Fwd: POK 2016, sobota 14.5.2016

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Robert Ludvik Robert Ludvik
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: POK 2016, sobota 14.5.2016

V vednost, vabljeni!
Lp


-------- Posredovano sporočilo --------
Zadeva: POK 2016, sobota 14.5.2016
Datum: Sat, 16 Apr 2016 11:40:59 +0200
Od: Robert Ludvik <[hidden email]>
Za: Upravni odbor LUGOSa <[hidden email]>, [hidden email]Zdravo.

Spet je čas za preganjat Poscano Zofko s POK-om na standardni lokaciji
(Gostinca pri Ljubljani) in sicer v *soboto, 14.5.2016* od 10:00 ure naprej.
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno, prosimo pa da udeležbo potrdite na
*http://doodle.com/poll/kqmhdr42nc3c28bg*
Na pikniku se bodo zbirali prostovoljni prispevki.

Poleg prijetnega druženja bo na sporedu tudi skupščina Lugosa. Letos se
spet volijo posamezniki v organe, zato vsi s svežimi idejami in voljo na
plan!

Posredujte vabilo naprej.
Lp--
Navodila za odjavo: pošljite e-sporočilo na naslov [hidden email]
Napotki za objavljanje in podobno: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Arhiv dopisnega seznama: http://listarchives.libreoffice.org/sl/users/
Vsa sporočila, poslana na ta dopisni seznam, bodo javno shranjena in jih ni mogoče izbrisati.