Προβλήματα.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Γιώργος Κωστόπουλος-2 Γιώργος Κωστόπουλος-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προβλήματα.

Καλησπέρα!

Δοκιμάζα αυτές τις μέρες το  LibO στα Win 10 (και τα 2 x64).
Δοκιμάσα και τη κανονική έκδοση και τη still.

Μου βγάζει (μέχρι στιγμής) 2 προβλήματα.

1) Το 1ο (αλλά και λιγότερο σημαντικό) είναι πως πηγαίνοντας: Εργαλεία
-> Επιλογές -> Εξατομίκευση, η μόνη επιλογή που δουλεύει είναι η
προεπιλεγμένη.
Θέματα, είναι αδύνατο να εγκατασταθούν.

2) Το 2ο και πραγματικά σημαντικό, είναι πως ο ορθογράφος δυσλειτουργεί.
Σε κάποιες (όχι σε όλες) "κοκκινισμένες" λέξεις, δε προτείνει κάτι
(πχ. διορθωμένη τη λέξη), αλλά ταυτόχρονα δε προσφέρει και τη
δυνατότητα προσθήκης στο λεξικό.

Αν ξέρει κανείς αν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των αναφερθέντων
λαθών ή αν νομίζει πως πρέπει να υποβάλω αναφορά λάθους, ας απαντήσει.
Αυτά κι ευχές για όλους!
Γ.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy