LibreOffice 3.6.4 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 3.6.4 on julkaistu

LibreOffice 3.6.4 on julkaistu. Tämä versio sisältää useita korjauksia, jotka
parantavat ohjelmiston vakautta ja yhteensopivuutta eri tiedostomuotojen
kanssa. LibreOffice 3.6.4 on ladattavissa osoitteesta

  http://fi.libreoffice.org/lataa

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/