Ανίκανος Χρήστης- πρόβλημα αρχαρίου

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Antonis Giannopoulos Antonis Giannopoulos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ανίκανος Χρήστης- πρόβλημα αρχαρίου

Καλησπέρα σας απο οτι καταλαβαίνετε απο το τίτλο είναι αφορά ένα πρόβλημα άμεσης επιλυσης διοτι αδυνατώ να googlarw σωστά αυτη τη στιγμή, θα ηθελα να με βοθησετε με το να τροποποιησω τις ρυθμίσεις στο Libre Office(Document) όταν ανοίγω αρχεία με ελληνικούς χαρακτήρες δεν αναγνωρίζει τα γράμματα. Θα πρεπει να προσθέσω unicode; ή δεν εχω το σωστό? σας ευχαριστώ για την βοήθεια εκ των προτέρων και για την κατανόηση
ορίστε και μια φωτογραφία διότι απο τα συμφραζόμενα άκρη δεν θα βγάλετε με το τροπο που τα εξηγώ[cid:0fcfead4-33fb-4207-b329-6e3389f9f0d8]

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy