LibreOffice 4.0.4 ja kevään uutiskooste

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.0.4 ja kevään uutiskooste

 = LibreOffice 4.0.4 on julkaistu =

Uusin versio sisältää muun muassa lukuisia ohjelmiston vakautta ja
yhteentoimivuutta parantavia korjauksia. Jatkuva työ yhteentoimivuuden
parantamiseksi standardoimattomia tiedostomuotoja käyttävien ohjelmistojen
kanssa on yksi tärkeimmistä syistä, miksi kaikki merkittävimmät vapaiden
ohjelmistojen käyttöönottoprojektit Euroopan ja Etelä-Amerikan keskus- ja
paikallishallinnossa ovat vuodesta 2012 lähtien valinneet LibreOfficen
toimisto-ohjelmistoksi.

LibreOffice 4.0.4 on viimeinen julkaistava versio ennen heinäkuussa
julkaistavaa versiota 4.1. Versio 4.1 tuo mukanaan useita uusia ja merkittäviä
toimintoja, kuten esimerkiksi mahdollisuuden sisällyttää asiakirjassa käytetyt
fontit osaksi asiakirjaa.

LibreOffice 4.0.4 on ladattavissa osoitteesta http://fi.libreoffice.org/lataa


 = Kilpailu vapaaehtoisille virheraporttien tarkistajille =

LibreOfficen laadunvalvontatiimi käynnistää 20. kesäkuuta kilpailun, jossa
palkitaan ahkerimpia virheraporttien tarkistajia. Kilpailun tavoitteena on
valmistautua version 4.1 julkaisuun ja se kestää 15 päivää. Osallistumisohjeet
voi lukea osoitteesta

  https://wiki.documentfoundation.org/QA/Projects/Bug_Triage_Contest


 = Ranskan MIMO liittyi TDF:n tukijoiden neuvottelukuntaan =

The Document Foundationin tukijoiden neuvottelukunta (advisory board) sai
uuden jäsenen, kun Ranskan valtion virastojen avoimesta toimisto-
ohjelmistostrategiasta vastaava työryhmä (MIMO) hyväksyttiin virallisesti
mukaan sen toimintaan. Neuvottelukunnassa MIMOa edustaa Laure Patas d'Illiers
Ranskan valtionvarainministeriöstä.

MIMO on valinnut LibreOfficen valtion virastoissa suositeltavaksi vapaaksi
toimisto-ohjelmistoksi. Se osallistuu LibreOfficen kehitykseen ostamalla
tukipalveluita sertifioiduilta kehittäjiltä. MIMOn tehtävänä on varmistaa
valtionhallinnossa käyttöön otettavien LibreOffice-versioiden laatu ja
yhteensopivuus toiminnassa mukana olevien ministeriöiden IT-infrastruktuurin
ja prosessien kanssa.

Lisää tietoa asiasta voi lukea englanninkielisestä tiedotteesta:
http://wp.me/p1byPE-pk


 = Google Summer of Code -opiskelijat käynnistävät projektinsa =

Tänä vuonna 13 opiskelijaa työskentelee kesän kehittämällä LibreOfficea
Googlen Summer of Code -ohjelman puitteissa. Opiskelijat ovat jo aloittaneet
työnsä seuraavien projektien parissa:

 * Taulukkolaskennan tietokanta-alueiden taustavärjäyksen ja viittaussyntaksin
   kehittäminen
 * Automaattinen koodin täydennys Basic-editorissa
 * Laajennettu tuki asiakirjanhallintajärjestelmille
 * Tuki Firebird-tietokantojen käytölle Base-sovelluksessa
 * Firefox-selaimesta tuttu about:config-toiminnallisuus edistyneille
   käyttäjille
 * Tuki taulukkotyyleille Writerissä
 * Impress-kauko-ohjain iPhone-puhelimille
 * Parannuksia työkalupalkkeihin
 * Impress-kauko-ohjaimen jatkokehitystä Android-puhelimille
 * Tuki dia-asettelujen laajentamiselle Impressissä
 * Aloitusnäkymän tekninen modernisointi
 * VLC-videosoittimen integrointi
 * Tuki yksittäisten kirjainten reunustamiselle Writerissä


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/