LibreOffice 4.2.2 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice 4.2.2 on julkaistu

LibreOffice 4.2.2 on julkaistu. Tämä on kolmas versio LibreOfficen
tuoreessa 4.2-sarjassa. Se sopii käyttäjille, jotka haluavat hyödyntää
ohjelmiston uusimpia ominaisuuksia. Varovaisille käyttäjille ja
yrityskäyttöön The Document Foundation suosittelee edelleen vakaan
4.1-sarjan versiota 4.1.5.

LibreOfficen uusimmat versiot ovat ladattavissa osoitteesta
http://fi.libreoffice.org/lataa

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/