Kennismaken met Draw

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kennismaken met Draw

Allen


Aan de Handleidingen voor beginners versie 5.2 is het hoofdstuk
'Kennismaken met Draw' toegevoegd.

In dit hoofdstuk wordt de basis van Draw beschreven. Zo kunt u lezen uit
welke onderdelen Draw bestaat en welk werkbalken van belang zijn. Verder
wordt ingegaan op het tekenen van lijnen en vormen. En er wordt beschreven
welke basisvormen Draw bevat. Daarnaast wordt er beschreven hoe objecten
worden ingevoegd, verplaats, vergroot of verkleind, gevuld, gedraaid en
gespiegeld. Ook het schikken, uitlijnen en groeperen van objecten wordt
beschreven. Daarnaast wordt er nog ingegaan op het gebruik van kleuren, het
vangen aan raster, het werken met foto’s en afbeeldingen, het maken van
3D-objecten en het invoegen van notities.Met dank aan Henk van der Burg voor de vertaling van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted