5.0.1 pdf huomautusten vienti rikki

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jussi Silvonen Jussi Silvonen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

5.0.1 pdf huomautusten vienti rikki

Hei,

päivitin 5.00 -> 5.0.1. Huomasin pettymyksekseni, että huomautusten vienti
on edelleenkin rikki. Kun tulostan PDF:n johon on merkitty huomautusten
tulostus marginaaliin, niin tulostuu vain huomautuksen paikkamerkki, mutta
ei huomautuksen tekstiä.

Tämän korjaaminen olisi aika korkealla prioriteettilistalla. Töissä
välttämätön ominaisuus tuo huomautusten tulostuminen.

JusSi

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa