Basishandleiding voor LibreOffcie 6.4

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Basishandleiding voor LibreOffcie 6.4

Allen


Het Engelse documentatieteam is op dit moment bezig om de 'Basishandleiding
voor LibreOffice' bij te werken naar LibreOffice versie 6.4.

Het Nederlandse vertaalteam heeft er voor gekozen hier ook een vertaalde
versie van te publiceren. Op dit moment zijn de hoofdstukken 0-Voorword,
1-Kennismaken met LibreOffice, 2-LibreOffice instellen, 3-Opmaakprofielen
en Sjablonen en 10-Afdrukken, exporteren, e-mailen en ondertekenen
gepubliceerd.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy