ΕΡΩΤΗΣΗ

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΝΗΣ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορούμε να κάνουμε να επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα οι πρώτες γραμμές ενός πίνακα;

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
ratrace ratrace
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] ΕΡΩΤΗΣΗ

Στα υπολογιστικά φύλλα (calc) απο το μενού Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης -
Επεξεργασία - Επαναλαμβανόμενες γραμμές επιλέγεις τη γραμμή ή τις
γραμμές που θέλεις να επαναλαμβάνονται.

Στις 20/11/20 9:36 μ.μ., ο/η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΝΗΣ έγραψε:
> Πως μπορούμε να κάνουμε να επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα οι πρώτες γραμμές ενός πίνακα;
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
ratrace ratrace
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] ΕΡΩΤΗΣΗ

In reply to this post by ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΝΗΣ
Στα υπολογιστικά φύλλα (calc) απο το μενού Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης -
Επεξεργασία - Επαναλαμβανόμενες γραμμές επιλέγεις τη γραμμή ή τις
γραμμές που θέλεις να επαναλαμβάνονται.

Στις 20/11/20 9:36 μ.μ., ο/η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΝΗΣ έγραψε:
> Πως μπορούμε να κάνουμε να επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα οι πρώτες γραμμές ενός πίνακα;
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy