Πρόβλημα με Υπολογιστικό Φύλλο

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Miltiadis Orfanidis Miltiadis Orfanidis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πρόβλημα με Υπολογιστικό Φύλλο

 Χαίρετε!
Είμαστε κάποιοι χρήστες και δουλεύουμε ένα υπολογιστικό φύλλο στο οποίο
περνάμε κάποια δεδομένα σε 12 φύλλα που αντιστοιχούν σε 12 μήνες.
Ξαφνικά σήμερα, σβήστηκαν όλα τα δεδομένα σε πολλούς χρήστες από 2 ή 3
φύλλα (μήνες). Παρέμειναν μονάχα κάποια σχόλια που είχαν κάποια κελιά, τα
οποία δεν σβήστηκαν.
Μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να με βοηθήσετε;
Επίσης, προσπάθησα να επαναφέρω παλιότερη έκδοση αλλά η μοναδική έκδοση που
μου πρότεινε ήταν και αυτή με σβησμένα αρχεία.

--
*Μιλτιάδης Ο.*


<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Απαλλαγμένο
από ιούς. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Thanos Thanos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πρόβλημα με Υπολογιστικό Φύλλο

Πολλοί χρήστες? Ταυτόχρονα χάθηκαν φύλλα από πολλούς χρήστες? Και οι
υπόλοιποι τα βλέπουν κανονικά αυτά τα φύλλα?

Δουλεύατε από κοινού στο ίδιο αρχείο? Αν ναι, που είναι αποθηκευμένο και
πως εξασφαλίζετε ότι οι αλλαγές του ενός δεν θα αναιρεθούν από κάποιον
άλλον?

On 5/3/20 8:11 μ.μ., Miltiadis Orfanidis wrote:

>   Χαίρετε!
> Είμαστε κάποιοι χρήστες και δουλεύουμε ένα υπολογιστικό φύλλο στο οποίο
> περνάμε κάποια δεδομένα σε 12 φύλλα που αντιστοιχούν σε 12 μήνες.
> Ξαφνικά σήμερα, σβήστηκαν όλα τα δεδομένα σε πολλούς χρήστες από 2 ή 3
> φύλλα (μήνες). Παρέμειναν μονάχα κάποια σχόλια που είχαν κάποια κελιά, τα
> οποία δεν σβήστηκαν.
> Μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να με βοηθήσετε;
> Επίσης, προσπάθησα να επαναφέρω παλιότερη έκδοση αλλά η μοναδική έκδοση που
> μου πρότεινε ήταν και αυτή με σβησμένα αρχεία.
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Epaminondas Diamantopoulos-2 Epaminondas Diamantopoulos-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Πρόβλημα με Υπολογιστικό Φύλλο

In reply to this post by Miltiadis Orfanidis
Έχει αναφερθεί και στο παρελθόν απώλεια δεδομένων στο Calc όταν
επεξεργάζεται αρχείο τύπου xlsx (δες
https://ask.libreoffice.org/en/question/63480/calc-multi-page-spreadsheet-lost-data/).
Δεν γνωρίζω αν το αντίστοιχο bug έχει αντιμετωπιστεί. Πιθανώς δεν υπάρχει
δυνατότητα ανάκτησης.

Στις Πέμ, 5 Μαρ 2020 στις 8:11 μ.μ., ο/η Miltiadis Orfanidis <
[hidden email]> έγραψε:

>  Χαίρετε!
> Είμαστε κάποιοι χρήστες και δουλεύουμε ένα υπολογιστικό φύλλο στο οποίο
> περνάμε κάποια δεδομένα σε 12 φύλλα που αντιστοιχούν σε 12 μήνες.
> Ξαφνικά σήμερα, σβήστηκαν όλα τα δεδομένα σε πολλούς χρήστες από 2 ή 3
> φύλλα (μήνες). Παρέμειναν μονάχα κάποια σχόλια που είχαν κάποια κελιά, τα
> οποία δεν σβήστηκαν.
> Μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να με βοηθήσετε;
> Επίσης, προσπάθησα να επαναφέρω παλιότερη έκδοση αλλά η μοναδική έκδοση που
> μου πρότεινε ήταν και αυτή με σβησμένα αρχεία.
>
> --
> *Μιλτιάδης Ο.*
>
>
> <
> https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
> >
> Απαλλαγμένο
> από ιούς. www.avast.com
> <
> https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
> >
> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Miltiadis Orfanidis Miltiadis Orfanidis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Re: Πρόβλημα με Υπολογιστικό Φύλλο

In reply to this post by Thanos
Έχουμε το ίδιο αρχείο, το οποίο δεν αλληλεπιδρά με τα άλλα. Ο καθένας μας
βάζει τα δικά του δεδομένα. Επίσης επειδή είμαστε σε εταιρία, έχουμε
μπλοκαρισμένο internet (μόνο email έχουμε) και οι ενημερώσεις είναι
απενεργοποιημένες. Έχουμε παλιά έκδοση του προγράμματος. Ζήτησα να μας
αναβαθμίσουν. Από την μηχανογράφηση της εταιρίας δεν μπόρεσα να πάρω
βοήθεια. Δεν τους έχει ξανασυμβεί. Η ζημιά έγινε σε όλους την ίδια μέρα σε
διαφορετικά φύλλα (μήνες)

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Απαλλαγμένο
από ιούς. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Στις Πέμ, 5 Μαρ 2020 στις 8:18 μ.μ., ο/η Thanos <[hidden email]> έγραψε:

> Πολλοί χρήστες? Ταυτόχρονα χάθηκαν φύλλα από πολλούς χρήστες? Και οι
> υπόλοιποι τα βλέπουν κανονικά αυτά τα φύλλα?
>
> Δουλεύατε από κοινού στο ίδιο αρχείο? Αν ναι, που είναι αποθηκευμένο και
> πως εξασφαλίζετε ότι οι αλλαγές του ενός δεν θα αναιρεθούν από κάποιον
> άλλον?
>
> On 5/3/20 8:11 μ.μ., Miltiadis Orfanidis wrote:
> >   Χαίρετε!
> > Είμαστε κάποιοι χρήστες και δουλεύουμε ένα υπολογιστικό φύλλο στο οποίο
> > περνάμε κάποια δεδομένα σε 12 φύλλα που αντιστοιχούν σε 12 μήνες.
> > Ξαφνικά σήμερα, σβήστηκαν όλα τα δεδομένα σε πολλούς χρήστες από 2 ή 3
> > φύλλα (μήνες). Παρέμειναν μονάχα κάποια σχόλια που είχαν κάποια κελιά, τα
> > οποία δεν σβήστηκαν.
> > Μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να με βοηθήσετε;
> > Επίσης, προσπάθησα να επαναφέρω παλιότερη έκδοση αλλά η μοναδική έκδοση
> που
> > μου πρότεινε ήταν και αυτή με σβησμένα αρχεία.
> >
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>


--
*Μιλτιάδης Ο.*

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Miltiadis Orfanidis Miltiadis Orfanidis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Πρόβλημα με Υπολογιστικό Φύλλο

In reply to this post by Epaminondas Diamantopoulos-2
Να σας πω επίσης πως μας έχουν κάνει ρύθμιση να αποθηκεύονται τα αρχεία μας
ως xlsx και όχι ods ώστε όταν στέλνουμε κάποια αρχεία να μπορούν να
ανοίγουν σε tablet, iphone κλπ.

Στις Πέμ, 5 Μαρ 2020 στις 8:19 μ.μ., ο/η Epaminondas Diamantopoulos <
[hidden email]> έγραψε:

> Έχει αναφερθεί και στο παρελθόν απώλεια δεδομένων στο Calc όταν
> επεξεργάζεται αρχείο τύπου xlsx (δες
> https://ask.libreoffice.org/en/question/63480/calc-multi-page-spreadsheet-lost-data/).
> Δεν γνωρίζω αν το αντίστοιχο bug έχει αντιμετωπιστεί. Πιθανώς δεν υπάρχει
> δυνατότητα ανάκτησης.
>
> Στις Πέμ, 5 Μαρ 2020 στις 8:11 μ.μ., ο/η Miltiadis Orfanidis <
> [hidden email]> έγραψε:
>
>>  Χαίρετε!
>> Είμαστε κάποιοι χρήστες και δουλεύουμε ένα υπολογιστικό φύλλο στο οποίο
>> περνάμε κάποια δεδομένα σε 12 φύλλα που αντιστοιχούν σε 12 μήνες.
>> Ξαφνικά σήμερα, σβήστηκαν όλα τα δεδομένα σε πολλούς χρήστες από 2 ή 3
>> φύλλα (μήνες). Παρέμειναν μονάχα κάποια σχόλια που είχαν κάποια κελιά, τα
>> οποία δεν σβήστηκαν.
>> Μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να με βοηθήσετε;
>> Επίσης, προσπάθησα να επαναφέρω παλιότερη έκδοση αλλά η μοναδική έκδοση
>> που
>> μου πρότεινε ήταν και αυτή με σβησμένα αρχεία.
>>
>> --
>> *Μιλτιάδης Ο.*
>>
>>
>> <
>> https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
>> >
>> Απαλλαγμένο
>> από ιούς. www.avast.com
>> <
>> https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
>> >
>> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>>
>> --
>> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>>
>

--
*Μιλτιάδης Ο.*

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy