LibreOffice 4.1.2 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.1.2 on julkaistu

LibreOffice 4.1.2 on julkaistu. Tämä päivitys sisältää ensisijaisesti
korjauksia, jotka parantavat ohjelmiston yhteensopivuutta monien
tiedostomuotojen kanssa.

LibreOffice 4.1.2 julkaistiin viikko Milanossa järjestetyn LibreOffice-
konferenssin jälkeen. Vuosittain järjestettävässä konferenssissa LibreOffice-
yhteisö kokoontui keskustelemaan ohjelmiston kehitykseen, laadunvarmistukseen,
ODF-tiedostomuotoon, yhteentoimivuuteen, yhteisöön ja markkinointiin
liittyvistä aiheista.

LibreOffice 4.1.2 on ladattavissa osoitteesta http://fi.libreoffice.org/lataa


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/