύτερη σειρά. Αν είναι
>> >> τσεκαρισμένη και παρόλα αυτά δεν δουλεύει τότε μάλλον είσαι στην
>> >> περίπτωση ενός γνωστού bug που έχει αναφερθεί (δες π.χ. 38242 –
>> >> format ordinal number suffix not auto-correcting
>> >> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&
>> redirected_from=fdo>)
>> >> και που συμβαίνει σε κάποιες διανομές linux και κάποιες εκδόσεις LO.
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>    38242 – format ordinal number suffix not auto-correcting
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&
>> redirected_from=fdo>
>> >>
>> >> Τι μπορείς να κάνεις: Να χρησιμοποιείς το Ctrl + Shift + P.
>> >>
>> >>
>> >> Καλή συνέχεια.
>> >>
>> >>
>> >> Στις 4:23 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa
>> >> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>> έγραψε:
>>
>> >>
>> >>
>> >> Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...
>> >>
>> >> πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα γράμματα χωρίς space να
>> >> παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το space 1^ος
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> On 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:
>> >> > Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών, απλώς να πω ότι
>> >> > εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι μετά το
>> >> > "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι το Basic που
>> ήταν
>> >> > εξ' αρχής.
>> >> >
>> >> > ευχαριστώ πολύ και πάλι,
>> >> >
>> >> > καλή χρονιά σε όλους
>> >> >
>> >> > Μαρία
>> >> >
>> >> >
>> >> > On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>> >> >> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την
>> >> >> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ ακολούθησα τη
>> >> >> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω στην πράξη. Είχα
>> >> >> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την 5.2.4 ελληνική,
>> >> >> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις μακροεντολές αλλά
>> και
>> >> >> πάλι δε δούλεψαν.
>> >> >>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
>> >> >
>> >>
>> >> --
>> >> Maria K. Lazaridou
>> >> Composer-Gutarist
>> >> Music Teacher at Public Education
>> >> Member of the Greek Composers' Union
>> >>
>> >>
>> >> --
>> >> Unsubscribe instructions: E-mail to
>> >> [hidden email] <mailto:[hidden email]
>> fice.org>
>> >> <mailto:[hidden email] <mailto:[hidden email]
>> fice.org>>
>>
>> >> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation
>> .org/Netiquette
>> >> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>> >> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot
>> >> be deleted
>>
>> >>
>> >>
>> >
>> > --
>> > Maria K. Lazaridou
>> > Composer-Gutarist
>> > Music Teacher at Public Education
>> > Member of the Greek Composers' Union
>>
>> --
>> Maria K. Lazaridou
>> Composer-Gutarist
>> Music Teacher at Public Education
>> Member of the Greek Composers' Union
>>
>>
>> --
>> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>> <mailto:[hidden email]>
>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>> deleted
>>
>>
>>
> --
> Maria K. Lazaridou
> Composer-Gutarist
> Music Teacher at Public Education
> Member of the Greek Composers' Union
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
MarLa MarLa
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σχετ: [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Ευχαριστώ πολύ Κώστα,

αν θέλω να βάλω σκέτο εκθέτη ναι, τον ξέρω αυτό το συνδυασμό. Όταν όμως
γράφουμε 1ος αυτό το ος στα αγγλικά μόλις πατήσουμε space γίνεται
αυτόματα εκθέτης. Αν για παράδειγμα πρέπει να γράψω ένα ιστορικό κείμενο
με χρήση αιώνων, είναι πολύ κουραστικό να επιστρέφω με επιλογή και να το
κάνω μόνη μου εκθέτη...

Μαρία


On 10/1/2017 7:27 μμ, Κώστας Οικονόμου wrote:

> Ο εκθέτης σε μένα ενεργοποιείται αν χρησιμοποιήσω το συνδυασμό
> control+shift+p. Ο συνδυασμός δουλεύει είτε το πληκτρολόγιο μου είναι
> στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Για διευκρίνηση τρέχω το Writer στο
> LibreOffice 5.1.4.2 και σε λειτουργικό περιβάλλον Ubunut 16.04.
>
> Δεν ξέρω αν βοηθάω. Θα είμαι στη διάθεση σου να ελέγξουμε επιπλέον
> ρυθμίσεις που νομίζεις ότι θα βοηθήσουν.
>
> Φιλικά
>
> Κώστας Οικονόμου
>
> Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 7:06 μ.μ., ο χρήστης MarLa <[hidden email]
> <mailto:[hidden email]>> έγραψε:
>
>     Καλησπέρα. Το δοκίμασα αλλά δε μου βγάζει την άνω τελεία με το
>     συνδυασμό αυτό. Ωστόσο, τα έχω ήδη καταφέρει με τις οδηγίες του
>     Επαμεινώνδα.
>
>     Για τον εκθέτη επανέρχομαι πάλι. Μόνο στα αγγλικά γίνεται εκθέτης
>     το γράμμα μετά το νούμερο και όχι στα ελληνικά. Υπάρχει κάποια
>     ρύθμιση;
>
>     Μαρία
>
>
>     On 10/1/2017 6:09 μμ, eperon wrote:
>
>         Γιά την άνω τελεία έχει δημοσιευθεί παλαιότερα και αυτό από
>         τον Σίμο:
>         [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document Foundation
>         Mailing List Archives
>         <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html
>         <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>>
>
>         Σπύρος Μπουρδανιώτης.
>
>
>
>
>
>             [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document Foundation
>             Mailing List Archives
>
>
>
>         <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html
>         <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>>
>
>
>
>         ------------------------------------------------------------------------
>         *Απο:* MarLa <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
>         *Προς:* Epaminondas Diamantopoulos <[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>; el.libreoffice.org
>         <http://el.libreoffice.org> <[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>
>         *Στάλθηκε:* 11:22 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017
>         *Θέμα:* [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re:
>         [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων
>
>
>         με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω πως όλα δουλεύουν τέλεια!!
>         άνοιγα το
>         Writer από το εικονίδιο της εγκατάστασης και γι' αυτό είχα το
>         πρόβλημα
>         με τον εκθέτη. Στο Writer δεν ήταν τσεκαρισμένο, το διόρθωσα
>         κι όλα
>         δουλεύουν ρολόϊ. Ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστικότατη
>         βοήθεια!!
>
>         Μαρία
>
>
>
>         On 8/1/2017 8:59 μμ, MarLa wrote:
>         >
>         > Ευχαριστώ πολύ, μάλλον είμαι στη δεύτερη περίπτωση, διότι
>         όπως είδα
>         > είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή.
>         >
>         >
>         > On 8/1/2017 8:20 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>         >> 1. Σχετικά με την επιλογή του LibreOffice στο διάλογο
>         προσαρμογής
>         >> αντί του Basic: Μάλλον εκτέλεσες το διάλογο Εργαλεία ->
>         Προσαρμογή
>         >> από το περιβάλλον της Basic. Αν είχες εκτελέσει το διάλογο
>         από το
>         >> Writer τότε οι δύο επιλογές θα ήταν LibreOffice και Writer
>         οπότε και
>         >> θα άφηνες το προεπιλεγμένο Writer και όλα θα ήταν ΟΚ. Απλά
>         πρέπει να
>         >> γνωρίζεις πως τώρα που έχεις επιλέξει LibreOffice αντί του
>         Writer ο
>         >> συνδυασμός πλήκτρων έχει καταχωρηθεί για όλες τις εφαρμογές
>         (Calc,
>         >> Impress κλπ) μόνο που δεν θα μπορεί να εκτελεστεί αλλού
>         εκτός απο'το
>         >> Writer γιατί η μακροεντολή έχει γραφτεί για το Writer.
>         >>
>         >> 2. Για την αυτόματη αναγνώριση εκθετών: Πρώτα επιβεβαίωσε πως
>         >> επιλέγοντας Εργαλεία -> Αυτόματη διόρθωση -> Επιλογές αυτόματης
>         >> διόρθωσης -> Επιλογές είναι τσεκαρισμένη η δεύτερη σειρά.
>         Αν είναι
>         >> τσεκαρισμένη και παρόλα αυτά δεν δουλεύει τότε μάλλον είσαι
>         στην
>         >> περίπτωση ενός γνωστού bug που έχει αναφερθεί (δες π.χ. 38242 –
>         >> format ordinal number suffix not auto-correcting
>         >>
>         <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo
>         <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>>)
>
>         >> και που συμβαίνει σε κάποιες διανομές linux και κάποιες
>         εκδόσεις LO.
>         >>
>         >>
>         >>
>         >>
>         >>
>         >>    38242 – format ordinal number suffix not auto-correcting
>         >>
>         >>
>         >>
>         >>
>         <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo
>         <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>>
>         >>
>         >> Τι μπορείς να κάνεις: Να χρησιμοποιείς το Ctrl + Shift + P.
>         >>
>         >>
>         >> Καλή συνέχεια.
>         >>
>         >>
>         >> Στις 4:23 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa
>         >> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>
>         <mailto:[hidden email] <mailto:[hidden email]>>> έγραψε:
>
>         >>
>         >>
>         >> Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...
>         >>
>         >> πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα γράμματα
>         χωρίς space να
>         >> παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το space 1^ος
>         >>
>         >>
>         >>
>         >> On 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:
>         >> > Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών, απλώς να
>         πω ότι
>         >> > εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι μετά το
>         >> > "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι το
>         Basic που ήταν
>         >> > εξ' αρχής.
>         >> >
>         >> > ευχαριστώ πολύ και πάλι,
>         >> >
>         >> > καλή χρονιά σε όλους
>         >> >
>         >> > Μαρία
>         >> >
>         >> >
>         >> > On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>         >> >> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την
>         >> >> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ ακολούθησα τη
>         >> >> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω στην
>         πράξη. Είχα
>         >> >> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την 5.2.4
>         ελληνική,
>         >> >> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις
>         μακροεντολές αλλά και
>         >> >> πάλι δε δούλεψαν.
>         >> >>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
>         >> >
>         >>
>         >> --
>         >> Maria K. Lazaridou
>         >> Composer-Gutarist
>         >> Music Teacher at Public Education
>         >> Member of the Greek Composers' Union
>         >>
>         >>
>         >> --
>         >> Unsubscribe instructions: E-mail to
>         >> [hidden email]
>         <mailto:users%[hidden email]>
>         <mailto:[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>
>         >> <mailto:[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>
>         <mailto:[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>>
>
>         >> Posting guidelines + more:
>         http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>         <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>         >> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>         <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
>         >> All messages sent to this list will be publicly archived
>         and cannot
>         >> be deleted
>
>         >>
>         >>
>         >
>         > --
>         > Maria K. Lazaridou
>         > Composer-Gutarist
>         > Music Teacher at Public Education
>         > Member of the Greek Composers' Union
>
>         --
>         Maria K. Lazaridou
>         Composer-Gutarist
>         Music Teacher at Public Education
>         Member of the Greek Composers' Union
>
>
>         --
>         Unsubscribe instructions: E-mail to
>         [hidden email]
>         <mailto:users%[hidden email]>
>         <mailto:[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>
>         Posting guidelines + more:
>         http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>         <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>         List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>         <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
>         All messages sent to this list will be publicly archived and
>         cannot be deleted
>
>
>
>     --
>     Maria K. Lazaridou
>     Composer-Gutarist
>     Music Teacher at Public Education
>     Member of the Greek Composers' Union
>
>
>     --
>     Unsubscribe instructions: E-mail to
>     [hidden email]
>     <mailto:users%[hidden email]>
>     Posting guidelines + more:
>     http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>     <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>     List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>     <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
>     All messages sent to this list will be publicly archived and
>     cannot be deleted
>
>

