Kolumny

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
michał XD michał XD
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kolumny

Witam,
Potrzebuję taką formułę która porówna KOLUMNĘ G I H i jeżeli wartości z
kolumny G będą większe niż w kolumnie H to wtedy znaczyć to na czerwono :)

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
przemw@gmail.com przemw@gmail.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kolumny

Format>Formatowanie warunkowe > Warunek

i tu ustawiasz style

pzd

przemek


W dniu 09.11.2016 o 12:20, michał XD pisze:
> Witam,
> Potrzebuję taką formułę która porówna KOLUMNĘ G I H i jeżeli wartości z
> kolumny G będą większe niż w kolumnie H to wtedy znaczyć to na czerwono :)
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted