LibreOffice 4.0.1 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.0.1 on julkaistu

LibreOffice 4.0.1 on julkaistu. Kuukausi sitten julkaistu LibreOffice 4.0
saavutti suuren suosion: päivityksiä ohjelmistoon haetaan nyt ennätystahdilla,
peräti nelinkertaisesti vuoden takaiseen verrattuna. Versio 4.0.1 sisältää
korjauksia edellisestä versiosta löytyneisiin virheisiin.

LibreOfficen Impress-kauko-ohjain on saatavilla Android-laitteille Google play
-sivustolta osoitteesta

  https://play.google.com/store/apps/details?id=org.libreoffice.impressremote&hl=fi

Kauko-ohjaus toimii nyt yhdessä mitä tahansa tuettua käyttöjärjestelmää
(Linux, MacOs ja Windows) käyttävän kannettavan tietokoneen kanssa.

Tässä uusimmassa versiossa LibreLogo-ohjelmointikielen suomenkielisiä
komentoja on parannettu helppotajuisemmiksi testauksen ja palautteen
perusteella. LibreLogo on grafiikan tuottamiseen soveltuva, erityisesti
lapsille suunnattu kieli, joka valottaa ohjelmoinnin perusteita hauskalla
tavalla. Logo-kieltä on hyödynnetty suomalaisissakin peruskouluissa, ja
LibreOffice 4 sisältää ensimmäisen komentoja myöten suomennetun toteutuksen
tästä kielestä.

Yritysten ja julkishallinnon käyttöön The Document Foundation suosittelee
version 3.6.5 käyttöä sekä tuki- ja päivityspalveluiden hankkimista
LibreOffice-tukea tarjoavilta yrityksiltä.

Dokumentaatiotiimi on juuri saanut valmiiksi englanninkielisen aloitusoppaan
"Getting Started with LibreOffice 4.0", joka on ladattavissa PDF- ja
ODF-muodoissa osoitteesta http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/
sekä ostettavissa painettuna kirjana Lulu-verkkokirjakaupasta:
http://www.lulu.com/shop/libreoffice-documentation-team/libreoffice-40-getting-started-guide/paperback/product-20725693.html

Suomenkielistä tukea LibreOfficelle on nyt saatavilla myös
IRC-pikaviestipalvelun kautta. Tukikanava #libreoffice-fi palvelee
vapaaehtoisten voimin Freenode-verkossa. Lisää tietoa aiheesta löytyy
sivuiltamme osoitteesta http://fi.libreoffice.org/ohjeet/muuttukikanavat/

LibreOffice 4.0.1 on ladattavissa osoitteesta

  http://fi.libreoffice.org/lataa
 

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/