Exporteren, importeren in Math

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Exporteren, importeren in Math

Allen


Aan de Handleidingen voor Math versie 4.4 is het hoofdstuk 'Exporteren,
importeren' toegevoegd.

Dit is een heel klein hoofdstuk waarin kunt u lezen wat de export- en
importmogelijkheden en instellingen van Math zijn


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted