Calcin kaatuilu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
pentti rasi pentti rasi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Calcin kaatuilu

Hei,

Käytössä Xubuntu 14.04 ja siinä Libreoffice 4.2.6.3 420m0(Build:3).
Ihan perusasennus siis.

Nyt on useamminkin käynyt tilanne jossa olen valinnut vajaan tuhannen
solun kokoisen alueen, ja määrittänyt sille lajitteluasetukset. OK:n
painamisen jälkeen LibreOffice kaatuu välittömästi. Uudelleen
käynnistetyssä LibO:ssa lajittelu toimii taas moitteettomasti.
Tilanne tuntuisi liittyvän siihen että LibreOffice on ollut päällä kauan
ja avoimia taulukoita on useampia. Tilanteisiin on aina liittynyt
copy-paste sarjoja ennen lajittelua.
Kaatumisia on sattunut pari kertaa myös muun kaltaisessa toiminnassa.
Uusia ominaisuuksia lisätään vakauden Kustannuksella?

Onko tietoa vastaavan tyyppisestä epävakaisuudesta muilla
käyttöjäjestelmillä ja LibO 4.x versioilla?

Xubuntu 12.04:n LibreOffice (3.X?) oli erittäin vakaa


Pentti

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa