Celverwijzing in hetzelfde document werkt niet voor formules?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
wimduk wimduk
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Celverwijzing in hetzelfde document werkt niet voor formules?

Beste lezer(es),

Ik heb een werkblad met meerdere tabbladen welke dezelfde formules
bevatten, bijvoorbeeld "=MAX(S3:AFT3)".
Ik zo graag een apart formule tabblad willen inrichten met daarin al de
gebruikte formules en daar, vanuit de andere tabbladen, naar willen
verwijzen.
Dat lukt mij niet, heeft iemand een idee hoe ik dit voor elkaar zou
kunnen krijgen?

Met vriendelijke groet,
Wimduk

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted