Diakritika

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Maivald Peter Maivald Peter
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Diakritika

Dobrý deň!
Práve som si nainštaloval LibreOffice 3.5 na Windows 7.
Problém je v tom, že mi nekorektne zobrazuje č, ň, ď, ľ, resp. c,n,d,l,
s mäkčeňmi. Namiesto nich zobrazuje nejaké zástupné znaky alebo otáznik.
Ť (veľké aj malé t) nezobrazí vôbec.
Znakovú sadu mám nastavenú Times New Roman CE.
Mám niečo zle nastavené alebo ešte niečo musím spraviť?
Ďakujem za odpoveď,
P.M.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Milos Sramek Milos Sramek
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Diakritika

Dňa 27.05.2012 21:42, Maivald Peter  wrote / napísal(a):

> Dobrý deň!
> Práve som si nainštaloval LibreOffice 3.5 na Windows 7.
> Problém je v tom, že mi nekorektne zobrazuje č, ň, ď, ľ, resp.
> c,n,d,l, s mäkčeňmi. Namiesto nich zobrazuje nejaké zástupné znaky
> alebo otáznik. Ť (veľké aj malé t) nezobrazí vôbec.
> Znakovú sadu mám nastavenú Times New Roman CE.
> Mám niečo zle nastavené alebo ešte niečo musím spraviť?
> Ďakujem za odpoveď,
> P.M.
>
Dobrý deň,

problém bude vo voľbe Times New Roman CE. Dnes sa už používajú písma,
ktoré podporujú kódovanie UTF-8, CE verzie sú z čas, keď sa používali
8-bitové kódovania a pre rôzne množiny jazykov bolo treba iné písmo
(odlíšené práve tým CE).

Riešenie: nahraďte písmo štandardnou voľbou Times New Roman. Najlepšie
bude, ak si Times New Roman CE zo systému úplne odstránite, dnes je to
anachronizmus. Ak by problém pretrvával (napr. pre staršie texty, ktoré
tiež majú CE kódovanie), tak skúste zadefinovať náhradu v Nástroje ->
Možnosti -> Libreoffice -> Písma, kde nahradiíte Times New Roman CE
písmom Times New Roman (podobne pre Arial a ďalšie Microsoftovské písma).

S pozdravom
M. Šrámek

PS: odpoveď posielam do [hidden email]. Vy tam však nie ste
prihlásený, neviem teda, či môj mail dostanete. Prosím teda o potvrdenie
príjmu. Aj ho nedostanem, pošlem ešte raz priamo na Vašu adresu. Zvážte
však prihlásenie do [hidden email], pre budúce otázky.

--
email&  jabber: [hidden email]


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted