Izšel je tretji kandidat za izdajo 3.5.0!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Martin Srebotnjak Martin Srebotnjak
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Izšel je tretji kandidat za izdajo 3.5.0!

Pozdravljeni,

The Document Foundation z veseljem objavlja izid tretjega kandidata za
izdajo LibreOffice 3.5.0, ki je tudi v celoti poslovenjen. Prihodnja
različica 3.5 bo tretja glavna veja izdaj, polna številnih zanimivih
novosti. Ne pozabite, da LibreOffice 3.5.0 RC3 še ni primeren za rabo v
produkcijskem okolju, v te namene priporočamo uporabo LibreOffice 3.4.5.

Izdaja je na voljo za platforme Windows, Linux in Mac OS X z naše strani za
prenos predizdaj
http://sl.libreoffice.org/prenosi/poskusne-izdaje/

Opozorilo za uporabnike sistema Windows: ta kandidat za izdajo bo odstranil
vašo trenutno stabilno izdajo in jo zamenjal. Če tega ne želite, želite pa
vseeno izdajo preizkusiti, sledite navodilom za vzporedno namestitev (v
angl.):
http://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel

Če naletite na hrošča, ga vnesite v sistem FreeDesktop Bugzilla (v angl.):
https://bugs.freedesktop.org

Dober način za oceno kakovosti izdaje je izvedba določenih ročnih
preizkusov, naša wiki-stran TCM vsebuje več podrobnosti (v angl.):
http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
(in obvestilo:
http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2011-December/022464.html)

Projektu se lahko pridružite tudi na druge načine - prispevate lahko npr.
kodo:
http://sl.libreoffice.org/sodelujte/razvijalci/
prevajate LibreOffice in dokumentacijo v naš jezik:
http://sl.libreoffice.org/slovenjenje-2/
ali finančno pomagate pri podpori naših operacij (v angl.):
http://challenge.documentfoundation.org/

Seznam znanih napak v 3.5.0 RC3 je na voljo na našem wikiju (v angl.):
http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.5.0/RC3

Seznam razlik z LibreOffice 3.5.0 RC2 je na voljo tukaj (v angl.):
http://download.documentfoundation.org/libreoffice/src/bugfixes-libreoffice-3-5-release-3.5.0.3.log

Naj znova zaključimo z veliko zahvalo vsem, ki ste prispevali projektu
LibreOffice - ta izdaja ne bi bila možna brez vaše pomoči!


Upravni odbor The Document Foundation

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted