Base query vraag in ask

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Base query vraag in ask

Beste gebruikers,

Enkele mensen hier hebben vrij veel ervaring met Base, verwacht ik.
Er is een vraagje dat open staat. Aanbevolen:

https://ask.libreoffice.org/nl/question/141356/sql-opdracht-werkt-niet-in-mariadb/

met dank,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- Member The Document Foundation

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Rob Westein-3 Rob Westein-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Base query vraag in ask

On 09-01-18 11:54, Cor Nouws wrote:
> Beste gebruikers,
Ha Cor,
> Enkele mensen hier hebben vrij veel ervaring met Base, verwacht ik.
> Er is een vraagje dat open staat. Aanbevolen:
>
> https://ask.libreoffice.org/nl/question/141356/sql-opdracht-werkt-niet-in-mariadb/
Ik had er al naar gekeken, maar had MariaDb nog niet geinstalleerd, dus
moeilijk testen.
Maar de afbeelding geeft al aan de de syntax niet klopt...
> met dank,
> Cor
Rob--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Winfried Donkers Winfried Donkers
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: Base query vraag in ask

> Enkele mensen hier hebben vrij veel ervaring met Base, verwacht ik.
> Er is een vraagje dat open staat. Aanbevolen:
>
> https://ask.libreoffice.org/nl/question/141356/sql-opdracht-werkt-niet-in-mariadb/

De default wordt gezet op CURRENT_TIMESTAMP.
Dat kan alleen als:
-de kolom van het type timestamp is;
-de kolom van het type datetime is en MariaDB van versie 10.0.1 of later is.
Geen van beide kan ik controleren met de info in Ask.

Heb zelf even geexperimenteerd met versie 10.1.16:
aanmaak tabel met datetime kolom en default current_timestamp gaat probleemloos;
wijzigen datetime tabelkolom naar default current_timestamp geeft ook bij mij foutmelding.

Weet nog niet waar ik de oorzaak moet zoeken.


(Heb mijn Ask-accountgegevens vandaag en morgen niet bij de hand, dus ik kan niet rechtstreeks in Ask antwoorden.)

Winfried

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted