LibreOffice 4.0.5 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.0.5 on julkaistu

LibreOffice 4.0.5, viides päivitys vakaaseen 4.0-versioon on julkaistu.
Päivitystä tähän versioon suositellaan erityisesti niille käyttäjille, jotka
ovat tähän saakka käyttäneet versiota 3.6, sillä sitä ei enää tueta uusilla
korjauspäivityksillä. LibreOffice 4.0.5 sisältää korjauksen noin 90
virheeseen, joista suurin osa liittyy yhteensopivuuteen eri asiakirjamuotojen
kanssa.

LibreOfficen laadunvarmistustiimin järjestämä kilpailu virheraporttien
käsittelemiseksi on juuri saatu päätökseen. Kilpailun ansiosta
analysoimattomien virheraporttien määrä vähensi merkittävästi, ja monet
raporteissa mainituista virheistä on korjattu tässä versiossa.

LibreOffice 4.0.5 on ladattavissa osoitteesta http://fi.libreoffice.org/lataa

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/