Libre Office dokumento versijos

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
vinkas vinkas
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Libre Office dokumento versijos

This post has NOT been accepted by the mailing list yet.
Sveiki,

Gal kam yra tekę susidurti su dokumentų versijavimu Writer programoje, o tiksliau versijos numerio įdėjimu į dokumento turinį? Čia iš tos operos, kaip puslapio numerio lauko įkėlimas.
Tiesa mėginau vadinamąjį dokumento numerį (lt vartotojo sąsajoje jis yra po "Informacija apie dokumentą" tabu - "Peržiūrėjimo numeris"), bet šis numeris yra keliamas kiekvieną sykį, kai išsaugai dokumentą, o man reikia kai išsaugai naują dokumento versiją per Failas / Versijos langą.

Linkėjimai,
Vincas