Cambio de iconos

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Xabier Rosas Xabier Rosas
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Cambio de iconos

Boas
Como cambiar o tema dos iconos na versión 5.2.0.4?
Nesta versión non atopo o menú.

[image: Imaxe en liña 1]

--
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
http://www.carreiros.es
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
@-'-,'--#

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
m.a.riosv m.a.riosv
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Cambio de iconos

This post has NOT been accepted by the mailing list yet.
Que eu saiba segue no mesmo sitio.

Menú/Ferramentas/Opcións/LibreOffice/Ver - Estilo das iconas.Miguel Ángel.