Izšel je LibreOffice 4.0!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Martin Srebotnjak Martin Srebotnjak
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Izšel je LibreOffice 4.0!

Pripeto je besedilo za medije.

Vaš sLO

--
Navodila za odjavo: pošljite e-sporočilo na naslov [hidden email]
Arhiv dopisnega seznama: http://listarchives.libreoffice.org/sl/announce/