Izšel je LibreOffice 3.5.3

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Martin Srebotnjak Martin Srebotnjak
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Izšel je LibreOffice 3.5.3

Berlin, 2. maj 2012 - The Document Foundation objavlja izid
LibreOffice 3.5.3, četrte različice iz družine izdaj 3.5. LibreOffice
3.5.3 zagotavlja dodatno stabilnost za domače in poslovne uporabnike
najboljšega prostega pisarniškega paketa vseh časov.

Slovenske uporabnike izdaj iz niza 3.5.x opozarjamo, da nova izdaja
odpravlja hrošča pri ravnanju s posebnimi znaki (vključno s šumniki)
pri odpiranju/shranjevanju dokumentov v zapisu RTF/MS Word, zato toplo
priporočamo posodobitev na današnjo izdajo.

LibreOffice 3.5.3 je na voljo za prenos na naslednji povezavi:
http://sl.libreoffice.org/prenosi/.

Spremembe so v angleškem jeziku opisane v
http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.5.3/RC1 in
http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.5.3/RC2.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted