LibreOffice 4.1.4 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.1.4 on julkaistu

LibreOffice 4.1.4 on julkaistu. Tämä päivitys sisältää joukon korjauksia,
jotka parantavat ohjelmiston vakautta ja yhteensopivuutta monien
tiedostomuotojen kanssa. Sertifioitujen ammattilaisten tukemana tämä versio
soveltuu myös yrityskäyttöön.

LibreOffice 4.1.4 on ladattavissa osoitteesta http://fi.libreoffice.org/lataa

The Document Foundation on julkaissut listan vuoden 2013 aikana
sertifioiduista kehittäjistä. Maaliskuussa sertifioitiin Noel Grandin
(itsenäinen), Matúš Kukan (Collabora), Noel Power (SUSE), Muthu Subramanian
(Collabora) ja Miklos Vajna (Collabora). Toukokuussa sertifioitiin Maxime de
Roucy (Linagora), Winfried Donkers (itsenäinen), Radek Doulík (itsenäinen),
Pierre-Eric Pelloux-Prayer (Lanedo) ja Rob Snelders (itsenäinen). Marraskuussa
sertifioitiin Khaled Hosny (itsenäinen), Andrzej Hunt (Collabora), Marcos
Souza (itsenäinen), Tomaž Vajngerl (itsenäinen) ja Tamás Zolnai (itsenäinen).

Sertifioidut kehittäjät ovat osoittaneet kykynsä toteuttaa LibreOfficeen uusia
toimintoja ja tarjota organisaatioille korkeatasoista teknistä tukea
ratkaisemalla yhteentoimivuuteen liittyviä ongelmia ja kehittämällä korjauksia
ohjelmistosta löytyviin puutteisiin. Sertifiointiohjelman tarkoituksena on
auttaa LibreOfficea käyttöön ottavia organisaatioita löytämään tukipalveluiden
tarjoajiksi päteviä yrityksiä ja henkilöitä. Ajantasainen lista
sertifioiduista kehittäjistä löytyy osoitteesta

  http://www.documentfoundation.org/certification/developers/


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/