Analiza Bilingów

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Tymoteusz Sobik Tymoteusz Sobik
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Analiza Bilingów

Witam,


Zwracam się z prośbą o podanie informacji w jaki sposób mam dokonać analizy bilingów.
Otrzymałem od operatora w formacie libre. office biling telefonu sprawcy, z danego okresu.</P>
Mam dwie kolumny tj. C i E gdzie znajdują się numery telefonów, łącznie 10.000 pozycji. W pierwszej jest numer inicjujący połączenie, a w drugiej numer z którym był kontakt.


Czyli np.


sprawca---A,</P>
A-----Sprawca,


B-----Sprawca,


sprawca ---B


itd.
Chciałbym wytypować kilka numerów z którymi najczęściej kontaktował się sprawca.
Jakiej funkcji użyć? Proszę o podanie szczegółowych informacji jak mam to zrobić.
Za okazałą pomoc z góry dziękuję
st.sierż Tymoteusz Sobik


PG KMP RYBNIK


[hidden email]


tel. 032 42 95 279

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Konrad K. Konrad K.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: [pl-users] Analiza Bilingów

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Konrad K. <[hidden email]>
Data: 28 sierpnia 2013 12:31
Temat: Re: [pl-users] Analiza Bilingów
Do: Tymoteusz Sobik <[hidden email]>


Witam

Funkcja LICZ.JEŻELI lub CZĘSTOŚĆ, a tak właściwie to możliwości jest kilka.
Proszę się zapoznać z wątkiem ->
http://forum.openoffice.org/pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1854


W dniu 28 sierpnia 2013 10:23 użytkownik Tymoteusz Sobik <
[hidden email]> napisał:


>
>
>
> Witam,
>
>
> Zwracam się z prośbą o podanie informacji w jaki sposób mam dokonać
> analizy bilingów.
>
>
>
>
> Otrzymałem od operatora w formacie libre. office biling telefonu sprawcy,
> z danego okresu.</P>
>
>
>
>
> Mam dwie kolumny tj. C i E gdzie znajdują się numery telefonów, łącznie
> 10.000 pozycji. W pierwszej jest numer inicjujący połączenie, a w drugiej
> numer z którym był kontakt.
>
>
> Czyli np.
>
>
> sprawca---A,</P>
> A-----Sprawca,
>
>
> B-----Sprawca,
>
>
> sprawca ---B
>
>
> itd.
>
>
>
>
> Chciałbym wytypować kilka numerów z którymi najczęściej kontaktował się
> sprawca.
>
>
>
>
> Jakiej funkcji użyć? Proszę o podanie szczegółowych informacji jak mam to
> zrobić.
>
>
>
>
> Za okazałą pomoc z góry dziękuję
>
>
>
>
> st.sierż Tymoteusz Sobik
>
>
> PG KMP RYBNIK
>
>
> [hidden email]
>
>
> tel. 032 42 95 279
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Mirosław Zalewski Mirosław Zalewski
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Analiza Bilingów

In reply to this post by Tymoteusz Sobik
Dnia środa, 28 sierpnia 2013 10:23:26 Tymoteusz Sobik pisze:

> Mam dwie kolumny tj. C i E gdzie znajdują się numery telefonów, łącznie
> 10.000 pozycji. W pierwszej jest numer inicjujący połączenie, a w drugiej
> numer z którym był kontakt.
> Czyli np.
> sprawca---A,
> A-----Sprawca,
> B-----Sprawca,
> sprawca ---B
>
> Chciałbym wytypować kilka numerów z którymi najczęściej kontaktował się
> sprawca.

Pierwszym krokiem jest utworzenie wykazu wszystkich unikatowych numerów
telefonów. Niestety, taka struktura bazy nie ułatwia tego zadania. Najlepiej
chyba skorzystać z opcji filtrowania.

Wpierw zaznaczamy pierwszą kolumnę (C). Następnie wybieramy z menu:
Dane → Filtr → Filtr standardowy
W nowym oknie określamy warunek filtrowania:
nazwa pola równa się Niepusty (czyli wybieramy Niepusty z kolumny Wartość)
Poza tym klikamy Więcej opcji, gdzie:
- odznaczamy Zakres zawiera nagłówki kolumn
- zaznaczamy Kopiuj wyniki do
- zaznaczamy Bez duplikatów
- odznaczamy Zachowaj reguły filtru
- w ramce w prawym dolnym rogu wpisujemy adres jakiejś pustej kolumny, np. M1
Czyli ustawienia powinny być takie jak na poniższym zrzucie ekranu:
http://imgur.com/lIXSQNc

Teraz to samo robimy dla drugiej kolumny (E). Z tym jedynie wyjątkiem, że w
ramce w prawym dolnym rogu wpisujemy adres pierwszej wolnej komórki w wybranej
kolumnie. Czyli jeżeli w kolumnie M znajduje się 5 numerów telefonów, to
wybieramy adres M6.

W tym momencie mamy już listę unikatowych numerów telefonów z obu kolumn, ale
może ona zawierać duplikaty (jeżeli jeden numer raz był w kolumnie C, a raz w
kolumnie E). Tak więc wspomnianą wyżej operację powtarzamy raz jeszcze, tym
razem dla danych w kolumnie M; oczywiście wyniki kopiujemy do jakiejś nowej,
np. O1.

Mamy już wykaz wszystkich unikatowych numerów telefonów. Pozostaje więc
zliczyć ich wystąpienia w bazie danych. Najlepiej wykorzystac do tego funkcję
LICZ.JEŻELI.
Zakładając, że numery telefonu mamy w kolumnie O, a dane mają tylko 10 000
wierszy, gotowa formuła wygląda następująco (do wprowadzenia w kolumnie P):
=LICZ.JEŻELI($C$1:$C$10000;O1)+LICZ.JEŻELI($E$1:$E$10000;O1)
Formułę kopiujemy do pozostałych wierszy w kolumnie P.

Zakres O1:Pn zawiera listę wszystkich unikatowych numerów telefonów całej
bazie danych oraz liczbę wystąpień każdego z nich. Aby wytypować numery
pojawiające się najczęściej, należy zaznaczyć go w całości, wybrać z menu:
Dane → Sortuj...
W nowym oknie kluczem sortowania jest Kolumna P, Malejąco.
W karcie Opcje upewniamy się, że Zakres zawiera etykiety kolumn jest
odznaczony. Klikamy OK.

No i to właściwie tyle. Najczęściej występujące numery będą w pierwszym
wierszu, najrzadziej — w ostatnim.
Oczywiście najczęściej, bo 10 000 razy, będzie pojawiał się numer sprawcy (w
końcu cała baza dotyczy połączeń tego właśnie numeru, więc musi on albo
nawiązywać, albo odbierać połączenie).
--
Best regards
Mirosław Zalewski

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted