Blog, twitter, nova izdaja

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Slovenski LibreOffice Slovenski LibreOffice
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Blog, twitter, nova izdaja

Pozdravljeni,

pred dnevi je slovenski LibreOffice dobil svoj blog in račun na twitterju:
slolibre.blogspot.com
ter
@slolibre
kjer že lahko prebirate svežo novico o izidu 3.6.1!

Veliko užitkov,
vaš sLO

--
Navodila za odjavo: pošljite e-sporočilo na naslov [hidden email]
Arhiv dopisnega seznama: http://listarchives.libreoffice.org/sl/announce/