LibreOffice 4.0 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.0 on julkaistu

LibreOffice 4.0 on julkaistu. Tämä uusin versio osoittaa, että LibreOffice-
yhteisö on onnistunut syyskuussa 2010 asettamissaan tavoitteissa: ohjelmisto
tarjoaa enemmän toiminnallisuutta, paremman yhteentoimivuuden sekä kevyemmän
ja ylläpidettävämmän teknisen perustan. Yhteisö ohjelmiston ympärillä on
kasvanut monimuotoiseksi, ja osallistuminen sen toimintaan on helppoa.


      LibreOffice 4.0 - näkyvimmät uudistukset

 * Tuki CMIS-standardille mahdollistaa asiakirjojen lataamisen ja
tallentamisen suoraan moniin asiakirjanhallintajärjestelmiin, kuten
esimerkiksi Alfresco, IBM FileNet P8, Nuxeo, SharePoint ja OpenText.
 * Lisätty tuki Microsoft Publisher -asiakirjojen avaamiselle ja laajennettu
Microsoft Visio -tukea kattamaan kaikki versiot aina Microsoft Visio 2013:een
saakka.
 * Writerin kommentit voi nyt liittää tekstialueeseen, mikä parantaa
yhteensopivuutta muiden tekstinkäsittelyohjelmien kanssa.
 * Suomenkielisessä versiossa ohjatut toiminnot luovat asiakirjat
suomenkieliseen asiakirjamalliin.
 * LibreOfficen ulkoasua voi nyt mukauttaa käyttämällä Firefoxin teemoja.

Nämä ja monet muut uudistukset on listattu julkaisutiedoissa osoitteessa

  http://fi.libreoffice.org/lataa/uudet-ominaisuudet


      LibreOffice 4.0 - uutta konepellin alla

Alle 30 kuukauden aikana LibreOffice on muuttunut paljon, mistä kiitos kuuluu
yli 500 kehittäjälle. Kehittäjät ovat tehneet ohjelmistoon yli 50 000
muutosta, joiden johdosta ohjelmiston parissa työskentely on merkittävästi
entistä helpompaa ja miellyttävämpää. Uusien ominaisuuksien ja korjausten
lisäksi ohjelmiston C++-lähdekoodia on nykyaikaistettu, vanhentunutta koodia
ja koodikirjastoja poistettu, työkaluja korvattu uudemmilla ja peräti 25 000
riviä saksankielisiä kommentteja käännetty englanniksi.

LibreOffice 4.0:n myötä uudistukset alkavat näkyä myös lisäosien kehittäjille.
Suurin osa vanhoista lisäosista toimii myös tässä LibreOfficen versiossa,
mutta tulevissa versioissa vanhentuneita rajapintoja tullaan sopivan
varoitusajan jälkeen poistamaan tai muuttamaan helppokäyttöisemmiksi. Lisäosia
kehittävien kannattaakin siis tutustua nyt tehtyihin sekä suunnitteilla
oleviin muutoksiin:

  https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.0#API_Changes

 
Lataa LibreOffice 4.0 heti itsellesi osoitteesta

  http://fi.libreoffice.org/lataa

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/