LibreOffice 4.2.1 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.2.1 on julkaistu

The Document Foundation on julkaissut LibreOfficesta version 4.2.1. Uusin
versio julkaistiin ennakoitua nopeammalla aikataululla, vain kolme viikkoa
edellisen jälkeen. Se sisältää yli sata korjausta versiossa 4.2 tehtyjen
laajojen uudistusten mukanaan tuomiin ongelmiin. LibreOffice 4.2.1 on
ladattavissa osoitteesta http://fi.libreoffice.org/lataa

Maaliskuun 10. - 14. päivänä LibreOffice 4.2.1 ja LibreOffice 4.1.5 ovat
esillä CeBIT-messuilla Hannoverissa (sali 6, esittelypiste H14). Lisäksi
Florian Effenberger ja Italo Vignoli puhuvat LibreOfficesta messujen
yhteydessä järjestettävässä Open Source -konferenssissa.

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/