Datum vastzetten

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Leo L te Braake Leo L te Braake
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Datum vastzetten

Ik kan de huidige datum en tijd vangen met  =nu(). Als ik deze functie
gebruik om een datum en tijd van een event vast te leggen, hoe krijg die
actuele tijd dan in een cel zonder dat die nog meeveranderd?

Een kopieeraktie kan niet,deze specifieke vraag is bedoeld voor Google
Sheet , in een spreadsheetje dat op mijn telefoon moet draaien
(registreren van regenmetingen)

In Excel kan ik het ook niet viden, en nu de ondersteuning voor Office
2007 blijkt gestopt, wil ik helemaal over naar LibreOffice op de PC.

Leo
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Alex Plantema Alex Plantema
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Datum vastzetten

Leo L te Braake schreef op 06-09-2018 12:35:

> Ik kan de huidige datum en tijd vangen met  =nu(). Als ik deze functie
> gebruik om een datum en tijd van een event vast te leggen, hoe krijg
> die actuele tijd dan in een cel zonder dat die nog meeveranderd?
>
> Een kopieeraktie kan niet,deze specifieke vraag is bedoeld voor Google
> Sheet , in een spreadsheetje dat op mijn telefoon moet draaien
> (registreren van regenmetingen)
>
> In Excel kan ik het ook niet viden, en nu de ondersteuning voor Office
> 2007 blijkt gestopt, wil ik helemaal over naar LibreOffice op de PC.

Gebruik Ctrl+; en pas zonodig de lay-out aan om ook de tijd weer te
geven.

--
Alex.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
HCvdBurg HCvdBurg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: Datum vastzetten

In reply to this post by Leo L te Braake
Hallo Leo,

Zoals Alex Plantinga al schreef kan met Ctrl+; de datum vastzetten. Google Sheets heeft in tegenstelling tot Excel en Calc niet de mogelijkheid om de tijd in dezelfde cel te plaatsen.
Wel is het mogelijk om de tijd in de kolom naast de datum weer te geven zonder dat deze wordt aangepast met Ctrl+Shift+;

Hopelijk helpt dat.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Leo L te Braake <[hidden email]>
Verzonden: donderdag 6 september 2018 12:35
Aan: [hidden email]
Onderwerp: [nl-users] Datum vastzetten

Ik kan de huidige datum en tijd vangen met  =nu(). Als ik deze functie gebruik om een datum en tijd van een event vast te leggen, hoe krijg die actuele tijd dan in een cel zonder dat die nog meeveranderd?

Een kopieeraktie kan niet,deze specifieke vraag is bedoeld voor Google Sheet , in een spreadsheetje dat op mijn telefoon moet draaien (registreren van regenmetingen)

In Excel kan ik het ook niet viden, en nu de ondersteuning voor Office
2007 blijkt gestopt, wil ik helemaal over naar LibreOffice op de PC.

Leo
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Leo L te Braake Leo L te Braake
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Datum vastzetten

Dag Henk,


Op 6-9-2018 om 19:49 schreef [hidden email]:
> Hallo Leo,
>
> Zoals Alex Plantinga al schreef kan met Ctrl+; de datum vastzetten. Google Sheets heeft in tegenstelling tot Excel en Calc niet de mogelijkheid om de tijd in dezelfde cel te plaatsen.
Google Sheet geeft datum + tijd als uitkomst van nu().
Met CTRL-; krijg ik inderdaad de vastgezette datum, met CTRL-SHIFT-; de
tijd.
Op de PC tenminste.
De telefoon kent geen CTRL-toets. Ik kan er natuurlijk een oude toets
opplakken Lijm heb ik. :-)
Iemand die er een echte oplossing voor weet?

Leo

> Wel is het mogelijk om de tijd in de kolom naast de datum weer te geven zonder dat deze wordt aangepast met Ctrl+Shift+;
>
> Hopelijk helpt dat.
>
> Met vriendelijke groet,
> Henk van der Burg
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Leo L te Braake <[hidden email]>
> Verzonden: donderdag 6 september 2018 12:35
> Aan: [hidden email]
> Onderwerp: [nl-users] Datum vastzetten
>
> Ik kan de huidige datum en tijd vangen met  =nu(). Als ik deze functie gebruik om een datum en tijd van een event vast te leggen, hoe krijg die actuele tijd dan in een cel zonder dat die nog meeveranderd?
>
> Een kopieeraktie kan niet,deze specifieke vraag is bedoeld voor Google Sheet , in een spreadsheetje dat op mijn telefoon moet draaien (registreren van regenmetingen)
>
> In Excel kan ik het ook niet viden, en nu de ondersteuning voor Office
> 2007 blijkt gestopt, wil ik helemaal over naar LibreOffice op de PC.
>
> Leo
>
>
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy