Dit verrast me...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Pieter Pieter
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dit verrast me...

Op het werk van mijn vrouw wordt gebruik gemaakt van de hele microsoft office/cloudsuite. Wanneer je met "office-online" een .docx bestand opent en klikt op de tab "bestand" krijg je het volgende te zien https://www.dropbox.com/s/w79ydmfz38ue9kl/Schermafdruk%202017-12-11%2007.21.31.png?dl=0 
"Downloaden als odt"....

Pieter


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted