LibreOffice 4.1.3 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.1.3 on julkaistu

LibreOffice 4.1.3 on julkaistu. Tämä päivitys sisältää joukon korjauksia,
jotka parantavat ohjelmiston vakautta ja yhteensopivuutta monien
tiedostomuotojen kanssa. Yrityskäyttöön Document Foundation suosittelee viikko
sitten julkaistua versiota 4.0.6 sekä tukipalvelusopimuksen tekemistä
sertifioidun ammattilaisen kanssa.

LibreOffice 4.1.3 on ladattavissa osoitteesta http://fi.libreoffice.org/lataa

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/