Knipperen menubalk Calc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan_Kol Jan_Kol
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Knipperen menubalk Calc

Vanmorgen stond de menubalk tegen mij te "knipogen".  Het is ontstaan
toen ik het (voor mij irritante) automatisch aanvullen van teksten had
uit gezet (Menu Extra > Celinhoud > vinkje weg bij Autoinvoer). Is daar
enige verband?  Kan het mij niet voorstellen, maar ja dat geknipper is
ook niet alles.  Het was gelukkig het weg na een herstart van Calc, maar
ik blijf het een vreemd verschijnsel vinden.  Iemand een idee? En
voordat ik deze e-mail kon verzenden moest ik nog even iets in Calc
invoegen om het niet te vergeten enr de menubalk knipoogde weer...

Jan

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted