Kirjan tekoa, uusi luku alkamaan aukeaman oikealta sivulta

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Hannu Mattila Hannu Mattila
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kirjan tekoa, uusi luku alkamaan aukeaman oikealta sivulta

Heips

Käyttöympäristönä on Windows 10 Pro ja LibreOffice 5.2.7.2.

Tekeillä on kirjanen, novellikokoelma. Haluna on panna asetukset niin, että uusi
luku (uusi tarina) alkaa aina kirjan aukeaman oikeanpuoleiselta sivulta.

Koosteasiakirjassa kirjan sivutyylit on määritetty erilaisiksi (oikea, vasen).
Uuden jutun otsikon kappaletyyli on määritetty "Tekstin rivitys" -välilehdellä
lisäämään sivun vaihtuminen sivutyylin kanssa (ruksi) ja siellä on tarjolla
"Oikea sivu". Sivu kyllä vaihtuu, mutta tyhjää sivua oikeanpuoleisen sivun
tavoittamiseen ei tarvittaessa synny.

Onko hakemani mahdollisuus yleensäkään saatavissa, vai onko ohjelmassa puute?
Onko manuaalinen tyhjän sivun lisääminen tarvittaessa ainoa mahdollisuus?

Näitä kyselee Tosi-Lapin talvesta
Hannu Mattila--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: https://listarchives.libreoffice.org/fi/users/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa