Libre kaavake

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Juha Jarva Juha Jarva
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Libre kaavake

Moro. Juha Jarva tässä. Olen sähköasentaja, ja käytän libreä välillä myös
automaattisulakkeitten merkkaukseen tekemälläni taulukolla, jossa toisessa
solussa pitäisi olla sulakkeen numero, joka näkyy vaakasuorassa, ja
toisessa solussa sen laitteen nimi, jolle sulake anta virtaa, ja joka
teksti on pystysuorassa. Viime aikoina tuo numero- osa on ruvennut
jättämään osa numeroista näkymättä, itse en keksinyt syytä tähän.

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: https://listarchives.libreoffice.org/fi/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy