Formules in Calc, Draw en Impress

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Formules in Calc, Draw en Impress

Allen


Aan de 'Handleidingen voor Math' versie 4.2 is het hoofdstuk 'Formules in
Calc, Draw en Impress' toegevoegd.

Dit is een klein hoofdstuk waarin beschreven wordt hoe u formules in Calc,
Draw en Impress kunt gebruiken. Er wordt ingegaan op het verankeren van
formules, de eigenschappen van een formule-object en formules in grafieken.
Ook dit hoofdstuk komt voor een deel overeen met een onderdeel van
'Kennismaken met Math' van de 'Handleiding voor beginners'. Met ook hier
weer wat meer details.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted