Ensimmäiset sertifioidut LibreOffice-kehittäjät nimetty

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ensimmäiset sertifioidut LibreOffice-kehittäjät nimetty

The Document Foundation on tänään julkistanut ensimmäiset sertifioidut
LibreOffice-kehittäjät. Sertifioidut kehittäjät ovat osoittaneet kykynsä
toteuttaa LibreOfficeen uusia toimintoja ja tarjota organisaatioille
korkeatasoista teknistä tukea ratkaisemalla ja kehittämällä korjauksia
ohjelmistosta löytyviin puutteisiin. Nyt sertifioidut kehittäjät ovat Bjoern
Michaelsen (Canonical), Caolan McNamara (RedHat), Cedric Bosdonnat (SUSE),
Christian Lohmaier (yksityinen), David Tardon (RedHat), Eike Rathke (RedHat),
Eilidh McAdam (Lanedo), Fridrich Strba (SUSE), Jan Holesovsky (SUSE), Kohei
Yoshida (SUSE), Lionel Elie Mamane (yksityinen), Lubos Lunak (SUSE), Markus
Mohrhard (yksityinen), Michael Meeks (SUSE), Michael Stahl (RedHat), Petr
Mladek (SUSE), Rene Engelhard (yksityinen), Stephan Bergmann (RedHat),
Thorsten Behrens (SUSE), Timár András (SUSE) ja Tor Lillqvist (SUSE).

Sertifiointiohjelman käynnistäminen on merkittävä askel LibreOffice-
ekosysteemin vahvistamisessa. Sertifioidut kehittäjät toimivat linkkeinä
yhteisön ja yritysmaailman välillä. Yritysten ja julkisen sektorin
tietohallintopäättäjille sertifiointiohjelma tarjoaa kanavan, jonka kautta
organisaatiot voivat löytää asiantuntevaa apua LibreOfficen käyttöön ja
ohjelmiston sovittamiseen omia tarpeitaan vastaavaksi.

Sertifioitujen kehittäjien arvioinnista vastaa LibreOfficen tekninen
ohjausryhmä, joka on nimittänyt Bjoern Michaelsenin, Jan Holesovskyn ja
Stephan Bergmannin johtamaan kehittäjien sertifiointiprosessia. The Document
Foundation laajentaa sertifiointiohjelmaa kattamaan myös käyttöönotto- ja
koulutuspalveluita tarjoavat ammattilaiset vuoden 2013 aikana.

Lisää tietoa LibreOffice-sertifiointiohjelmasta on luettavissa osoitteessa
http://www.documentfoundation.org/certification/ . Ohjelmaa varten on
perustettu postituslista [hidden email], jonka kautta
voi tavoittaa kaikki sertifioinnista vastaavat henkilöt. Tiedustelut sekä
sertifiointihakemukset tulee lähettää kyseiselle postituslistalle.

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/