--
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Κώστας Οικονόμου Κώστας Οικονόμου
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σχετ: [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

MarLa

Συγγνώμη που δεν κατάλαβα το πνεύμα της ερώτησης σου. Το δοκίμασα και σε
μένα τον αριθμό με το «ος» αλλά δεν γίνεται εκθέτης. Ούτε και όταν
χρησιμοποιώ αγγλικά το «th» μετά τον αριθμό γίνεται εκθέτης.

Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω.

Φιλικά

Κώστας Οικονόμου

Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 7:34 μ.μ., ο χρήστης MarLa <[hidden email]>
έγραψε:

> Ευχαριστώ πολύ Κώστα,
>
> αν θέλω να βάλω σκέτο εκθέτη ναι, τον ξέρω αυτό το συνδυασμό. Όταν όμως
> γράφουμε 1ος αυτό το ος στα αγγλικά μόλις πατήσουμε space γίνεται αυτόματα
> εκθέτης. Αν για παράδειγμα πρέπει να γράψω ένα ιστορικό κείμενο με χρήση
> αιώνων, είναι πολύ κουραστικό να επιστρέφω με επιλογή και να το κάνω μόνη
> μου εκθέτη...
>
> Μαρία
>
> On 10/1/2017 7:27 μμ, Κώστας Οικονόμου wrote:
>
> Ο εκθέτης σε μένα ενεργοποιείται αν χρησιμοποιήσω το συνδυασμό
> control+shift+p. Ο συνδυασμός δουλεύει είτε το πληκτρολόγιο μου είναι στα
> ελληνικά είτε στα αγγλικά. Για διευκρίνηση τρέχω το Writer στο LibreOffice
> 5.1.4.2 και σε λειτουργικό περιβάλλον Ubunut 16.04.
>
> Δεν ξέρω αν βοηθάω. Θα είμαι στη διάθεση σου να ελέγξουμε επιπλέον
> ρυθμίσεις που νομίζεις ότι θα βοηθήσουν.
>
> Φιλικά
>
> Κώστας Οικονόμου
>
> Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 7:06 μ.μ., ο χρήστης MarLa <[hidden email]>
> έγραψε:
>
>> Καλησπέρα. Το δοκίμασα αλλά δε μου βγάζει την άνω τελεία με το συνδυασμό
>> αυτό. Ωστόσο, τα έχω ήδη καταφέρει με τις οδηγίες του Επαμεινώνδα.
>>
>> Για τον εκθέτη επανέρχομαι πάλι. Μόνο στα αγγλικά γίνεται εκθέτης το
>> γράμμα μετά το νούμερο και όχι στα ελληνικά. Υπάρχει κάποια ρύθμιση;
>>
>> Μαρία
>>
>>
>> On 10/1/2017 6:09 μμ, eperon wrote:
>>
>>> Γιά την άνω τελεία έχει δημοσιευθεί παλαιότερα και αυτό από τον Σίμο:
>>> [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document Foundation Mailing
>>> List Archives <http://listarchives.libreoffi
>>> ce.org/el/users/msg00434.html>
>>>
>>> Σπύρος Μπουρδανιώτης.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>     [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document Foundation
>>>     Mailing List Archives
>>>
>>>
>>>
>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>
>>>
>>>
>>>
>>> ------------------------------------------------------------------------
>>> *Απο:* MarLa <[hidden email]>
>>> *Προς:* Epaminondas Diamantopoulos <[hidden email]>;
>>> el.libreoffice.org <[hidden email]>
>>> *Στάλθηκε:* 11:22 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017
>>> *Θέμα:* [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users]
>>> Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων
>>>
>>>
>>> με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω πως όλα δουλεύουν τέλεια!! άνοιγα το
>>> Writer από το εικονίδιο της εγκατάστασης και γι' αυτό είχα το πρόβλημα
>>> με τον εκθέτη. Στο Writer δεν ήταν τσεκαρισμένο, το διόρθωσα κι όλα
>>> δουλεύουν ρολόϊ. Ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστικότατη βοήθεια!!
>>>
>>> Μαρία
>>>
>>>
>>>
>>> On 8/1/2017 8:59 μμ, MarLa wrote:
>>> >
>>> > Ευχαριστώ πολύ, μάλλον είμαι στη δεύτερη περίπτωση, διότι όπως είδα
>>> > είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή.
>>> >
>>> >
>>> > On 8/1/2017 8:20 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>>> >> 1. Σχετικά με την επιλογή του LibreOffice στο διάλογο προσαρμογής
>>> >> αντί του Basic: Μάλλον εκτέλεσες το διάλογο Εργαλεία -> Προσαρμογή
>>> >> από το περιβάλλον της Basic. Αν είχες εκτελέσει το διάλογο από το
>>> >> Writer τότε οι δύο επιλογές θα ήταν LibreOffice και Writer οπότε και
>>> >> θα άφηνες το προεπιλεγμένο Writer και όλα θα ήταν ΟΚ. Απλά πρέπει να
>>> >> γνωρίζεις πως τώρα που έχεις επιλέξει LibreOffice αντί του Writer ο
>>> >> συνδυασμός πλήκτρων έχει καταχωρηθεί για όλες τις εφαρμογές (Calc,
>>> >> Impress κλπ) μόνο που δεν θα μπορεί να εκτελεστεί αλλού εκτός απο'το
>>> >> Writer γιατί η μακροεντολή έχει γραφτεί για το Writer.
>>> >>
>>> >> 2. Για την αυτόματη αναγνώριση εκθετών: Πρώτα επιβεβαίωσε πως
>>> >> επιλέγοντας Εργαλεία -> Αυτόματη διόρθωση -> Επιλογές αυτόματης
>>> >> διόρθωσης -> Επιλογές είναι τσεκαρισμένη η δεύτερη σειρά. Αν είναι
>>> >> τσεκαρισμένη και παρόλα αυτά δεν δουλεύει τότε μάλλον είσαι στην
>>> >> περίπτωση ενός γνωστού bug που έχει αναφερθεί (δες π.χ. 38242 –
>>> >> format ordinal number suffix not auto-correcting
>>> >> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&r
>>> edirected_from=fdo>)
>>> >> και που συμβαίνει σε κάποιες διανομές linux και κάποιες εκδόσεις LO.
>>> >>
>>> >>
>>> >>
>>> >>
>>> >>
>>> >>    38242 – format ordinal number suffix not auto-correcting
>>> >>
>>> >>
>>> >>
>>> >> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&r
>>> edirected_from=fdo>
>>> >>
>>> >> Τι μπορείς να κάνεις: Να χρησιμοποιείς το Ctrl + Shift + P.
>>> >>
>>> >>
>>> >> Καλή συνέχεια.
>>> >>
>>> >>
>>> >> Στις 4:23 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa
>>> >> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>> έγραψε:
>>>
>>> >>
>>> >>
>>> >> Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...
>>> >>
>>> >> πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα γράμματα χωρίς space να
>>> >> παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το space 1^ος
>>> >>
>>> >>
>>> >>
>>> >> On 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:
>>> >> > Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών, απλώς να πω ότι
>>> >> > εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι μετά το
>>> >> > "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι το Basic που
>>> ήταν
>>> >> > εξ' αρχής.
>>> >> >
>>> >> > ευχαριστώ πολύ και πάλι,
>>> >> >
>>> >> > καλή χρονιά σε όλους
>>> >> >
>>> >> > Μαρία
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> > On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>>> >> >> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την
>>> >> >> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ ακολούθησα τη
>>> >> >> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω στην πράξη. Είχα
>>> >> >> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την 5.2.4 ελληνική,
>>> >> >> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις μακροεντολές αλλά
>>> και
>>> >> >> πάλι δε δούλεψαν.
>>> >> >>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
>>> >> >
>>> >>
>>> >> --
>>> >> Maria K. Lazaridou
>>> >> Composer-Gutarist
>>> >> Music Teacher at Public Education
>>> >> Member of the Greek Composers' Union
>>> >>
>>> >>
>>> >> --
>>> >> Unsubscribe instructions: E-mail to
>>> >> [hidden email] <mailto:[hidden email]
>>> fice.org>
>>> >> <mailto:[hidden email] <mailto:[hidden email]
>>> fice.org>>
>>>
>>> >> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation
>>> .org/Netiquette
>>> >> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>> >> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot
>>> >> be deleted
>>>
>>> >>
>>> >>
>>> >
>>> > --
>>> > Maria K. Lazaridou
>>> > Composer-Gutarist
>>> > Music Teacher at Public Education
>>> > Member of the Greek Composers' Union
>>>
>>> --
>>> Maria K. Lazaridou
>>> Composer-Gutarist
>>> Music Teacher at Public Education
>>> Member of the Greek Composers' Union
>>>
>>>
>>> --
>>> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>>> <mailto:[hidden email]>
>>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>>> deleted
>>>
>>>
>>>
>> --
>> Maria K. Lazaridou
>> Composer-Gutarist
>> Music Teacher at Public Education
>> Member of the Greek Composers' Union
>>
>>
>> --
>> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>> deleted
>>
>
>
> --
> Maria K. Lazaridou
> Composer-Gutarist
> Music Teacher at Public Education
> Member of the Greek Composers' Union
>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
MarLa MarLa
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σχετ: [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Αυτή είναι η απάντηση του Επαμεινώνδα που εφήρμοσα και δούλεψε. Δοκίμασέ το

Με απλά λόγια πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής βήματα:
    1. Εργαλεία -> Μακροεντολές -> Οργάνωση μακροεντολών -> Libreoffice basic
   2. Επιλέγεις "Οι μακροεντολές μου" και μετά "Δημιουργία" και δημιουργείς ένα νέο αρχείο μακροεντολών με όνομα MyShortcuts.
   3. Στο αρχείο Basic που θα ανοίξει (με το ανάλογο περιβάλλον) γράψε τις εξής μακροεντολές:
   Sub insert_three_dots
      Dim oDoc as variant
      oDoc = ThisComponent
      Dim oCurrentController as variant
      oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
      Dim oTextViewCursor as variant
      oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
      Dim oText as variant
      If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
          oText=oTextViewCursor.Text
      Else
          oText=oTextViewCursor.Cell.Text
      End If
      oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H2026")),false)
  End Sub
   
   
   Sub insert_upper_dot
      Dim oDoc as variant
      oDoc = ThisComponent
      Dim oCurrentController as variant
      oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
      Dim oTextViewCursor as variant
      oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
      Dim oText as variant
      If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
          oText=oTextViewCursor.Text
      Else
          oText=oTextViewCursor.Cell.Text
      End If
      oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H00B7")),false)
  End Sub
   
    4. Μετά επιλέγεις Εργαλεία -> Προσαρμογή -> Πληκτρολόγιο.
   
    5. Επιλέγεις από τη λίστα των συντομεύσεων μία που δεν έχει αντίστοιχη προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. την Alt + Ο) και μετά επιλέγεις από κάτω Κατηγορία: Μακροεντολές LibreOffice -> user -> Standard -> MyShortcuts, Λειτουργία: insert_three_dots και επιλέγεις "Τροποποίηση"
     
    6. Επιλέγεις από τη λίστα των συντομεύσεων μία ακόμα συντόμευση που δεν έχει αντίστοιχη προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. την Alt + R) και μετά επιλέγεις από κάτω Κατηγορία: Μακροεντολές LibreOffice -> user -> Standard -> MyShortcuts, Λειτουργία: insert_upper_dot και επιλέγεις "Τροποποίηση".
     7. Επιλέγεις "Εντάξει" και χρησιμοποιείς τις νέες συντομεύσεις σε κάθε αρχείο κειμένου ή λογιστικό φύλλο.
   Σημείωση: Οι παραπάνω μακροεντολές είναι σχεδιασμένες να ενεργούν στον κειμενογράφο Writer. Αν χρειάζεσαι στο Calc παρόμοια λειτουργικότητα θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να ελέγχουν το είδος της εφαρμογής που είναι ανοικτή.
   Καλή συνέχεια.


On 10/1/2017 8:05 μμ, Κώστας Οικονόμου wrote:

> MarLa
>
> Συγγνώμη που δεν κατάλαβα το πνεύμα της ερώτησης σου. Το δοκίμασα και
> σε μένα τον αριθμό με το «ος» αλλά δεν γίνεται εκθέτης. Ούτε και όταν
> χρησιμοποιώ αγγλικά το «th» μετά τον αριθμό γίνεται εκθέτης.
>
> Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω.
>
> Φιλικά
>
> Κώστας Οικονόμου
>
> Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 7:34 μ.μ., ο χρήστης MarLa <[hidden email]
> <mailto:[hidden email]>> έγραψε:
>
>     Ευχαριστώ πολύ Κώστα,
>
>     αν θέλω να βάλω σκέτο εκθέτη ναι, τον ξέρω αυτό το συνδυασμό. Όταν
>     όμως γράφουμε 1ος αυτό το ος στα αγγλικά μόλις πατήσουμε space
>     γίνεται αυτόματα εκθέτης. Αν για παράδειγμα πρέπει να γράψω ένα
>     ιστορικό κείμενο με χρήση αιώνων, είναι πολύ κουραστικό να
>     επιστρέφω με επιλογή και να το κάνω μόνη μου εκθέτη...
>
>     Μαρία
>
>
>     On 10/1/2017 7:27 μμ, Κώστας Οικονόμου wrote:
>>     Ο εκθέτης σε μένα ενεργοποιείται αν χρησιμοποιήσω το συνδυασμό
>>     control+shift+p. Ο συνδυασμός δουλεύει είτε το πληκτρολόγιο μου
>>     είναι στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Για διευκρίνηση τρέχω το
>>     Writer στο LibreOffice 5.1.4.2 και σε λειτουργικό περιβάλλον
>>     Ubunut 16.04.
>>
>>     Δεν ξέρω αν βοηθάω. Θα είμαι στη διάθεση σου να ελέγξουμε
>>     επιπλέον ρυθμίσεις που νομίζεις ότι θα βοηθήσουν.
>>
>>     Φιλικά
>>
>>     Κώστας Οικονόμου
>>
>>     Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 7:06 μ.μ., ο χρήστης MarLa
>>     <[hidden email] <mailto:[hidden email]>> έγραψε:
>>
>>         Καλησπέρα. Το δοκίμασα αλλά δε μου βγάζει την άνω τελεία με
>>         το συνδυασμό αυτό. Ωστόσο, τα έχω ήδη καταφέρει με τις
>>         οδηγίες του Επαμεινώνδα.
>>
>>         Για τον εκθέτη επανέρχομαι πάλι. Μόνο στα αγγλικά γίνεται
>>         εκθέτης το γράμμα μετά το νούμερο και όχι στα ελληνικά.
>>         Υπάρχει κάποια ρύθμιση;
>>
>>         Μαρία
>>
>>
>>         On 10/1/2017 6:09 μμ, eperon wrote:
>>
>>             Γιά την άνω τελεία έχει δημοσιευθεί παλαιότερα και αυτό
>>             από τον Σίμο:
>>             [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document
>>             Foundation Mailing List Archives
>>             <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html
>>             <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>>
>>
>>             Σπύρος Μπουρδανιώτης.
>>
>>
>>
>>
>>
>>                 [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document
>>             Foundation
>>                 Mailing List Archives
>>
>>
>>
>>             <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html
>>             <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>>
>>
>>
>>
>>             ------------------------------------------------------------------------
>>             *Απο:* MarLa <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
>>             *Προς:* Epaminondas Diamantopoulos
>>             <[hidden email]
>>             <mailto:[hidden email]>>; el.libreoffice.org
>>             <http://el.libreoffice.org> <[hidden email]
>>             <mailto:[hidden email]>>
>>             *Στάλθηκε:* 11:22 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017
>>             *Θέμα:* [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users]
>>             Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων
>>
>>
>>             με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω πως όλα δουλεύουν
>>             τέλεια!! άνοιγα το
>>             Writer από το εικονίδιο της εγκατάστασης και γι' αυτό
>>             είχα το πρόβλημα
>>             με τον εκθέτη. Στο Writer δεν ήταν τσεκαρισμένο, το
>>             διόρθωσα κι όλα
>>             δουλεύουν ρολόϊ. Ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστικότατη
>>             βοήθεια!!
>>
>>             Μαρία
>>
>>
>>
>>             On 8/1/2017 8:59 μμ, MarLa wrote:
>>             >
>>             > Ευχαριστώ πολύ, μάλλον είμαι στη δεύτερη περίπτωση,
>>             διότι όπως είδα
>>             > είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή.
>>             >
>>             >
>>             > On 8/1/2017 8:20 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>>             >> 1. Σχετικά με την επιλογή του LibreOffice στο διάλογο
>>             προσαρμογής
>>             >> αντί του Basic: Μάλλον εκτέλεσες το διάλογο Εργαλεία
>>             -> Προσαρμογή
>>             >> από το περιβάλλον της Basic. Αν είχες εκτελέσει το
>>             διάλογο από το
>>             >> Writer τότε οι δύο επιλογές θα ήταν LibreOffice και
>>             Writer οπότε και
>>             >> θα άφηνες το προεπιλεγμένο Writer και όλα θα ήταν ΟΚ.
>>             Απλά πρέπει να
>>             >> γνωρίζεις πως τώρα που έχεις επιλέξει LibreOffice αντί
>>             του Writer ο
>>             >> συνδυασμός πλήκτρων έχει καταχωρηθεί για όλες τις
>>             εφαρμογές (Calc,
>>             >> Impress κλπ) μόνο που δεν θα μπορεί να εκτελεστεί
>>             αλλού εκτός απο'το
>>             >> Writer γιατί η μακροεντολή έχει γραφτεί για το Writer.
>>             >>
>>             >> 2. Για την αυτόματη αναγνώριση εκθετών: Πρώτα
>>             επιβεβαίωσε πως
>>             >> επιλέγοντας Εργαλεία -> Αυτόματη διόρθωση -> Επιλογές
>>             αυτόματης
>>             >> διόρθωσης -> Επιλογές είναι τσεκαρισμένη η δεύτερη
>>             σειρά. Αν είναι
>>             >> τσεκαρισμένη και παρόλα αυτά δεν δουλεύει τότε μάλλον
>>             είσαι στην
>>             >> περίπτωση ενός γνωστού bug που έχει αναφερθεί (δες
>>             π.χ. 38242 –
>>             >> format ordinal number suffix not auto-correcting
>>             >>
>>             <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo
>>             <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>>)
>>
>>             >> και που συμβαίνει σε κάποιες διανομές linux και
>>             κάποιες εκδόσεις LO.
>>             >>
>>             >>
>>             >>
>>             >>
>>             >>
>>             >>    38242 – format ordinal number suffix not
>>             auto-correcting
>>             >>
>>             >>
>>             >>
>>             >>
>>             <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo
>>             <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>>
>>             >>
>>             >> Τι μπορείς να κάνεις: Να χρησιμοποιείς το Ctrl + Shift
>>             + P.
>>             >>
>>             >>
>>             >> Καλή συνέχεια.
>>             >>
>>             >>
>>             >> Στις 4:23 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa
>>             >> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>
>>             <mailto:[hidden email] <mailto:[hidden email]>>> έγραψε:
>>
>>             >>
>>             >>
>>             >> Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...
>>             >>
>>             >> πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα
>>             γράμματα χωρίς space να
>>             >> παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το
>>             space 1^ος
>>             >>
>>             >>
>>             >>
>>             >> On 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:
>>             >> > Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών,
>>             απλώς να πω ότι
>>             >> > εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι
>>             μετά το
>>             >> > "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι
>>             το Basic που ήταν
>>             >> > εξ' αρχής.
>>             >> >
>>             >> > ευχαριστώ πολύ και πάλι,
>>             >> >
>>             >> > καλή χρονιά σε όλους
>>             >> >
>>             >> > Μαρία
>>             >> >
>>             >> >
>>             >> > On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>>             >> >> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα
>>             πολύ για την
>>             >> >> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ
>>             ακολούθησα τη
>>             >> >> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω
>>             στην πράξη. Είχα
>>             >> >> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την
>>             5.2.4 ελληνική,
>>             >> >> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις
>>             μακροεντολές αλλά και
>>             >> >> πάλι δε δούλεψαν.
>>             >> >>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
>>             >> >
>>             >>
>>             >> --
>>             >> Maria K. Lazaridou
>>             >> Composer-Gutarist
>>             >> Music Teacher at Public Education
>>             >> Member of the Greek Composers' Union
>>             >>
>>             >>
>>             >> --
>>             >> Unsubscribe instructions: E-mail to
>>             >> [hidden email]
>>             <mailto:users%[hidden email]>
>>             <mailto:[hidden email]
>>             <mailto:[hidden email]>>
>>             >> <mailto:[hidden email]
>>             <mailto:[hidden email]>
>>             <mailto:[hidden email]
>>             <mailto:[hidden email]>>>
>>
>>             >> Posting guidelines + more:
>>             http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>             <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>>             >> List archive:
>>             http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>             <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
>>             >> All messages sent to this list will be publicly
>>             archived and cannot
>>             >> be deleted
>>
>>             >>
>>             >>
>>             >
>>             > --
>>             > Maria K. Lazaridou
>>             > Composer-Gutarist
>>             > Music Teacher at Public Education
>>             > Member of the Greek Composers' Union
>>
>>             --
>>             Maria K. Lazaridou
>>             Composer-Gutarist
>>             Music Teacher at Public Education
>>             Member of the Greek Composers' Union
>>
>>
>>             --
>>             Unsubscribe instructions: E-mail to
>>             [hidden email]
>>             <mailto:users%[hidden email]>
>>             <mailto:[hidden email]
>>             <mailto:[hidden email]>>
>>             Posting guidelines + more:
>>             http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>             <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>>             List archive:
>>             http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>             <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
>>             All messages sent to this list will be publicly archived
>>             and cannot be deleted
>>
>>
>>
>>         --
>>         Maria K. Lazaridou
>>         Composer-Gutarist
>>         Music Teacher at Public Education
>>         Member of the Greek Composers' Union
>>
>>
>>         --
>>         Unsubscribe instructions: E-mail to
>>         [hidden email]
>>         <mailto:users%[hidden email]>
>>         Posting guidelines + more:
>>         http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>         <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>>         List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>         <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
>>         All messages sent to this list will be publicly archived and
>>         cannot be deleted
>>
>>
>
>     --
>     Maria K. Lazaridou
>     Composer-Gutarist
>     Music Teacher at Public Education
>     Member of the Greek Composers' Union
>
>

--
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Κώστας Οικονόμου Κώστας Οικονόμου
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σχετ: [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά δεν τη χρειάζομαι. Ο λόγος που ασχολήθηκα
ήταν για να βοηθήσω απλώς. Όταν είδα ότι έκανα λάθος (δεν είχα καταλάβει
σωστά την ερώτηση), κοίταξα μήπως είχα, σχετικά εύκολη απάντηση. Δυστυχώς
δεν είχα.

Πάντως ευχαριστώ για την ευγένεια σου να μου στείλεις τη λύση.

Φιλικά

Κώστας Οικονόμου

Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 8:39 μ.μ., ο χρήστης MarLa <[hidden email]>
έγραψε:

> Αυτή είναι η απάντηση του Επαμεινώνδα που εφήρμοσα και δούλεψε. Δοκίμασέ το
>
> Με απλά λόγια πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής βήματα:
>    1. Εργαλεία -> Μακροεντολές -> Οργάνωση μακροεντολών -> Libreoffice basic
>   2. Επιλέγεις "Οι μακροεντολές μου" και μετά "Δημιουργία" και δημιουργείς ένα νέο αρχείο μακροεντολών με όνομα MyShortcuts.
>   3. Στο αρχείο Basic που θα ανοίξει (με το ανάλογο περιβάλλον) γράψε τις εξής μακροεντολές:
>   Sub insert_three_dots
>      Dim oDoc as variant
>      oDoc = ThisComponent
>      Dim oCurrentController as variant
>      oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
>      Dim oTextViewCursor as variant
>      oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
>      Dim oText as variant
>      If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
>          oText=oTextViewCursor.Text
>      Else
>          oText=oTextViewCursor.Cell.Text
>      End If
>      oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H2026")),false)
>  End Sub
>
>
>   Sub insert_upper_dot
>      Dim oDoc as variant
>      oDoc = ThisComponent
>      Dim oCurrentController as variant
>      oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
>      Dim oTextViewCursor as variant
>      oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
>      Dim oText as variant
>      If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
>          oText=oTextViewCursor.Text
>      Else
>          oText=oTextViewCursor.Cell.Text
>      End If
>      oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H00B7")),false)
>  End Sub
>
>    4. Μετά επιλέγεις Εργαλεία -> Προσαρμογή -> Πληκτρολόγιο.
>
>    5. Επιλέγεις από τη λίστα των συντομεύσεων μία που δεν έχει αντίστοιχη προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. την Alt + Ο) και μετά επιλέγεις από κάτω Κατηγορία: Μακροεντολές LibreOffice -> user -> Standard -> MyShortcuts, Λειτουργία: insert_three_dots και επιλέγεις "Τροποποίηση"
>
>    6. Επιλέγεις από τη λίστα των συντομεύσεων μία ακόμα συντόμευση που δεν έχει αντίστοιχη προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. την Alt + R) και μετά επιλέγεις από κάτω Κατηγορία: Μακροεντολές LibreOffice -> user -> Standard -> MyShortcuts, Λειτουργία: insert_upper_dot και επιλέγεις "Τροποποίηση".
>     7. Επιλέγεις "Εντάξει" και χρησιμοποιείς τις νέες συντομεύσεις σε κάθε αρχείο κειμένου ή λογιστικό φύλλο.
>   Σημείωση: Οι παραπάνω μακροεντολές είναι σχεδιασμένες να ενεργούν στον κειμενογράφο Writer. Αν χρειάζεσαι στο Calc παρόμοια λειτουργικότητα θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να ελέγχουν το είδος της εφαρμογής που είναι ανοικτή.
>   Καλή συνέχεια.
>
>
> On 10/1/2017 8:05 μμ, Κώστας Οικονόμου wrote:
>
> MarLa
>
> Συγγνώμη που δεν κατάλαβα το πνεύμα της ερώτησης σου. Το δοκίμασα και σε
> μένα τον αριθμό με το «ος» αλλά δεν γίνεται εκθέτης. Ούτε και όταν
> χρησιμοποιώ αγγλικά το «th» μετά τον αριθμό γίνεται εκθέτης.
>
> Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω.
>
> Φιλικά
>
> Κώστας Οικονόμου
>
> Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 7:34 μ.μ., ο χρήστης MarLa <[hidden email]>
> έγραψε:
>
>> Ευχαριστώ πολύ Κώστα,
>>
>> αν θέλω να βάλω σκέτο εκθέτη ναι, τον ξέρω αυτό το συνδυασμό. Όταν όμως
>> γράφουμε 1ος αυτό το ος στα αγγλικά μόλις πατήσουμε space γίνεται αυτόματα
>> εκθέτης. Αν για παράδειγμα πρέπει να γράψω ένα ιστορικό κείμενο με χρήση
>> αιώνων, είναι πολύ κουραστικό να επιστρέφω με επιλογή και να το κάνω μόνη
>> μου εκθέτη...
>>
>> Μαρία
>>
>> On 10/1/2017 7:27 μμ, Κώστας Οικονόμου wrote:
>>
>> Ο εκθέτης σε μένα ενεργοποιείται αν χρησιμοποιήσω το συνδυασμό
>> control+shift+p. Ο συνδυασμός δουλεύει είτε το πληκτρολόγιο μου είναι στα
>> ελληνικά είτε στα αγγλικά. Για διευκρίνηση τρέχω το Writer στο LibreOffice
>> 5.1.4.2 και σε λειτουργικό περιβάλλον Ubunut 16.04.
>>
>> Δεν ξέρω αν βοηθάω. Θα είμαι στη διάθεση σου να ελέγξουμε επιπλέον
>> ρυθμίσεις που νομίζεις ότι θα βοηθήσουν.
>>
>> Φιλικά
>>
>> Κώστας Οικονόμου
>>
>> Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 7:06 μ.μ., ο χρήστης MarLa <[hidden email]>
>> έγραψε:
>>
>>> Καλησπέρα. Το δοκίμασα αλλά δε μου βγάζει την άνω τελεία με το συνδυασμό
>>> αυτό. Ωστόσο, τα έχω ήδη καταφέρει με τις οδηγίες του Επαμεινώνδα.
>>>
>>> Για τον εκθέτη επανέρχομαι πάλι. Μόνο στα αγγλικά γίνεται εκθέτης το
>>> γράμμα μετά το νούμερο και όχι στα ελληνικά. Υπάρχει κάποια ρύθμιση;
>>>
>>> Μαρία
>>>
>>>
>>> On 10/1/2017 6:09 μμ, eperon wrote:
>>>
>>>> Γιά την άνω τελεία έχει δημοσιευθεί παλαιότερα και αυτό από τον Σίμο:
>>>> [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document Foundation Mailing
>>>> List Archives <http://listarchives.libreoffi
>>>> ce.org/el/users/msg00434.html>
>>>>
>>>> Σπύρος Μπουρδανιώτης.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>     [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document Foundation
>>>>     Mailing List Archives
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ------------------------------------------------------------
>>>> ------------
>>>> *Απο:* MarLa <[hidden email]>
>>>> *Προς:* Epaminondas Diamantopoulos <[hidden email]>;
>>>> el.libreoffice.org <[hidden email]>
>>>> *Στάλθηκε:* 11:22 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017
>>>> *Θέμα:* [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users]
>>>> Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων
>>>>
>>>>
>>>> με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω πως όλα δουλεύουν τέλεια!! άνοιγα το
>>>> Writer από το εικονίδιο της εγκατάστασης και γι' αυτό είχα το πρόβλημα
>>>> με τον εκθέτη. Στο Writer δεν ήταν τσεκαρισμένο, το διόρθωσα κι όλα
>>>> δουλεύουν ρολόϊ. Ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστικότατη βοήθεια!!
>>>>
>>>> Μαρία
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> On 8/1/2017 8:59 μμ, MarLa wrote:
>>>> >
>>>> > Ευχαριστώ πολύ, μάλλον είμαι στη δεύτερη περίπτωση, διότι όπως είδα
>>>> > είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή.
>>>> >
>>>> >
>>>> > On 8/1/2017 8:20 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>>>> >> 1. Σχετικά με την επιλογή του LibreOffice στο διάλογο προσαρμογής
>>>> >> αντί του Basic: Μάλλον εκτέλεσες το διάλογο Εργαλεία -> Προσαρμογή
>>>> >> από το περιβάλλον της Basic. Αν είχες εκτελέσει το διάλογο από το
>>>> >> Writer τότε οι δύο επιλογές θα ήταν LibreOffice και Writer οπότε και
>>>> >> θα άφηνες το προεπιλεγμένο Writer και όλα θα ήταν ΟΚ. Απλά πρέπει να
>>>> >> γνωρίζεις πως τώρα που έχεις επιλέξει LibreOffice αντί του Writer ο
>>>> >> συνδυασμός πλήκτρων έχει καταχωρηθεί για όλες τις εφαρμογές (Calc,
>>>> >> Impress κλπ) μόνο που δεν θα μπορεί να εκτελεστεί αλλού εκτός απο'το
>>>> >> Writer γιατί η μακροεντολή έχει γραφτεί για το Writer.
>>>> >>
>>>> >> 2. Για την αυτόματη αναγνώριση εκθετών: Πρώτα επιβεβαίωσε πως
>>>> >> επιλέγοντας Εργαλεία -> Αυτόματη διόρθωση -> Επιλογές αυτόματης
>>>> >> διόρθωσης -> Επιλογές είναι τσεκαρισμένη η δεύτερη σειρά. Αν είναι
>>>> >> τσεκαρισμένη και παρόλα αυτά δεν δουλεύει τότε μάλλον είσαι στην
>>>> >> περίπτωση ενός γνωστού bug που έχει αναφερθεί (δες π.χ. 38242 –
>>>> >> format ordinal number suffix not auto-correcting
>>>> >> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&r
>>>> edirected_from=fdo>)
>>>> >> και που συμβαίνει σε κάποιες διανομές linux και κάποιες εκδόσεις LO.
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >>    38242 – format ordinal number suffix not auto-correcting
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&r
>>>> edirected_from=fdo>
>>>> >>
>>>> >> Τι μπορείς να κάνεις: Να χρησιμοποιείς το Ctrl + Shift + P.
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >> Καλή συνέχεια.
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >> Στις 4:23 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa
>>>> >> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>> έγραψε:
>>>>
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >> Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...
>>>> >>
>>>> >> πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα γράμματα χωρίς space
>>>> να
>>>> >> παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το space 1^ος
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >> On 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:
>>>> >> > Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών, απλώς να πω ότι
>>>> >> > εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι μετά το
>>>> >> > "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι το Basic που
>>>> ήταν
>>>> >> > εξ' αρχής.
>>>> >> >
>>>> >> > ευχαριστώ πολύ και πάλι,
>>>> >> >
>>>> >> > καλή χρονιά σε όλους
>>>> >> >
>>>> >> > Μαρία
>>>> >> >
>>>> >> >
>>>> >> > On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>>>> >> >> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την
>>>> >> >> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ ακολούθησα τη
>>>> >> >> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω στην πράξη.
>>>> Είχα
>>>> >> >> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την 5.2.4 ελληνική,
>>>> >> >> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις μακροεντολές αλλά
>>>> και
>>>> >> >> πάλι δε δούλεψαν.
>>>> >> >>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
>>>> >> >
>>>> >>
>>>> >> --
>>>> >> Maria K. Lazaridou
>>>> >> Composer-Gutarist
>>>> >> Music Teacher at Public Education
>>>> >> Member of the Greek Composers' Union
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >> --
>>>> >> Unsubscribe instructions: E-mail to
>>>> >> [hidden email] <mailto:[hidden email]
>>>> fice.org>
>>>> >> <mailto:[hidden email] <mailto:
>>>> [hidden email]>>
>>>>
>>>> >> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation
>>>> .org/Netiquette
>>>> >> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>>> >> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot
>>>> >> be deleted
>>>>
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >
>>>> > --
>>>> > Maria K. Lazaridou
>>>> > Composer-Gutarist
>>>> > Music Teacher at Public Education
>>>> > Member of the Greek Composers' Union
>>>>
>>>> --
>>>> Maria K. Lazaridou
>>>> Composer-Gutarist
>>>> Music Teacher at Public Education
>>>> Member of the Greek Composers' Union
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>>>> ce.org <mailto:[hidden email]>
>>>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation
>>>> .org/Netiquette
>>>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>>>> deleted
>>>>
>>>>
>>>>
>>> --
>>> Maria K. Lazaridou
>>> Composer-Gutarist
>>> Music Teacher at Public Education
>>> Member of the Greek Composers' Union
>>>
>>>
>>> --
>>> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>>> deleted
>>>
>>
>>
>> --
>> Maria K. Lazaridou
>> Composer-Gutarist
>> Music Teacher at Public Education
>> Member of the Greek Composers' Union
>>
>>
>
> --
> Maria K. Lazaridou
> Composer-Gutarist
> Music Teacher at Public Education
> Member of the Greek Composers' Union
>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
MarLa MarLa
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σχετ: [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

In reply to this post by MarLa
εγώ ευχαριστώ για την τόσο οργανωμένη ομάδα!

Μαρία


On 10/1/2017 8:39 μμ, MarLa wrote:

> Αυτή είναι η απάντηση του Επαμεινώνδα που εφήρμοσα και δούλεψε.
> Δοκίμασέ το
>
> Με απλά λόγια πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής βήματα:
>    1. Εργαλεία -> Μακροεντολές -> Οργάνωση μακροεντολών -> Libreoffice
> basic
>   2. Επιλέγεις "Οι μακροεντολές μου" και μετά "Δημιουργία" και
> δημιουργείς ένα νέο αρχείο μακροεντολών με όνομα MyShortcuts.
>   3. Στο αρχείο Basic που θα ανοίξει (με το ανάλογο περιβάλλον) γράψε
> τις εξής μακροεντολές:
>   Sub insert_three_dots
>      Dim oDoc as variant
>      oDoc = ThisComponent
>      Dim oCurrentController as variant
>      oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
>      Dim oTextViewCursor as variant
>      oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
>      Dim oText as variant
>      If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
>          oText=oTextViewCursor.Text
>      Else
>          oText=oTextViewCursor.Cell.Text
>      End If
> oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H2026")),false)
>  End Sub
>        Sub insert_upper_dot
>      Dim oDoc as variant
>      oDoc = ThisComponent
>      Dim oCurrentController as variant
>      oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
>      Dim oTextViewCursor as variant
>      oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
>      Dim oText as variant
>      If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
>          oText=oTextViewCursor.Text
>      Else
>          oText=oTextViewCursor.Cell.Text
>      End If
> oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H00B7")),false)
>  End Sub
>      4. Μετά επιλέγεις Εργαλεία -> Προσαρμογή -> Πληκτρολόγιο.
>      5. Επιλέγεις από τη λίστα των συντομεύσεων μία που δεν έχει
> αντίστοιχη προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. την Alt + Ο) και μετά
> επιλέγεις από κάτω Κατηγορία: Μακροεντολές LibreOffice -> user ->
> Standard -> MyShortcuts, Λειτουργία: insert_three_dots και επιλέγεις
> "Τροποποίηση"
>        6. Επιλέγεις από τη λίστα των συντομεύσεων μία ακόμα συντόμευση
> που δεν έχει αντίστοιχη προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. την Alt + R) και
> μετά επιλέγεις από κάτω Κατηγορία: Μακροεντολές LibreOffice -> user ->
> Standard -> MyShortcuts, Λειτουργία: insert_upper_dot και επιλέγεις
> "Τροποποίηση".
>     7. Επιλέγεις "Εντάξει" και χρησιμοποιείς τις νέες συντομεύσεις σε
> κάθε αρχείο κειμένου ή λογιστικό φύλλο.
>   Σημείωση: Οι παραπάνω μακροεντολές είναι σχεδιασμένες να ενεργούν
> στον κειμενογράφο Writer. Αν χρειάζεσαι στο Calc παρόμοια
> λειτουργικότητα θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να ελέγχουν το είδος της
> εφαρμογής που είναι ανοικτή.
>   Καλή συνέχεια.
>
>
> On 10/1/2017 8:05 μμ, Κώστας Οικονόμου wrote:
>> MarLa
>>
>> Συγγνώμη που δεν κατάλαβα το πνεύμα της ερώτησης σου. Το δοκίμασα και
>> σε μένα τον αριθμό με το «ος» αλλά δεν γίνεται εκθέτης. Ούτε και όταν
>> χρησιμοποιώ αγγλικά το «th» μετά τον αριθμό γίνεται εκθέτης.
>>
>> Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω.
>>
>> Φιλικά
>>
>> Κώστας Οικονόμου
>>
>> Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 7:34 μ.μ., ο χρήστης MarLa
>> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>> έγραψε:
>>
>>     Ευχαριστώ πολύ Κώστα,
>>
>>     αν θέλω να βάλω σκέτο εκθέτη ναι, τον ξέρω αυτό το συνδυασμό. Όταν
>>     όμως γράφουμε 1ος αυτό το ος στα αγγλικά μόλις πατήσουμε space
>>     γίνεται αυτόματα εκθέτης. Αν για παράδειγμα πρέπει να γράψω ένα
>>     ιστορικό κείμενο με χρήση αιώνων, είναι πολύ κουραστικό να
>>     επιστρέφω με επιλογή και να το κάνω μόνη μου εκθέτη...
>>
>>     Μαρία
>>
>>
>>     On 10/1/2017 7:27 μμ, Κώστας Οικονόμου wrote:
>>>     Ο εκθέτης σε μένα ενεργοποιείται αν χρησιμοποιήσω το συνδυασμό
>>>     control+shift+p. Ο συνδυασμός δουλεύει είτε το πληκτρολόγιο μου
>>>     είναι στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Για διευκρίνηση τρέχω το
>>>     Writer στο LibreOffice 5.1.4.2 και σε λειτουργικό περιβάλλον
>>>     Ubunut 16.04.
>>>
>>>     Δεν ξέρω αν βοηθάω. Θα είμαι στη διάθεση σου να ελέγξουμε
>>>     επιπλέον ρυθμίσεις που νομίζεις ότι θα βοηθήσουν.
>>>
>>>     Φιλικά
>>>
>>>     Κώστας Οικονόμου
>>>
>>>     Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 7:06 μ.μ., ο χρήστης MarLa
>>>     <[hidden email] <mailto:[hidden email]>> έγραψε:
>>>
>>>         Καλησπέρα. Το δοκίμασα αλλά δε μου βγάζει την άνω τελεία με
>>>         το συνδυασμό αυτό. Ωστόσο, τα έχω ήδη καταφέρει με τις
>>>         οδηγίες του Επαμεινώνδα.
>>>
>>>         Για τον εκθέτη επανέρχομαι πάλι. Μόνο στα αγγλικά γίνεται
>>>         εκθέτης το γράμμα μετά το νούμερο και όχι στα ελληνικά.
>>>         Υπάρχει κάποια ρύθμιση;
>>>
>>>         Μαρία
>>>
>>>
>>>         On 10/1/2017 6:09 μμ, eperon wrote:
>>>
>>>             Γιά την άνω τελεία έχει δημοσιευθεί παλαιότερα και αυτό
>>>             από τον Σίμο:
>>>             [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document
>>>             Foundation Mailing List Archives
>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html
>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>>
>>>
>>>             Σπύρος Μπουρδανιώτης.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>                 [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document
>>>             Foundation
>>>                 Mailing List Archives
>>>
>>>
>>>
>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html
>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>>
>>>
>>>
>>>
>>> ------------------------------------------------------------------------
>>>
>>>             *Απο:* MarLa <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
>>>             *Προς:* Epaminondas Diamantopoulos
>>>             <[hidden email]
>>>             <mailto:[hidden email]>>; el.libreoffice.org
>>>             <http://el.libreoffice.org> <[hidden email]
>>>             <mailto:[hidden email]>>
>>>             *Στάλθηκε:* 11:22 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017
>>>             *Θέμα:* [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users]
>>>             Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων
>>>
>>>
>>>             με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω πως όλα δουλεύουν
>>>             τέλεια!! άνοιγα το
>>>             Writer από το εικονίδιο της εγκατάστασης και γι' αυτό
>>>             είχα το πρόβλημα
>>>             με τον εκθέτη. Στο Writer δεν ήταν τσεκαρισμένο, το
>>>             διόρθωσα κι όλα
>>>             δουλεύουν ρολόϊ. Ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστικότατη
>>>             βοήθεια!!
>>>
>>>             Μαρία
>>>
>>>
>>>
>>>             On 8/1/2017 8:59 μμ, MarLa wrote:
>>>             >
>>>             > Ευχαριστώ πολύ, μάλλον είμαι στη δεύτερη περίπτωση,
>>>             διότι όπως είδα
>>>             > είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή.
>>>             >
>>>             >
>>>             > On 8/1/2017 8:20 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>>>             >> 1. Σχετικά με την επιλογή του LibreOffice στο διάλογο
>>>             προσαρμογής
>>>             >> αντί του Basic: Μάλλον εκτέλεσες το διάλογο Εργαλεία
>>>             -> Προσαρμογή
>>>             >> από το περιβάλλον της Basic. Αν είχες εκτελέσει το
>>>             διάλογο από το
>>>             >> Writer τότε οι δύο επιλογές θα ήταν LibreOffice και
>>>             Writer οπότε και
>>>             >> θα άφηνες το προεπιλεγμένο Writer και όλα θα ήταν ΟΚ.
>>>             Απλά πρέπει να
>>>             >> γνωρίζεις πως τώρα που έχεις επιλέξει LibreOffice αντί
>>>             του Writer ο
>>>             >> συνδυασμός πλήκτρων έχει καταχωρηθεί για όλες τις
>>>             εφαρμογές (Calc,
>>>             >> Impress κλπ) μόνο που δεν θα μπορεί να εκτελεστεί
>>>             αλλού εκτός απο'το
>>>             >> Writer γιατί η μακροεντολή έχει γραφτεί για το Writer.
>>>             >>
>>>             >> 2. Για την αυτόματη αναγνώριση εκθετών: Πρώτα
>>>             επιβεβαίωσε πως
>>>             >> επιλέγοντας Εργαλεία -> Αυτόματη διόρθωση -> Επιλογές
>>>             αυτόματης
>>>             >> διόρθωσης -> Επιλογές είναι τσεκαρισμένη η δεύτερη
>>>             σειρά. Αν είναι
>>>             >> τσεκαρισμένη και παρόλα αυτά δεν δουλεύει τότε μάλλον
>>>             είσαι στην
>>>             >> περίπτωση ενός γνωστού bug που έχει αναφερθεί (δες
>>>             π.χ. 38242 –
>>>             >> format ordinal number suffix not auto-correcting
>>>             >>
>>> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo
>>> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>>)
>>>
>>>             >> και που συμβαίνει σε κάποιες διανομές linux και
>>>             κάποιες εκδόσεις LO.
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >>    38242 – format ordinal number suffix not
>>>             auto-correcting
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >>
>>> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo
>>> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&redirected_from=fdo>>
>>>             >>
>>>             >> Τι μπορείς να κάνεις: Να χρησιμοποιείς το Ctrl + Shift
>>>             + P.
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >> Καλή συνέχεια.
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >> Στις 4:23 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa
>>>             >> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>
>>>             <mailto:[hidden email] <mailto:[hidden email]>>>
>>> έγραψε:
>>>
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >> Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...
>>>             >>
>>>             >> πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα
>>>             γράμματα χωρίς space να
>>>             >> παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το
>>>             space 1^ος
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >> On 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:
>>>             >> > Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών,
>>>             απλώς να πω ότι
>>>             >> > εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι
>>>             μετά το
>>>             >> > "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι
>>>             το Basic που ήταν
>>>             >> > εξ' αρχής.
>>>             >> >
>>>             >> > ευχαριστώ πολύ και πάλι,
>>>             >> >
>>>             >> > καλή χρονιά σε όλους
>>>             >> >
>>>             >> > Μαρία
>>>             >> >
>>>             >> >
>>>             >> > On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>>>             >> >> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα
>>>             πολύ για την
>>>             >> >> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ
>>>             ακολούθησα τη
>>>             >> >> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω
>>>             στην πράξη. Είχα
>>>             >> >> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την
>>>             5.2.4 ελληνική,
>>>             >> >> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις
>>>             μακροεντολές αλλά και
>>>             >> >> πάλι δε δούλεψαν.
>>>             >> >>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
>>>             >> >
>>>             >>
>>>             >> --
>>>             >> Maria K. Lazaridou
>>>             >> Composer-Gutarist
>>>             >> Music Teacher at Public Education
>>>             >> Member of the Greek Composers' Union
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >> --
>>>             >> Unsubscribe instructions: E-mail to
>>>             >> [hidden email]
>>> <mailto:users%[hidden email]>
>>>             <mailto:[hidden email]
>>>             <mailto:[hidden email]>>
>>>             >> <mailto:[hidden email]
>>>             <mailto:[hidden email]>
>>>             <mailto:[hidden email]
>>> <mailto:[hidden email]>>>
>>>
>>>             >> Posting guidelines + more:
>>>             http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>> <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>>>             >> List archive:
>>>             http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
>>>             >> All messages sent to this list will be publicly
>>>             archived and cannot
>>>             >> be deleted
>>>
>>>             >>
>>>             >>
>>>             >
>>>             > --
>>>             > Maria K. Lazaridou
>>>             > Composer-Gutarist
>>>             > Music Teacher at Public Education
>>>             > Member of the Greek Composers' Union
>>>
>>>             --             Maria K. Lazaridou
>>>             Composer-Gutarist
>>>             Music Teacher at Public Education
>>>             Member of the Greek Composers' Union
>>>
>>>
>>>             --             Unsubscribe instructions: E-mail to
>>>             [hidden email]
>>> <mailto:users%[hidden email]>
>>>             <mailto:[hidden email]
>>>             <mailto:[hidden email]>>
>>>             Posting guidelines + more:
>>>             http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>> <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>>>             List archive:
>>>             http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
>>>             All messages sent to this list will be publicly archived
>>>             and cannot be deleted
>>>
>>>
>>>
>>>         --         Maria K. Lazaridou
>>>         Composer-Gutarist
>>>         Music Teacher at Public Education
>>>         Member of the Greek Composers' Union
>>>
>>>
>>>         --         Unsubscribe instructions: E-mail to
>>>         [hidden email]
>>>         <mailto:users%[hidden email]>
>>>         Posting guidelines + more:
>>>         http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>>         <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>>>         List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>>         <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
>>>         All messages sent to this list will be publicly archived and
>>>         cannot be deleted
>>>
>>>
>>
>>     --     Maria K. Lazaridou
>>     Composer-Gutarist
>>     Music Teacher at Public Education
>>     Member of the Greek Composers' Union
>>
>>
>

--
Maria K. Lazaridou
Composer-Gutarist
Music Teacher at Public Education
Member of the Greek Composers' Union


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Nikos Anastasakis Nikos Anastasakis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σχετ: [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users] Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Ευχαριστούμε Μαρία για τον κώδικα, μπορεί να φανεί χρήσιμος σε κάποιον άλλο!

Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 9:49 μ.μ., ο χρήστης MarLa <[hidden email]>
έγραψε:

> εγώ ευχαριστώ για την τόσο οργανωμένη ομάδα!
>
> Μαρία
>
>
>
> On 10/1/2017 8:39 μμ, MarLa wrote:
>
>> Αυτή είναι η απάντηση του Επαμεινώνδα που εφήρμοσα και δούλεψε. Δοκίμασέ
>> το
>>
>> Με απλά λόγια πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής βήματα:
>>    1. Εργαλεία -> Μακροεντολές -> Οργάνωση μακροεντολών -> Libreoffice
>> basic
>>   2. Επιλέγεις "Οι μακροεντολές μου" και μετά "Δημιουργία" και
>> δημιουργείς ένα νέο αρχείο μακροεντολών με όνομα MyShortcuts.
>>   3. Στο αρχείο Basic που θα ανοίξει (με το ανάλογο περιβάλλον) γράψε τις
>> εξής μακροεντολές:
>>   Sub insert_three_dots
>>      Dim oDoc as variant
>>      oDoc = ThisComponent
>>      Dim oCurrentController as variant
>>      oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
>>      Dim oTextViewCursor as variant
>>      oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
>>      Dim oText as variant
>>      If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
>>          oText=oTextViewCursor.Text
>>      Else
>>          oText=oTextViewCursor.Cell.Text
>>      End If
>> oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H2026")),false)
>>  End Sub
>>        Sub insert_upper_dot
>>      Dim oDoc as variant
>>      oDoc = ThisComponent
>>      Dim oCurrentController as variant
>>      oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
>>      Dim oTextViewCursor as variant
>>      oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
>>      Dim oText as variant
>>      If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
>>          oText=oTextViewCursor.Text
>>      Else
>>          oText=oTextViewCursor.Cell.Text
>>      End If
>> oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H00B7")),false)
>>  End Sub
>>      4. Μετά επιλέγεις Εργαλεία -> Προσαρμογή -> Πληκτρολόγιο.
>>      5. Επιλέγεις από τη λίστα των συντομεύσεων μία που δεν έχει
>> αντίστοιχη προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. την Alt + Ο) και μετά επιλέγεις
>> από κάτω Κατηγορία: Μακροεντολές LibreOffice -> user -> Standard ->
>> MyShortcuts, Λειτουργία: insert_three_dots και επιλέγεις "Τροποποίηση"
>>        6. Επιλέγεις από τη λίστα των συντομεύσεων μία ακόμα συντόμευση
>> που δεν έχει αντίστοιχη προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. την Alt + R) και μετά
>> επιλέγεις από κάτω Κατηγορία: Μακροεντολές LibreOffice -> user -> Standard
>> -> MyShortcuts, Λειτουργία: insert_upper_dot και επιλέγεις "Τροποποίηση".
>>     7. Επιλέγεις "Εντάξει" και χρησιμοποιείς τις νέες συντομεύσεις σε
>> κάθε αρχείο κειμένου ή λογιστικό φύλλο.
>>   Σημείωση: Οι παραπάνω μακροεντολές είναι σχεδιασμένες να ενεργούν στον
>> κειμενογράφο Writer. Αν χρειάζεσαι στο Calc παρόμοια λειτουργικότητα θα
>> πρέπει να βελτιωθούν ώστε να ελέγχουν το είδος της εφαρμογής που είναι
>> ανοικτή.
>>   Καλή συνέχεια.
>>
>>
>> On 10/1/2017 8:05 μμ, Κώστας Οικονόμου wrote:
>>
>>> MarLa
>>>
>>> Συγγνώμη που δεν κατάλαβα το πνεύμα της ερώτησης σου. Το δοκίμασα και σε
>>> μένα τον αριθμό με το «ος» αλλά δεν γίνεται εκθέτης. Ούτε και όταν
>>> χρησιμοποιώ αγγλικά το «th» μετά τον αριθμό γίνεται εκθέτης.
>>>
>>> Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω.
>>>
>>> Φιλικά
>>>
>>> Κώστας Οικονόμου
>>>
>>> Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 7:34 μ.μ., ο χρήστης MarLa <[hidden email]
>>> <mailto:[hidden email]>> έγραψε:
>>>
>>>     Ευχαριστώ πολύ Κώστα,
>>>
>>>     αν θέλω να βάλω σκέτο εκθέτη ναι, τον ξέρω αυτό το συνδυασμό. Όταν
>>>     όμως γράφουμε 1ος αυτό το ος στα αγγλικά μόλις πατήσουμε space
>>>     γίνεται αυτόματα εκθέτης. Αν για παράδειγμα πρέπει να γράψω ένα
>>>     ιστορικό κείμενο με χρήση αιώνων, είναι πολύ κουραστικό να
>>>     επιστρέφω με επιλογή και να το κάνω μόνη μου εκθέτη...
>>>
>>>     Μαρία
>>>
>>>
>>>     On 10/1/2017 7:27 μμ, Κώστας Οικονόμου wrote:
>>>
>>>>     Ο εκθέτης σε μένα ενεργοποιείται αν χρησιμοποιήσω το συνδυασμό
>>>>     control+shift+p. Ο συνδυασμός δουλεύει είτε το πληκτρολόγιο μου
>>>>     είναι στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Για διευκρίνηση τρέχω το
>>>>     Writer στο LibreOffice 5.1.4.2 και σε λειτουργικό περιβάλλον
>>>>     Ubunut 16.04.
>>>>
>>>>     Δεν ξέρω αν βοηθάω. Θα είμαι στη διάθεση σου να ελέγξουμε
>>>>     επιπλέον ρυθμίσεις που νομίζεις ότι θα βοηθήσουν.
>>>>
>>>>     Φιλικά
>>>>
>>>>     Κώστας Οικονόμου
>>>>
>>>>     Στις 10 Ιανουαρίου 2017 - 7:06 μ.μ., ο χρήστης MarLa
>>>>     <[hidden email] <mailto:[hidden email]>> έγραψε:
>>>>
>>>>         Καλησπέρα. Το δοκίμασα αλλά δε μου βγάζει την άνω τελεία με
>>>>         το συνδυασμό αυτό. Ωστόσο, τα έχω ήδη καταφέρει με τις
>>>>         οδηγίες του Επαμεινώνδα.
>>>>
>>>>         Για τον εκθέτη επανέρχομαι πάλι. Μόνο στα αγγλικά γίνεται
>>>>         εκθέτης το γράμμα μετά το νούμερο και όχι στα ελληνικά.
>>>>         Υπάρχει κάποια ρύθμιση;
>>>>
>>>>         Μαρία
>>>>
>>>>
>>>>         On 10/1/2017 6:09 μμ, eperon wrote:
>>>>
>>>>             Γιά την άνω τελεία έχει δημοσιευθεί παλαιότερα και αυτό
>>>>             από τον Σίμο:
>>>>             [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document
>>>>             Foundation Mailing List Archives
>>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html
>>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>>
>>>>
>>>>             Σπύρος Μπουρδανιώτης.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>                 [el-users] Re: [el-users] Άνω Τελεία - The Document
>>>>             Foundation
>>>>                 Mailing List Archives
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html
>>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/msg00434.html>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ------------------------------------------------------------------------
>>>>
>>>>             *Απο:* MarLa <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
>>>>             *Προς:* Epaminondas Diamantopoulos
>>>>             <[hidden email]
>>>>             <mailto:[hidden email]>>; el.libreoffice.org
>>>>             <http://el.libreoffice.org> <[hidden email]
>>>>             <mailto:[hidden email]>>
>>>>             *Στάλθηκε:* 11:22 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017
>>>>             *Θέμα:* [el-users] Re: Σχετ: [el-users] Re: [el-users]
>>>>             Re: [el-users] Σχετ: Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων
>>>>
>>>>
>>>>             με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω πως όλα δουλεύουν
>>>>             τέλεια!! άνοιγα το
>>>>             Writer από το εικονίδιο της εγκατάστασης και γι' αυτό
>>>>             είχα το πρόβλημα
>>>>             με τον εκθέτη. Στο Writer δεν ήταν τσεκαρισμένο, το
>>>>             διόρθωσα κι όλα
>>>>             δουλεύουν ρολόϊ. Ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστικότατη
>>>>             βοήθεια!!
>>>>
>>>>             Μαρία
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>             On 8/1/2017 8:59 μμ, MarLa wrote:
>>>>             >
>>>>             > Ευχαριστώ πολύ, μάλλον είμαι στη δεύτερη περίπτωση,
>>>>             διότι όπως είδα
>>>>             > είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή.
>>>>             >
>>>>             >
>>>>             > On 8/1/2017 8:20 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>>>>             >> 1. Σχετικά με την επιλογή του LibreOffice στο διάλογο
>>>>             προσαρμογής
>>>>             >> αντί του Basic: Μάλλον εκτέλεσες το διάλογο Εργαλεία
>>>>             -> Προσαρμογή
>>>>             >> από το περιβάλλον της Basic. Αν είχες εκτελέσει το
>>>>             διάλογο από το
>>>>             >> Writer τότε οι δύο επιλογές θα ήταν LibreOffice και
>>>>             Writer οπότε και
>>>>             >> θα άφηνες το προεπιλεγμένο Writer και όλα θα ήταν ΟΚ.
>>>>             Απλά πρέπει να
>>>>             >> γνωρίζεις πως τώρα που έχεις επιλέξει LibreOffice αντί
>>>>             του Writer ο
>>>>             >> συνδυασμός πλήκτρων έχει καταχωρηθεί για όλες τις
>>>>             εφαρμογές (Calc,
>>>>             >> Impress κλπ) μόνο που δεν θα μπορεί να εκτελεστεί
>>>>             αλλού εκτός απο'το
>>>>             >> Writer γιατί η μακροεντολή έχει γραφτεί για το Writer.
>>>>             >>
>>>>             >> 2. Για την αυτόματη αναγνώριση εκθετών: Πρώτα
>>>>             επιβεβαίωσε πως
>>>>             >> επιλέγοντας Εργαλεία -> Αυτόματη διόρθωση -> Επιλογές
>>>>             αυτόματης
>>>>             >> διόρθωσης -> Επιλογές είναι τσεκαρισμένη η δεύτερη
>>>>             σειρά. Αν είναι
>>>>             >> τσεκαρισμένη και παρόλα αυτά δεν δουλεύει τότε μάλλον
>>>>             είσαι στην
>>>>             >> περίπτωση ενός γνωστού bug που έχει αναφερθεί (δες
>>>>             π.χ. 38242 –
>>>>             >> format ordinal number suffix not auto-correcting
>>>>             >>
>>>> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&
>>>> redirected_from=fdo
>>>> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&
>>>> redirected_from=fdo>>)
>>>>
>>>>             >> και που συμβαίνει σε κάποιες διανομές linux και
>>>>             κάποιες εκδόσεις LO.
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >>    38242 – format ordinal number suffix not
>>>>             auto-correcting
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&
>>>> redirected_from=fdo
>>>> <https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=38242&
>>>> redirected_from=fdo>>
>>>>             >>
>>>>             >> Τι μπορείς να κάνεις: Να χρησιμοποιείς το Ctrl + Shift
>>>>             + P.
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >> Καλή συνέχεια.
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >> Στις 4:23 μ.μ. Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa
>>>>             >> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>
>>>>             <mailto:[hidden email] <mailto:[hidden email]>>>
>>>> έγραψε:
>>>>
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >> Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που ξέχασα πριν...
>>>>             >>
>>>>             >> πώς θα μπορούσε να γίνει, μετά από νούμερο, τα
>>>>             γράμματα χωρίς space να
>>>>             >> παίρνουν μορφή εκθέτη; π.χ. το 1ος να γίνεται με το
>>>>             space 1^ος
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >> On 8/1/2017 4:02 μμ, MarLa wrote:
>>>>             >> > Ευχαριστώ και διορθώνοντας το λάθος παραληπτών,
>>>>             απλώς να πω ότι
>>>>             >> > εντέλει τα κατάφερα. Αυτό που το διόρθωσε είναι ότι
>>>>             μετά το
>>>>             >> > "προσαρμογή" έπρεπε να επιλέξω το LibreOffice κι όχι
>>>>             το Basic που ήταν
>>>>             >> > εξ' αρχής.
>>>>             >> >
>>>>             >> > ευχαριστώ πολύ και πάλι,
>>>>             >> >
>>>>             >> > καλή χρονιά σε όλους
>>>>             >> >
>>>>             >> > Μαρία
>>>>             >> >
>>>>             >> >
>>>>             >> > On 8/1/2017 2:38 μμ, Epaminondas Diamantopoulos wrote:
>>>>             >> >> Αγαπητέ Επαμινόντα, καλημέρα. Σ' ευχαριστώ πάρα
>>>>             πολύ για την
>>>>             >> >> αναλυτικότατη απάντησή  σου αλλά δυστυχώς ενώ
>>>>             ακολούθησα τη
>>>>             >> >> διαδικασία όπως περιγράφεις, δεν κατάφερα να το δω
>>>>             στην πράξη. Είχα
>>>>             >> >> μια έκδοση, είπα μήπως ήταν παλιά, κατέβασα την
>>>>             5.2.4 ελληνική,
>>>>             >> >> επανέλαβα τη διαδικασία, είχε αποθηκευμένες τις
>>>>             μακροεντολές αλλά και
>>>>             >> >> πάλι δε δούλεψαν.
>>>>             >> >>    Τι θα μου πρότεινες; Μαρία
>>>>             >> >
>>>>             >>
>>>>             >> --
>>>>             >> Maria K. Lazaridou
>>>>             >> Composer-Gutarist
>>>>             >> Music Teacher at Public Education
>>>>             >> Member of the Greek Composers' Union
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >> --
>>>>             >> Unsubscribe instructions: E-mail to
>>>>             >> [hidden email]
>>>> <mailto:users%[hidden email]>
>>>>             <mailto:[hidden email]
>>>>             <mailto:[hidden email]>>
>>>>             >> <mailto:[hidden email]
>>>>             <mailto:[hidden email]>
>>>>             <mailto:[hidden email]
>>>> <mailto:[hidden email]>>>
>>>>
>>>>             >> Posting guidelines + more:
>>>>             http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>>> <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>>>>             >> List archive:
>>>>             http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
>>>>             >> All messages sent to this list will be publicly
>>>>             archived and cannot
>>>>             >> be deleted
>>>>
>>>>             >>
>>>>             >>
>>>>             >
>>>>             > --
>>>>             > Maria K. Lazaridou
>>>>             > Composer-Gutarist
>>>>             > Music Teacher at Public Education
>>>>             > Member of the Greek Composers' Union
>>>>
>>>>             --             Maria K. Lazaridou
>>>>             Composer-Gutarist
>>>>             Music Teacher at Public Education
>>>>             Member of the Greek Composers' Union
>>>>
>>>>
>>>>             --             Unsubscribe instructions: E-mail to
>>>>             [hidden email]
>>>> <mailto:users%[hidden email]>
>>>>             <mailto:[hidden email]
>>>>             <mailto:[hidden email]>>
>>>>             Posting guidelines + more:
>>>>             http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>>> <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>>>>             List archive:
>>>>             http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>>> <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
>>>>             All messages sent to this list will be publicly archived
>>>>             and cannot be deleted
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>         --         Maria K. Lazaridou
>>>>         Composer-Gutarist
>>>>         Music Teacher at Public Education
>>>>         Member of the Greek Composers' Union
>>>>
>>>>
>>>>         --         Unsubscribe instructions: E-mail to
>>>>         [hidden email]
>>>>         <mailto:users%[hidden email]>
>>>>         Posting guidelines + more:
>>>>         http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>>>         <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>>>>         List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>>>         <http://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
>>>>         All messages sent to this list will be publicly archived and
>>>>         cannot be deleted
>>>>
>>>>
>>>>
>>>     --     Maria K. Lazaridou
>>>     Composer-Gutarist
>>>     Music Teacher at Public Education
>>>     Member of the Greek Composers' Union
>>>
>>>
>>>
>>
> --
> Maria K. Lazaridou
> Composer-Gutarist
> Music Teacher at Public Education
> Member of the Greek Composers' Union
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Dimitris Spingos Dimitris Spingos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

In reply to this post by MarLa-2
Βέβαια, αν χρησιμοποιείς περιορισμένο αριθμό τέτοιων περιπτώσεων, μπορείς
και πάλι να το κάνεις ως εξής, π.χ.:

1ος ( το ος στον εκθέτη) Επιλογή και αντιγραφή.

Εργαλεία-->Αυτόματη διόρθωση-->Επιλογές αυτόματης διόρθωσης... -->καρτέλα
αντικατάσταση (θα υπάρχει ήδη το 1ος (δεν είναι αυτό που φαίνεται) στη
δεύτερη στήλη-Με).

Πηγαίνεις στην πρώτη στήλη και γράφεις 1ος. Αντικατάσταση και εντάξει.

Τώρα, όταν θα γράφεις 1ος και μετά το πλήκτρο διαστήματος θα γίνεται 1ος.Στις 7 Ιανουαρίου 2017 - 11:13 μ.μ., ο χρήστης MarLa <[hidden email]>
έγραψε:

> Αγαπητοί φίλοι, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και υπομονή.
>
> Δυο ερωτήσεις· πώς μπορώ να κάνω συντόμευση πλήκτρων τις τρεις συνεχόμενες
> τελείες (αποσιωπητικά), για παράδειγμα στο MS Office είναι ctrl+alt+., κι
> επίσης πώς μπορώ να κάνω συντόμευση πλήκτρων την άνω τελεία, ώστε να
> αποφεύγω κάθε φορά τη διαδικασία της εισαγωγής συμβόλου.
>
> Σας ευχαριστώ πολύ,
>
> Μαρία
>
>
> --
> Maria K. Lazaridou
> Composer-Gutarist
> Music Teacher at Public Education
> Member of the Greek Composers' Union
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
MarLa MarLa
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Συντομεύσεις πλήκτρων

In reply to this post by Epaminondas Diamantopoulos
Καλησπέρα και πάλι. Δυο ερωτήσεις...

Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να μου πείτε ποιος εύκολος τρόπος υπάρχει
να ορίζω πλήκτρα συντόμευσης;

Για παράδειγμα, πάω στην εισαγωγή συμβόλου και κάνω εισαγωγή πολλές
φορές στο κείμενό μου της μεγάλης παύλας από τα μαθηματικά σύμβολα.

Και πάλι επανέρχομαι στον εκθέτη μετά από αριθμό. Παρατήρησα πως στα
ελληνικά δεν το κάνει ποτέ. Στα αγγλικά το κάνει πάντα. Αν όμως, έχω
γράψει στα ελληνικά και κάνω αλλαγή γλώσσας στα αγγλικά, την πρώτη φορά
δεν το κάνει εκθέτη αλλά το κάνει τη δεύτερη.


1ος 1st 1^st

μπορεί κάποιος να εξηγήσει το φαινόμενο;


Μαρία


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Epaminondas Diamantopoulos Epaminondas Diamantopoulos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σχετ: [el-users] Συντομεύσεις πλήκτρων

Για το πρώτο ερώτημά σου: Ένας τρόπος με τον οποίο θα κάνεις τη δουλειά σου είναι ο εξής:
Κάθε χαρακτήρας έχει ένα κωδικό Unicode. Μπορείς να αναζητήσεις αυτόν που θέλεις σε διάφορες ιστοσελίδες όπως για παράδειγμα σε αυτήν: Combining Diacritical Marks — Unicode Character Table

 
|  
|  
|  
|   |    |

   |

  |
|  
|   |  
Combining Diacritical Marks — Unicode Character Table
   |   |

  |

  |

 
Όταν επιλέξεις τον κωδικό του χαρακτήρα που θέλεις (είναι το 0336;) τότε χρησιμοποίησε τη μακροεντολή
Sub insert_custom_symbol
    Dim oDoc as variant
    oDoc = ThisComponent
    Dim oCurrentController as variant
    oCurrentController = oDoc.getCurrentController()
    Dim oTextViewCursor as variant
    oTextViewCursor = oCurrentController.getViewCursor()
    Dim oText as variant
    If IsEmpty(oTextViewCursor.Cell) Then
        oText=oTextViewCursor.Text
    Else
        oText=oTextViewCursor.Cell.Text
    End If
    oText.insertString(oTextViewCursor,chr(clng("&H0336")),false)
End Sub
και αντιστοίχησε την σε κάποιο συνδυασμό πλήκτρων όπως περιγράφηκε στα προηγούμενα μηνύματα. Για κάποιον άλλο χαρακτήρα απλά αλλάζεις τον κωδικό του χαρακτήρα στην προτελευταία γραμμή (τον τετραψήφιο αριθμό, όχι το "&Η").

Για το δεύτερο θέμα δεν γνωρίζω που μπορεί να οφείλεται.


    Στις 10:43 μ.μ. Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, ο/η MarLa <[hidden email]> έγραψε:
 

 Καλησπέρα και πάλι. Δυο ερωτήσεις...

Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να μου πείτε ποιος εύκολος τρόπος υπάρχει
να ορίζω πλήκτρα συντόμευσης;

Για παράδειγμα, πάω στην εισαγωγή συμβόλου και κάνω εισαγωγή πολλές
φορές στο κείμενό μου της μεγάλης παύλας από τα μαθηματικά σύμβολα.

Και πάλι επανέρχομαι στον εκθέτη μετά από αριθμό. Παρατήρησα πως στα
ελληνικά δεν το κάνει ποτέ. Στα αγγλικά το κάνει πάντα. Αν όμως, έχω
γράψει στα ελληνικά και κάνω αλλαγή γλώσσας στα αγγλικά, την πρώτη φορά
δεν το κάνει εκθέτη αλλά το κάνει τη δεύτερη.


1ος 1st 1^st

μπορεί κάποιος να εξηγήσει το φαινόμενο;


Μαρία


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


   
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Next » 12