Blog, twitter, nova izdaja

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Slovenski LibreOffice Slovenski LibreOffice
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Blog, twitter, nova izdaja

Pozdravljeni,

pred dnevi je slovenski LibreOffice dobil svoj blog in račun na twitterju:
slolibre.blogspot.com
ter
@slolibre
kjer že lahko prebirate svežo novico o izidu 3.6.1!

Veliko užitkov,
vaš sLO

--
Navodila za odjavo: pošljite e-sporočilo na naslov [hidden email]
Napotki za objavljanje in podobno: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Arhiv dopisnega seznama: http://listarchives.libreoffice.org/sl/users/
Vsa sporočila, poslana na ta dopisni seznam, bodo javno shranjena in jih ni mogoče izbrisati.