Πρόσκληση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Βάσια Πιέρρου Βάσια Πιέρρου
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πρόσκληση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2018

Ανακαλύψτε ιστορίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου!

View this email in your browser (https://mailchi.mp/9cc77f01b6e9/6v4a1vl12x?e=c4b44c04df)

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνει το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (https://postscriptum.us12.list-manage.com/track/click?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=70426d40eb&e=c4b44c04df)  σε συνεργασία με την PostScriptum (https://postscriptum.us12.list-manage.com/track/click?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=8007de64a1&e=c4b44c04df)  στο πλαίσιο των δράσεών του ΕΙΜ για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2018 (https://postscriptum.us12.list-manage.com/track/click?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=5083b49a3b&e=c4b44c04df) , που φέρει τον τίτλο «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό».

Η εκδήλωση αφορά στην τελετή λήξης του 9ήμερου Μαραθωνίου Μεταγραφής εγγράφων του 1^ου Παγκοσμίου Πολέμου, που διοργανώθηκε από το Μουσείο και την PostScriptum σε συνεργασία με την το πανευρωπαϊκό εγχείρημα Transcribathon Europeana 1914-1918 (https://postscriptum.us12.list-manage.com/track/click?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=ec00b2b9a6&e=c4b44c04df) και την Facts and Files (https://postscriptum.us12.list-manage.com/track/click?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=f98cd0eb3d&e=c4b44c04df) . Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην έδρα του Μουσείου, στο Μέγαρο Παλαιάς Βουλής και θα είναι ανοικτή στο κοινό.

Το “Transcribathon Europeana 1914-1918” διοργανώνει ανάλογους μαραθωνίους μεταγραφής έγγραφων τεκμηρίων του Πολέμου σε όλη την Ευρώπη και έχει στόχο να συμβάλει στη διάδοση και προσβασιμότητα του πολιτιστικού αποθέματος μέσα από την ηλεκτρονική μεταγραφή χειρόγραφων τεκμηρίων, τα οποία αποκαλύπτουν γνωστές και άγνωστες πτυχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ιστορίες μέσα από επιστολές, γράμματα, έγγραφα και χιλιάδες άλλα χειρόγραφα τεκμήρια της περιόδου 1914-1918 έχουν συγκεντρωθεί στην Europeana, ψηφιακή βιβλιοθήκη για την πολιτιστική κληρονομιάς της Ευρώπης, και εμπλουτίστηκαν με ελληνικά τεκμήρια στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης.

Στον συγκεκριμένο Μαραθώνιο συμμετείχαν ομάδες μαθητών, φοιτητών αλλά και φίλων του Μουσείου, οι οποίες συγκεντρώθηκαν για να δουλέψουν όλες μαζί πάνω σε ελληνικά έγγραφα τεκμήρια για εννέα ολόκληρες μέρες, ενισχύοντας το μήνυμα του ICOM για (δια)δίκτυα και νέες προσεγγίσεις. Οι συμμετέχουσες ομάδες θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και θα κριθούν από επιτροπή που αποτελείται από τον Δρ. Α. Τσελίκα, φιλόλογο, παλαιογράφο και Προϊστάμενο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής
Τράπεζας, την κα Α. Παππά, Προϊσταμένη του τμήματος Βιβλιοθήκης και Αναγνωστήριου των Γενικών Αρχείων του Κράτους, την κα Μ. Παπαναστασίου, προϊσταμένη του Αρχείου Ιστορικών Εγγράφων EIM και την κα Γ. Αγγελάκη, σύμβουλο ψηφιακών εφαρμογών στον πολιτισμό, εκπρόσωπο της Europeana.

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων μέσα από μία συλλογική δουλειά για τη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ενίσχυση της προσβασιμότητας της γνώσης!


Διεύθυνση
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο: Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής
Πλατεία Κολοκοτρώνη, Σταδίου 13, Αθήνα


============================================================
Copyright © 2016 PostScriptum, All rights reserved.
Λαμβάνετε αυτό το email γιατί είσαστε στη λίστα επαφών της PostScriptum.

Our mailing address is:
PostScriptum
Papapdiamantopoulou 4
Athens, Attiki 11528
Greece

Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences (https://postscriptum.us12.list-manage.com/profile?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=fcffa5ce18&e=c4b44c04df)
or ** unsubscribe from this list (https://postscriptum.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=fcffa5ce18&e=c4b44c04df&c=bf00d60d8d)


** (https://postscriptum.us12.list-manage.com/track/click?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=ffaa879be2&e=c4b44c04df)
** (https://postscriptum.us12.list-manage.com/track/click?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=3afc97b35f&e=c4b44c04df)
** (https://postscriptum.us12.list-manage.com/track/click?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=4a4402a6a2&e=c4b44c04df)

This email was sent to [hidden email] (mailto:[hidden email])
why did I get this? (https://postscriptum.us12.list-manage.com/about?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=fcffa5ce18&e=c4b44c04df&c=bf00d60d8d)     unsubscribe from this list (https://postscriptum.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=fcffa5ce18&e=c4b44c04df&c=bf00d60d8d)     update subscription preferences (https://postscriptum.us12.list-manage.com/profile?u=af8d897ff36deb0d626730782&id=fcffa5ce18&e=c4b44c04df)
PostScriptum . Papapdiamantopoulou 4 . Athens, Attiki 11528 . Greece

Email Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=af8d897ff36deb0d626730782&afl=1
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/announce/