Calc als eenvoudige database,

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Calc als eenvoudige database,

Allen


Aan de handleiding voor Calc voor LibreOffice versie 6 is hoofdstuk 14, Calc
als eenvoudige database, toegevoegd.

Hierin kunt u lezen hoe u Calc als database kunt gebruiken. Met behulp van
macro's kunt u een aantal zaken vereenvoudigen, zoals benoemde bereiken
maken en relatieve verwijzingen gebruiken. Ook kunt u tabellen sorteren en
filters instellen met macro's. Daarnaast kunt u database specifieke
functies gebruiken.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy