LibreOffice 3.6.5 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 3.6.5 on julkaistu

LibreOffice 3.6.5 on julkaistu. Tämä versio sisältää useita korjauksia, jotka
parantavat ohjelmiston vakautta ja yhteensopivuutta eri tiedostomuotojen
kanssa. LibreOfficen kehittäjät kokoontuvat tulevana viikonloppuna FOSDEM 2013
-konferenssiin, jossa tarjolla on oma esittelykoju LibreOfficelle sekä useita
ohjelmiston kehitystä käsitteleviä esityksiä sunnuntaina 3.2.

LibreOffice 3.6.5 on ladattavissa osoitteesta http://fi.libreoffice.org/lataa

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/