Handleidingen voor LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Handleidingen voor LibreOffice

Allen


De handleidingen voor alle modules van LibreOffice, behalve Base, zijn in
het Nederlands beschikbaar.

De ‘Handleiding voor beginners’ zelfs al voor LibreOffice versie 5.2. Voor
de anderen modules is de versie over het algemeen 4.2. Toch zijn deze
handleidingen nog best bruikbaar voor de nieuwere versies. De menukeuzes
kunnen echter weleens verschillen, maar met een beetje zoeken is daar wel
uit te komen. De Engelse gemeenschap is momenteel hard aan het werk om de
handleidingen voor de latere versies te maken. Zo is de ‘Handleiding voor
Writer’ voor versie 5.2 al in concept klaar. Zo gauw deze beschikbaar komt
wordt deze in het Nederlands vertaald en beschikbaar gesteld.


Helaas blijft het vertalen van Base achter bij de andere modules. Dat komt
doordat bij het vertalen van de handleiding toch wel veel kennis van Base
nodig is en er voorbeeld databases gemaakt moeten worden. Ook is dit erg
tijdrovend. Op dit moment is er weinig kennis van Base bij het vertaalteam
aanwezig, dus de Nederlandstalige versie van de handleiding voor Base zal
nog wel even op zich laten wachten. Er is wel een Engelstalige ‘Handleiding
voor Base’ beschikbaar voor LibreOffice 5.0.


De handleidingen van LibreOffice zijn te vinden op
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijke groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted