αδυναμία εγκατάστασης νεώτερης έκδοσης

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Michalis Stroumbakis Michalis Stroumbakis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

αδυναμία εγκατάστασης νεώτερης έκδοσης

Καλησπέρα σας!
Σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Έχω το εξής πρόβλημα στην εγκατάσταση. Δεν
την ολοκληρώνει. Είχα εγκαταστήσει την προηγούμενη έκδοση 5, και όταν
θέλησα να κατεβάσω τη νεώτερη έκδοση, είχα πρόβλημα. Το λειτουργικό μου
σύστημα. windows 7 32bit
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
ΜΣ

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Mixalis Zisis Mixalis Zisis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] αδυναμία εγκατάστασης νεώτερης έκδοσης

Καλησπέρα και σε εσένα,

η μη ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα μπορούσε να οφείλεται σε διάφορα
ζητήματα.
Καθώς δεν έχεις σημειώσει κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως πχ
ποια έκδοση προσπαθείς να εγκαταστήσεις (6.0.6 ή 6.1.2) ή το
μήνυμα/σφάλμα που σου εμφανίζεται κτλ, υπάρχουν δυστυχώς αρκετά σημεία
από τα οποία θα μπορούσε να προέρχεται η δυσλειτουργία.

Συνεπώς, εάν έχεις αποκλείσει την πιθανότητα αυτή να μην ολοκληρώνεται
λόγω κάποιου γενικότερου θέματος με την εγκατάστασή σου ή ακόμα και
κάποιας εφαρμογής ασφαλείας(πχ antivirus) που να προκαλεί κάποιο θέμα,
τότε μία γενική λύση είναι να προχωρήσεις σε πλήρη απεγκατάσταση της
έκδοσης 5 και στην συνέχεια να εγκαταστήσεις εκ νέου την τελευταία
6.0.6, την οποία να κάνεις λήψη από την ιστοσελίδα του LibreOffice (όχι
μέσω updater).

Ενδιάμεσα και πριν εγκαταστήσεις την νέα έκδοση, μπορείς να
αφαιρέσεις/μετονομάσεις το προφίλ του χρήστη σου ώστε να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο το σφάλμα να προέρχεται από κάποιο κατάλοιπο/ρύθμιση ή
extension που είχες προσθέσει στο παρελθόν. Το προφίλ είναι στην
διαδρομή C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Libreoffice\4\user


Μιχάλης


Στις 24/10/18 6:34 μ.μ., ο Michalis Stroumbakis έγραψε:
> Καλησπέρα σας!
> Σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Έχω το εξής πρόβλημα στην εγκατάσταση. Δεν
> την ολοκληρώνει. Είχα εγκαταστήσει την προηγούμενη έκδοση 5, και όταν
> θέλησα να κατεβάσω τη νεώτερη έκδοση, είχα πρόβλημα. Το λειτουργικό μου
> σύστημα. windows 7 32bit
> Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
> ΜΣ
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy