Izšel LibreOffice 4.2.0

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Slovenski LibreOffice Slovenski LibreOffice
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Izšel LibreOffice 4.2.0

Pozdravljeni,

z veseljem oznanjamo izid LibreOffice 4.2.

Osnovno o tej izdaji v slovenski izjavi za medije:
http://slolibre.blogspot.com/2014/01/libreoffice-42-cilja-na-zmogljivost-in.html

Podrobnosti v slovenščini o vseh novostih:
http://sl.libreoffice.org/prenosi/novosti-v-4-2/
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.2/sl

Podrobnosti o razvoju pod pokrovom (v angl.):
https://people.gnome.org/~michael/blog/2014-01-30-under-the-hood.html

Ne pozabite - na Twitterju prejmete naše sveže novice:
https://twitter.com/slolibre
In naš blog tudi ni od muh: http://slolibre.blogspot.com/

Vaš
sLO

--
Navodila za odjavo: pošljite e-sporočilo na naslov [hidden email]
Arhiv dopisnega seznama: http://listarchives.libreoffice.org/sl/announce/