Błąd w wersji 5.x

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Arek Arek
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Błąd w wersji 5.x


Znalazłem błąd w wersji 5.x, który nie występuje w wersji 4.4.5. Dotyczy on przetwarzania tabel, w starej wersji dokument otwiera się poprawnie, natomiast w nowej są z tym problemy.
Problematyczny dokument opublikowany jest w biuletynie koszalińskiego MOPS:
http://mops.koszalin.ibip.pl/public/get_file.php?id=247192

Pozdrawiam,
Arek
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted